Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Γιάννη Δούκα: Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις με το ΠΔ Λοβέρδου


Ο σκληρός πυρήνας του εργατικού δικαίου του προηγούμενου αιώνα μπήκε στο στόχαστρο της τρόικας και της κυβέρνησης και πυροβολείται με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Εργασίας κ. Λοβέρδο. Το κομμάτι αυτό των εργασιακών σχέσεων που πλήττεται από το προεδρικό διάταγμα δεν τόλμησε να το πειράξει μέχρι σήμερα κανείς και μόνο οι πιο ακραίοι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού τολμούσαν να συνταχθούν με αυτές τις επιλογές.
Με το προεδρικό αυτό διάταγμα επιχειρείται η κατάργηση του κατώτατου μισθού, η ευθεία παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με την ουσιαστική κατάργηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), η αύξηση του ορίου των απολύσεων, η μείωση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης και η καταβολή της όχι άμεσα αλλά σε δόσεις. Οι αλλαγές αυτές από τη μια πλευρά καταργούν στην πράξη την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και από την άλλη εισάγουν τον κοινωνικό κανιβαλισμό μέσα στους εργαζόμενους. Μέσα στην ίδια επιχείρηση θα έχουμε πλέον διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα τόσο μεταξύ των άνω ή κάτω των 25 ετών όσο και σε σχέση με το χρόνο πρόσληψης. Από τη μια μεριά θα υπάρχουν οι νέοι αλλά και οι νεοπροσλαμβανόμενοι που θα αμείβονται λιγότερο και από την άλλη η εργοδοσία θα απολύει τους παλαιότερους προκειμένου να προσλάβει άλλους με μικρότερους μισθούς. Παράλληλα η κατάργηση του κατώτατου μισθού που υπογράφει η ΓΣΕΕ θα σημάνει την αρχή του τέλους της συνομοσπονδίας και σε συνδυασμό με την αλλαγή του πλαισίου που διέπει τις συλλογικές συμβάσεις και την κατάργηση της δυνατότητας των συνδικάτων να προσφύγουν στη διαιτησία την αρχή του τέλους για το σύνολο των ομοσπονδιών και των πρωτοβάθμιων σωματείων. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο προεδρικού διατάγματος προβλέπει:

  • Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 άτομα η εργοδοσία μπορεί να απολύει μέχρι 6 εργαζόμενους το μήνα.
  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 άτομα μπορούν να απολύουν μέχρι 5% και μέχρι 30 άτομα το μήνα από 2% που ισχύει σήμερα.
  • Ο κατώτατος μισθός που ορίζεται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) δεν θα ισχύει για νέους έως 25 ετών. Οι κάτω των 21 θα αμείβονται με το 80% του κατώτατου μισθού και όσοι είναι από 21 έως 25 με το 85%. Εκτός αυτών θεσπίζεται και η δυνατότητα συμβάσεων μαθητείας για νέους από 15 έως 18 ετών οι οποίοι θα λαμβάνουν μόνο το 70% του βασικού μισθού.
  • Καταργείται η δυνατότητα που είχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία και για την προσφυγή απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.
  • Τα δύο παραπάνω σημεία θα σημάνουν την καθήλωση των μισθών και την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων για τους νέους. Αυτό θα συμβεί γιατί έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήξης μιας σύμβασης ή μετά την καταγγελία της αυτή δεν ισχύει για τους νεοπροσλαμβανόμενους και μπαίνουμε πλέον σε καθεστώς όπου θα υπάρχουν μόνο ατομικές συμβάσεις.
  • Η αποζημίωση λόγω απόλυσης μειώνεται στο μισό. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα προκειμένου ο εργοδότης να δώσει τη μισή αποζημίωση ήταν το να ενημερώσει τον εργαζόμενο ότι θα τον απολύσει τόσους μήνες πριν την απόλυση όσοι ήταν και οι μηνιαίοι μισθοί που δικαιούται. Αυτό αλλάζει και η χρονική υποχρέωση ενημέρωσης του μισθωτού από τον εργοδότη μειώνεται σε σημείο κοροϊδίας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει από τη μια μεριά τους μήνες αποζημίωσης που ήταν ταυτόχρονα και ο απαιτούμενος χρόνος προειδοποίησης προκειμένου να πληρωθεί η μισή αποζημίωση και η τελευταία στήλη δίνει το χρόνο προειδοποίησης που απαιτείται με το προεδρικό διάταγμα προκειμένου να δοθεί η μισή.

