Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ της 34ης ΓΑΣ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Αρ. Πρωτ.:2146                                                                                                           Αθήνα 23-11-2016
 Βόλος 19 Νοεμβρίου 2016
Ψήφισμα
Εμείς οι σύνεδροι της 34ης ΓΑΣ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ αποφασίζουμε:
·         Για την υπό διαπραγμάτευση Σ.Σ.Ε. η ΟΜΕ-ΟΤΕ να μην υποχωρήσει από το παρακάτω πλαίσιο:
1.     Επιστροφή στα προβλεπόμενα με την τρέχουσα Σ.Σ.Ε. μισθολογικά κλιμάκια (δηλαδή + 11%)
2.      Επιστροφή στο 8ωρο για όλους
3.   Πλήρης μισθολογική εξίσωση για του προσληφθέντες μετά την 01/01/2015 και ένταξή τους σταδιακά στα κλιμάκια της Σ.Σ.Ε. του 1999. Η εξίσωση θα γίνει εντός τριετίας με ταυτόχρονη κατάργηση των 9 νέων εισαγωγικών κλιμακίων (θα καταργούνται 3 κλιμάκια ανά έτος).
4.      Πλήρης εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων παλιών και νέων (π.χ. άδειες, επιδόματα κ.τ.λ.)
5.   Λογική αύξηση για όλους έναντι της μεγάλης φοροληστείας που έχει υποστεί το εισόδημά μας τα χρόνια του μνημονίου.
6.      Πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας έναντι απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους για ΟΛΟΥΣ.
7.      Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ και αλλαγή των όρων του ΕΚΠ για το πειθαρχικό στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της δικής μας συμμετοχής και συμμετοχής ανεξάρτητων φορέων (ΔΣΑ, δικαστικούς κ.τ.λ.)
8.    Αναγνώριση πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων ξεκινώντας από αυτούς οι οποίοι αξιοποιούνται από τον ΟΤΕ.

·         Για το Consolidation:
1. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις προκειμένου να σταματήσει η εντατικοποίηση και η εκχώρηση υπηρεσιακού έργου σε εργολάβους.
2.    Οι όποιες αναθέσεις έργου γίνουν δεν είναι ανεκτό να αφορούν τρέχον τεχνικό έργο το οποίο μέχρι πρόσφατα γινόταν από εργαζόμενους, δηλαδή να τηρηθεί η αρχή: δεν δίνεται έργο σε εργολάβους το οποίο μπορούν να εκτελέσουν συνάδελφοι.
3.    Το έργο που ανατίθεται σε εργολάβους επιβλέπεται και ελέγχεται από προσωπικό του ΟΤΕ σύμφωνα με τα ισχύοντα στην νομοθεσία και τους κανονισμούς έργου του ΟΤΕ. Ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων για τη διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών.
4.    Να γίνει μικτή επιτροπή που θα διερευνήσει την σχέση κόστους-ποιότητας του παραγόμενου εργολαβικού έργου.
5.      Πλήρης αξιοποίηση προσωπικού που λιμνάζει στο ψυγείο και στο ΟΤΕ-TV.
6.   Cosmote & service: εμπλοκή και του προσωπικού του ΟΤΕ σε ότι αφορά τηλεπικοινωνιακό έργο.


 

blogger templates | Make Money Online