Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Ενημερωτικό Σημείωμα 1ης Μάρτη 2010


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
εργαζομένων ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε χθες 1/3/2010 συνάντηση της ομοσπονδίας με τη διοίκηση. Η συνάντηση αυτή έγινε στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διαδικασίας διαβούλευσης και ενημέρωσης. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ για το 2009 και επίσης παρουσιάστηκαν τα επτά projects τα οποία προωθεί η διοίκηση.
Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ αυτά υπάρχουν στο σχετικό δελτίο τύπου του ΟΤΕ στη διεύθυνση.
Σε ότι αφορά το δεύτερο θέμα από πλευράς διοίκησης παρουσιάστηκαν τα επτά projects στα οποία έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενη συνάντηση. Αναφέρθηκε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, η ποιοτική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών (φωνή, διαδίκτυο, τηλεόραση), η βελτίωση της εξυπηρέτησης, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και σε ότι αφορά το ανθρώινο δυναμικό η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας. Τα επτά projects έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση πελατών στο πεδίο, ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων και η βελτίωση της εικόνας και της εξυπηρέτησης (ενιαιοποίηση των τριών δικτύων που υπάρχουν ΟΤΕ (210), COSMOTE (25) και ΓΕΡΜΑΝΟΣ (410) σε ένα), η συγχώνευση των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 23 call centers και ότι η προοπτική είναι να υπάρχει ένα μόνο νούμερο κλήσης και μετά όλα τα υπόλοιπα να δρομολογούνται εσωτερικά), η παρέμβαση του ΟΤΕ στα δίκτυα νέας γενιάς, τα κέντρα λειτουργίας πεδίου (NOCC συγχώνευση και τεχνολογική εξέλιξη ενόψει δικτύων νέας γενιάς), η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και η αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών για τη μισθοδοσία. Η διοίκηση ανέφερε ότι σε ότι αφορά τα παραπάνω δεν υπάρχουν τελικές αποφάσεις αλλά ότι όλα θα αντιμετωπιστούν στην πράξη. Επίσης ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει μείωση θέσεων εργασίας.
Από δικής μας πλευράς αναφέρθηκε ότι είναι βέβαιο ότι τόσο η νέα τεχνολογία όσο και η ενοποίηση του δικτύου πωλήσεων θα επιφέρουν μείωση των θέσεων εργασίας και ότι το όλο εγχείρημα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό. Κανείς δεν λέει όχι στην εξέλιξη της τεχνολογίας ή στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη όμως ειδικά το θέμα των θέσεων εργασίας δεν συζητιέται και θα έπρεπε τα επτά θέματα να συνοδεύονται και από ένα όγδοο το οποίο να ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των όποιων ενδεχομένως αρνητικών επιπτώσεων στο προσωπικό. Αναφέρθηκε επίσης ότι τώρα φαίνονται πιο καθαρά οι αρνητικές επιπτώσεις της εξαγοράς της "ΓΕΡΜΑΝΟΣ".
Από την πλευρά της διοίκησης οριοθετήθηκε εκ νέου η διαδικασία της διαβούλευσης η οποία είναι ότι η διοίκηση ενημερώνει την ομοσπονδία, ακούει τις όποιες παρατηρήσεις ή ενστάσεις και έπειτα αποφασίζει. Από δικής μας πλευράς τέλος και σε αναφορά της διοίκησης περί εμπιστευτικότητας της συζήτησης και των όποιων κρίσεων ή παρατηρήσεων έχουμε στα λεχθέντα απαντήσαμε ότι δεν υπάρχει κανείς περιορισμός και ότι έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση και να κρίνουμε τις όποιες προτάσεις ή ενέργειες και να ενημερώνουμε αυτούς τους οποίους εκπροσωπούμε.
Την ερχόμενη Τετάρτη 3/3/2010 θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τη διοίκηση για τη συνέχιση της συζήτησης για τη σύμβαση.

 

blogger templates | Make Money Online