Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Τραγική Ανικανότητα ή Δόλος οι ομαδικές απολύσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αττικής;Τραγική Ανικανότητα ή Δόλος οι ομαδικές απολύσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αττικής;

 Είναι δυνατόν εκπρόσωποι εργαζομένων να απολύουνε συναδέρφους τους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο & οικονομική συγκυρία, όπου η αλληλεγγύη αποτελεί το μοναδικό όπλο των εργαζομένων; Στον Όμιλο ΟΤΕ, δυστυχώς, είναι πια η πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της ανοησίας ή της διαφθοράς της συνδικαλιστικής ηγεσίας του ΠΑΣΚΕνωτικού και της (Δ)ΑΚΕ στον ΟΤΕ.

Γιατί, λοιπόν, είχαμε απολύσεις στο Πολιτιστικό Κ.Ε. ΟΤΕ Αττικής; Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή θα διαπιστώσουμε ότι η αρχή του προβλήματος ήταν ακριβώς παρεμφερής με την αιτία χρεοκοπίας της χώρας: Οι γαλάζιοι και οι πράσινοι συνδικαλιστές αναζήτησαν οικονομικές δραστηριότητες και – σε ρόλο εργοδότη – πραγματοποίησαν προσλήψεις εργαζομένων (μια και οι ίδιοι ουδέποτε είχαν μάθει να δουλεύουν). Όταν χρεοκόπησαν, λοιπόν, έκαναν το μόνο που γνωρίζουν: άπλωσαν το χέρι και ικέτεψαν τη Διοίκηση του ΟΤΕ για οικονομική βοήθεια. Η Διοίκηση του ΟΤΕ ανταποκρίθηκε με το «αζημίωτο». Ζήτησε ως αντάλλαγμα απολύσεις, ώστε στο άμεσο μέλλον να έχει το υπόβαθρο να κάνει και η ίδια μεμονωμένες ή ομαδικές απολύσεις στον Όμιλο ΟΤΕ, με το επιχείρημα ότι «αφού απολύουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων γιατί να μην απολύει ο εργοδότης;»

Από τη μία πλευρά, η Διοίκηση του ΟΤΕ κάνει τη δουλειά της διαφθείροντας τη συνδικαλιστική ηγεσία με διάφορα ρουσφέτια & «διευκολύνσεις». Άλλωστε, ως αποκλειστικό στόχο έχει τη μεγιστοποίηση των κερδών του γερμανικού δημοσίου, μέσω της από-επένδυσης του Ομίλου ΟΤΕ, της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και της εξαθλίωσης των εργαζομένων.  Από την άλλη, όμως, πλευρά η συνδικαλιστική ηγεσία αποτελεί πια σαφέστατα το Δούρειο Ίππο για τις ομαδικές απολύσεις τόσο των εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ όσο και των υπόλοιπων Ελλήνων εργαζομένων, μια που ο ΟΤΕ αποτελεί «πιλότο» για την ελληνική αγορά.

Η έντιμη στάση για τη συνδικαλιστική ηγεσία στο Πολιτιστικό Κ.Ε. ΟΤΕ Αττικής θα ήταν, αρχικά, η διερεύνηση ακόμα και της αυτοδιαχείρισης των κυλικείων από τους εργαζόμενους και κατόπιν η προκήρυξη διαγωνισμού με δεδομένη και απόλυτα δεσμευτική, την πρόσληψη των εργαζομένων από την πλειοδότρια εταιρία με τους ίδιους όρους εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης.

Η Πολιτιστική Δημιουργία - Αγωνιστική Συνεργασία διαχρονικά και σταθερά κατήγγειλε την πρακτική των πρασινο-γαλάζιων παρατάξεων,  καθώς και το γεγονός της σκανδαλώδους απουσίας αξιόπιστου ελέγχου εισροών-εκροών στο Πολιτιστικό Κ.Ε. ΟΤΕ Αττικής. Είναι η μόνη παράταξη που προέβη σε καταψήφιση των οικονομικών κατά την τελευταία οικονομική χρήση, ως ύστατη κραυγή για την επικείμενη χρεοκοπία, απότοκη όχι μόνο της αδυναμίας είσπραξης των συνδρομών των συνταξιούχων, αλλά και της διαχρονικά προβληματικής διαχείρισης των οικονομικών (που οδήγησαν μαθηματικά στην εξάντληση των όποιων αποθεματικών).

Οι συγκεκριμένες, δε, καταγγελίες είχαν οδηγήσει τόσο σε τραμπουκίστικες επιθέσεις της εκπροσώπου μας στο Πολιτιστικό, όσο και στον εντελώς αντιδεοντολογικό παραγκωνισμό μας από το Προεδρείο και τα Τμήματα. Όμως «ουδέν κακό αμιγές καλού»: Τώρα το ΠΑΣΚΕνωτικό και η (Δ)ΑΚΕ ας απολογηθούν στον κόσμο εντελώς μόνοι τους και ας απευθυνθούν στους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, να στελεχώσουν στις προσεχείς εκλογές τα στημένα ψηφοδέλτια των απολύσεων.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 

blogger templates | Make Money Online