Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Συνταξιούχων ΟΤΕ - Επιστολή πρός ΠΣΣ-ΟΤΕ

Προς: Προεδρείο και μέλη Δ.Σ.  Παν. Συλ. Συνταξιούχων ΟΤΕ
  
   Αγαπητοί συνάδελφοι

 Όπως σας είναι γνωστό, κατά το παρελθόν είχε τεθεί το θέμα της δημοκρατίας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του Συλόγου Συνταξιούχων του ΟΤΕ.
Δυστυχώς η μέχρι τώρα έμπρακτη απάντηση σας είναι αρνητική. Αυτό είχε και έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση, από τη ζωή και τη δράση του Συλλόγου, της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων μας.
  Σήμερα, όπου οι πολιτικές που ασκήθηκαν και θα ασκηθούν για πολλά χρόνια ακόμη, κατέστησαν τους συνταξιούχους τα κύρια θύματα της πιο βάρβαρης και ληστρικής επίθεσης, όχι μόνο στο εισόδημά τους αλλά στην ίδια τους τη ζωή, έπρεπε να είχατε αντιληφθεί την ανάγκη αλλαγής της πρακτικής που ακολουθούσατε μέχρι τώρα.
  Έπρεπε να είχατε προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα ενεργοποιούσαν και θα συσπείρωναν όλους τους συναδέλφους σε μια ενωτική και αγωνιστική αντίδραση, μαζί και με τους συναδέλφους-συνταξιούχους άλλων χώρων και παράλληλα θα έπρεπε να είχατε προχωρήσει σε μια σειρά από δράσεις που θα πρόσφεραν λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. 
  Αυτή σας η αδράνεια και αναποτελεσματικότητα, όπως είναι φυσικό, έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων, οι οποίοι στρέφονται πλέον σε αναζήτηση άλλων πιο σύγχρονων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης και του προβληματισμού, έγιναν συζητήσεις (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο), έξω και πέρα από σκοπιμότητες και κομματικές λογικές, οι οποίες συνέκλιναν αβίαστα στην απόφαση να αναζητηθεί άλλη έκφραση και άλλη πρακτική στην
λειτουργία του φορέα που εκπροσωπεί τους συναδέλφους. Έξω λοιπόν και από διασπαστικές λογικές, εξουσιοδοτήθηκε μία προσωρινή Γραμματεία να απευθυνθεί σε σας, προκειμένου να έχει την άποψή σας για το αν προτίθεστε να προχωρήσετε σε οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές, όπως καθιέρωση απλής αναλογικής που θα δίνει τη δυνατότητα έκφρασης όλων των συναδέλφων στα όργανα του συλλόγου καθώς και σε μια σειρά άλλων καταστατικών αλλαγών, στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού
της δράσης μας, με στόχο την αγωνιστική ενεργοποίηση των συναδέλφων.

  Συνάδελφοι

Θα θέλαμε άμεσα μία κατ΄ αρχήν θέση σας σ΄όλα τα παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν μας απαντήσετε ή δεν μας καλέσετε άμεσα (μέσα σε 10 ημέρες), θα θεωρήσουμε αρνητική την απάντησή σας και θα προχωρήσουμε σε αναζήτηση άλλης οργανωτικής δομής, όπου θα μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να εκφραστούν και παράλληλα ο συλλογικός τους φορέας να είναι έκφραση στην πράξη της συναδελφικής αλληλεγγύης, που τόσο ανάγκη έχουμε σήμερα όλοι μας.

Συναδελφικά

Για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  Τηλ. 6977204175
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Δ.  Τηλ  6974398555
ΜΠΡΟΦΑΣ Π.         Τηλ  6974816778
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Δ.    Τηλ  6974831170
ΚΑΝΑΣ Γ.              Τηλ  6974880516 

blogger templates | Make Money Online