Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων και συνταξιούχων με την ασφαλιστική τους κάλυψηΕίναι γνωστό ότι εξαιτίας συστημικού προβλήματος της ΗΔΙΚΑ, χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα αφού εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι. Αυτό δεν αφορά μόνο τα εξαρτώμενα μέλη των συνταξιούχων, αλλά και των εν ενεργεία συναδέλφων.  Έτσι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ στα πληροφοριακά τους συστήματα δεν βρίσκουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών και οι συνάδελφοι ταλαιπωρούνται, προκειμένου να μαζέψουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειάς τους. Το ηγετικό δίδυμο της ΟΜΕ-ΟΤΕ μετά την επίσκεψή τους στον πρόεδρο του ΕΦΚΑ, εξασφάλισαν την δέσμευση “ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το πρόβλημα θα αποκατασταθεί, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των ασφαλισμένων”. Την ίδια στιγμή το site του ΤΑΥΤΕΚΩ τους διαψεύδει και ζητεί από τους ασφαλισμένους να προσκομίσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.       Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2.       Φωτοτυπία α’  σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
3.       Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
4.       Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή χαρτί μισθοδοσίας
5.       Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος
6.       Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
Και να τα αποστείλουν
·         ταχυδρομικώς στο Ταμείο Πατησίων 54 – Τ.Κ. 10682 Αθήνα (με την ένδειξη στο φάκελο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ή
·         μέσω e-mail στο mitrooparoxes@tayteko.gr ή  
·         μέσω fax 210-8808902, 210-8808711 & 210-8837020

Εμείς πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι δεν είναι λογικό να γίνονται μπαλάκι και να ταλαιπωρούνται. Ο ΕΦΚΑ, η ΗΔΙΚΑ ή όποιος άλλος ευθύνεται για το μπάχαλο, οφείλει να αναζητήσει από τα αρχεία του, τα όποια στοιχεία  έχουν χαθεί κατά την μετάπτωση των δεδομένων στην ΗΔΙΚΑ του αρχείου του ΤΑΠ-ΟΤΕ, και το πρόβλημα να λυθεί άμεσα, χωρίς να απαιτηθούν ενέργειες από τους ασφαλισμένους που δεν ευθύνονται για τις όποιες συστημικές δυσλειτουργίες και παραλήψεις του ΕΦΚΑ.    

 

blogger templates | Make Money Online