Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

1η Μάη 2010 - Πανεργατικός Συναγερμός

1η ΜΑΗ 2010 – ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας μας και την ελ-ληνική κοινωνία μπροστά στην πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών. Ι-στορικές κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας που έχουν κατακτηθεί μέ-σα από μακρόχρονους αγώνες των εργαζομένων, με θυσίες και αίμα όπως η κοινω-νική ασφάλιση, οι Συλλογικές Συμβάσεις, ο περιορισμός των απολύσεων στον ιδιω-τικό τομέα, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, οι εργασιακές σχέσεις, η μονιμότητα στο Δημόσιο, βρίσκονται στο σφαγείο της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά μας οδηγούμαστε ως νέες Ιφιγένειες σε θυσία για τη διατήρηση και αύξηση των κερδών των κερδοσκόπων, των επιχειρή-σεων και των αγορών.
Τα αντιλαϊκά πακέτα μέτρων διαδέχονται το ένα το άλλο με βασικό στόχο τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας.
Η κατάργηση του 14ου και 13ου μισθού στο Δημόσιο, το πάγωμα και η μεί-ωση των συντάξεων, οι απολύσεις των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέ-σεις, η νέα φορολογική λαίλαπα, το πάγωμα των προσλήψεων, η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων στο Δημόσιο, έχουν δραματικές επιπτώσεις στους εργαζό-μενους και την κοινωνία και οδηγούν την οικονομία σε νέα ύφεση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εντολές της Ευρω-παϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προωθεί το πρόγραμμα σταθερότητας που ανατρέπει δικαιώματα και κατακτήσεις ενός αιώνα.
Σήμερα η κυβέρνηση προσφέρει τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινω-νία στο ΔΝΤ. Πανηγυρίζει δε γιατί μετατρέπει σε «μπανανία» και σε αντεργατικό προτεκτοράτο τη χώρα, πρότυπο κοινωνικής κατεδάφισης για όλη την Ευρώπη.
Τα αντιλαϊκά μέτρα πλέον δεν περιορίζονται στο Δημόσιο τομέα αλλά επε-κτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους. Οι ελεύθερες απολύσεις, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, οι δραστικές πε-ρικοπές στους μισθούς, η συρρίκνωση των παροχών σε υγεία και παιδεία, το ξε-πούλημα της περιουσίας του δημοσίου, το κλείσιμο Δημόσιων επιχειρήσεων είναι μερικά από τα μέτρα που σχεδιάζονται.
Πρόκειται για μια καθαρή λεηλασία σε βάρος των εργαζομένων, της χώρας και του λαού με στόχο να διατηρήσουν οι τράπεζες και το κεφάλαιο την κερδοφορία τους και να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από την κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν.Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε αγαστή συνεργασία με τη ΝΔ, το ΛΑΟΣ και τους Βιομήχανους συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο για την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Απέναντι σε αυτήν την επίθεση είναι ανάγκη να σημάνει συναγερμός όλων των εργαζομένων και του Ελληνικού λαού. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει τώρα να συντονίσουν την πάλη τους μαζί με άλλα τμήματα της κοινωνίας που πλήτ-τονται από τα βάρβαρα κυβερνητικά μέτρα.
Οι πλειοψηφίες της ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στα συνδικάτα, και ιδιαίτερα στη ΓΣΕΕ, πρέπει τώρα να εγκαταλείψουν την αδράνεια και τις αναστολές που διευκολύνουν την Κυβέρνηση.
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι σε αυτές τις κρί-σιμες στιγμές πρέπει να εγκαταλείψουν τις διαχωριστικές γραμμές αλλά και την ορ-γανωτική διάσπαση με τη δημιουργία ξεχωριστών παραταξιακών συνδικάτων που σήμερα επιχειρούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με όλο το εργατικό κίνημα με στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Οι εργαζόμενοι της χώρας μας πρέπει να συντονίσουν την πάλη τους με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου και ιδιαίτερα της Ευρώπης ενάντια στις νεοφιλελεύ-θερες πολιτικές. Για να αποκρούσουμε την νέα επίθεση του κεφαλαίου που θέλει να καταργήσει κάθε δικαίωμα των εργαζομένων και της κοινωνίας. Για να μπουν οι ερ-γαζόμενοι και οι ανάγκες τους πάνω από τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Με τους αγώνες μας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τους χιλιάδες νεκρούς που έδωσαν τη ζωή τους για τα δικαιώματά μας.
Η φετινή εργατική πρωτομαγιά μπορεί και πρέπει να γίνει αφετηρία για μια νέα αρχή για το εργατικό κίνημα που με μεγάλους ενωτικούς αγώνες θα στοχεύει στον πυρήνα των αντεργατικών πολιτικών που προωθεί η Κυβέρνηση ΕΕ και ΔΝΤ με την ανοχή της ΝΔ και τη στήριξη του ΛΑΟΣ και των βιομηχάνων.
Η Αυτόνομη Παρέμβαση καλεί όλους τους εργαζόμενους να ξεσηκωθούν, να αντισταθούν, να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρόν στις Πρωτομαγιάτικες συγκε-ντρώσεις που οργανώνουν τα Συνδικάτα. Να πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη μα-ζικών, αποτελεσματικών απεργιακών αγώνων για να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να αποτρέψουν τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα Κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ.

Τα Συνδικάτα σε συναγερμό
Οι εργαζόμενοι στους δρόμους

 

blogger templates | Make Money Online