Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Μπορεί η τηλεργασία να αφανίσει την έννοια του εργαζομένου;
Μπορεί η τηλεργασία να αφανίσει την έννοια του εργαζομένου;

Η εφαρμογή της τηλεργασίας στον Όμιλο ΟΤΕ έτυχε θετικής αποδοχής από τους εργαζόμενους, λόγω του έντονου εκφοβισμού για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού από τα συστημικά μέσα μαζικής «ενημέρωσης», αλλά και του ιδιαίτερα αρνητικού εργασιακού κλίματος που έχει επιβάλλει συστηματικά τα τελευταία χρόνια η παρούσα διοίκηση, με τις ευλογίες της DT

Πράγματι, η διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ είναι απολύτως υπέρμαχη της ευρείας εφαρμογής της τηλεργασίας, γιατί πολύ απλά διαβλέπει ότι έτσι θα ισοπεδώσει τους μισθούς, θα προχωρήσει ευκολότερα σε θυγατρικές/«εθελούσιες»/απολύσεις και θα μειώσει σημαντικά το κόστος του real estate, το ενεργειακό (κλιματισμός, θέρμανση κλπ.), το οργανωτικό, την καθαριότητα, τη συντήρηση κλπ. Το προηγούμενο κόστος σκοπεύει να το μετακινήσει αυτούσιο στους τηλεργαζόμενους (π.χ. αυξημένο λειτουργικό κόστος νοικοκυριού). Δεν αναφέρουμε το μεταφορικό κόστος γιατί πια ισομοιράζεται σχεδόν μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων.

Με την τηλεργασία οι εργαζόμενοι μετατρέπονται από συλλογικότητα σε επιμέρους μονάδες, οπότε η επιχείρηση καταφέρνει να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζόμενων σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως ποια είναι η «εύλογη» ποσότητα παραγωγής και ποια η αντίστοιχη αμοιβή, ποια η διαθεσιμότητα του εργαζομένου κ.α. Αυτή η κατάσταση τείνει να μεταβάλλει τον εργαζόμενο σε απασχολούμενο και δη σε αυτοαπασχολούμενο σε μόνιμη κατάσταση «ετοιμότητας»! Εξάλλου, η τηλεργασία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα φθοράς και αποσταθεροποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος, να δημιουργήσει ψυχολογικά αδιέξοδα και απογοητεύσεις, να πολλαπλασιάσει τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία (π.χ. μυοσκελετικές παθήσεις).  Ο τηλεργαζόμενος δεν είναι πλέον "ορατός", γεγονός που συνήθως έχει αρνητικές συνέπειες (π.χ. μειωμένες προοπτικές καριέρας, αυξημένες πιθανότητες απόλυσης)

Λόγω των προαναφερθέντων, είναι απαραίτητο τα συνδικαλιστικά όργανα να απαιτήσουν την απαρέγκλιτη τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και την κατάργηση όλων των έκτακτων δυσμενών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (όπως η πρόσφατη Α' 55/11.03.20 για την τηλεργασία), με σκοπό την ελάχιστη διασφάλιση των εργαζομένων στο ζοφερό μέλλον που τους προετοιμάζει η διοίκηση. Συγκεκριμένα απαιτείται:

1.   Η συμμετοχή του εργαζομένου να είναι πραγματικά εθελούσια κι όχι σαν τις «εθελούσιες» εξόδους με τα εκβιαστικά διλήμματα, που έχουν διενεργηθεί την τελευταία δεκαετία.
2.   Να υπάρχει το δικαίωμα της ανάκλησης, δηλαδή να μπορεί ο εργαζόμενος να άρει την τηλεργασία σε περίπτωση που διαπιστώσει οιαδήποτε στιγμή, ότι τούτη η επιλογή έγινε σε βάρος της προσωπικής του ισορροπίας, της εργασιακής ή μισθολογικής του εξέλιξης, της υγείας ή της ασφάλειάς του.
3.   Να δίδεται η νόμιμη αποζημίωση, για την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους που επιβαρύνεται ο εργαζόμενος από την τηλεργασία (real estate, ενέργεια κλπ.).
4.   Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης/ελέγχου σε software και hardware από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ), προκειμένου να μπορούν να διαπιστώνουν ότι τηρούνται από τους εργοδότες οι όροι εργασίας, το ωράριο, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.
5.   Ο τηλεργαζόμενος κάποιες ημέρες το μήνα να εργάζεται υποχρεωτικά σε κτήρια της εταιρίας, όπου θα επικοινωνεί με τους συναδέλφους του και θα διατυπώνει τα όποια αιτήματα στους εκπροσώπους του.
Δυστυχώς, το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ ακολουθεί τη γνωστή σηπτική πορεία της τελευταίας δεκαετίας: ακολουθεί τη βούληση της διοίκησης και για την ακρίβεια προτρέχει ώστε να προετοιμάσει τους εργαζόμενους για την επερχόμενη κατάσταση. Χαρακτηριστικός πρόσφατος τραγέλαφος είναι η ανακοίνωση συνδικαλιστικού οργάνου, όπου παρουσιάζονται οι εκ του νόμου υποχρεώσεις της εταιρείας ως «προτάσεις που πρέπει να υιοθετήσει η εταιρεία σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων». Πρόκειται για ευθεία αναγνώριση ότι ο νόμος μπορεί να «διεκδικήσει» περισσότερα από ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ! Η ΟΜΕ, άλλωστε, αποφάσισε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τηλεργασίας να συστήσει …επιτροπή! Θυμίζουμε ότι για το σύστημα αξιολόγησης, την τελευταία δεκαετία έχει ήδη συστήσει τρεις (3) επιτροπές με τα γνωστά ανύπαρκτα αποτελέσματα.

Τέλος είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι εάν δεν περιέχεται συμφωνία για «τηλε-ετοιμότητα» στη σύμβαση του εργαζομένου, εκείνος νομιμοποιείται είτε να μην επιλέξει να εργαστεί από απόσταση, είτε να το κάνει προσωρινά και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν έκτακτες συνθήκες (π.χ. πανδημία). Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στην αποδοχή οποιαδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού συμφωνητικού, email, ερωτηματολογίου κλπ.) από τη μεριά της εργοδοσίας και να επικοινωνήσει με την Αγωνιστική Συνεργασία (agonistiki.synergasia@otenet.gr) σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και έμμεσης πίεσης.

 

blogger templates | Make Money Online