Χρόνια υπηρεσίας

στον ίδιο εργοδότη

Ύψος αποζημίωσης

ή προειδοποίησης

Χρόνος προειδοποίησης

με το Π.Δ. Λοβέρδου

για μισή αποζημίωση

2 μήνες έως 1 έτος

1 μήνας

1 μήνας

1 έτος έως 4 έτη

2 μήνες

1 μήνας

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μήνες

1 μήνας

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μήνες

1 μήνας

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μήνες

1 μήνας

10 έτη συμπληρωμένα

6 μήνες

2 μήνες

11 έτη συμπληρωμένα

7 μήνες

2 μήνες

12 έτη συμπληρωμένα

8 μήνες

2 μήνες

13 έτη συμπληρωμένα

9 μήνες

2 μήνες

14 έτη συμπληρωμένα

10 μήνες

2 μήνες

15 έτη συμπληρωμένα

11 μήνες

3 μήνες

16 έτη συμπληρωμένα

12 μήνες

3 μήνες

17 έτη συμπληρωμένα

13 μήνες

3 μήνες

18 έτη συμπληρωμένα

14 μήνες

3 μήνες

19 έτη συμπληρωμένα

15 μήνες

3 μήνες

20 έτη συμπληρωμένα

16 μήνες

4 μήνες

21 έτη συμπληρωμένα

17 μήνες

4 μήνες

22 έτη συμπληρωμένα

18 μήνες

4 μήνες

23 έτη συμπληρωμένα

19 μήνες

4 μήνες

24 έτη συμπληρωμένα

20 μήνες

4 μήνες

25 έτη συμπληρωμένα

21 μήνες

4 μήνες

26 έτη συμπληρωμένα

22 μήνες

4 μήνες

27 έτη συμπληρωμένα

23 μήνες

4 μήνες

28 έτη και άνω

24 μήνες

4 μήνες

  • Η υποχρέωση του εργοδότη για άμεση καταβολή της αποζημίωσης καταργείται και αυτή θα δίνεται πλέον σε διμηνιαίες δόσεις ίσες με τις αποδοχές δύο μηνών.

Όλα τα παραπάνω σοσια-ληστρικά μέτρα παίρνονται από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση οι εκπρόσωποι της οποίας μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θλίβονται, ότι τα μέτρα αυτά δεν συνάδουν με την ιδεολογία τους και διάφορα άλλα παραμύθια. Ταυτόχρονα η λήψη αυτών των μέτρων επενδύεται ιδεολογικά από τους νεοφιλελεύθερους κύκλους με το επιχείρημα ότι αν δεν υπάρχει η προστασία του μισθού και η προστασία από την απόλυση τότε οι εργοδότες θα μπορούν να προσλάβουν πιο εύκολα κάποιον και κατά συνέπεια θα μειωθεί η ανεργία. Αυτές τις απόψεις βέβαια τις έχει απορρίψει η ίδια η πραγματικότητα αφού όπου είχαμε μείωση του εργατικού κόστους και αύξηση της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων το μόνο πράγμα από το οποίο συνοδεύτηκαν ήταν η αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων, η αύξηση της ανασφάλειας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Πολύ περισσότερο σήμερα που αυτά συμβαίνουν σε μια αγορά εργασίας που είναι ήδη απορυθμισμένη και χωρίς να υπάρχει ένα στοιχειώδες κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Τα όποια ψήγματα εργατικής νομοθεσίας απομένουν καταπατούνται ασύστολα και σε ότι αφορά τους άνεργους το επίδομα ανεργίας εξαντλείται στους δώδεκα μήνες και καλύπτει μόλις λίγο πάνω από το 50% του κατώτατου μισθού.

Όπως φαίνεται η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με την τρόικα δεν έχει σκοπό να σταματήσει και η εργοδοσία δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Τα θέλουν όλα. Θέλουν να γυρίσουμε στο μεσαίωνα και να επιβάλλουν ένα νέο τύπο σκλαβιάς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται ένας Παλλαϊκός Πανεργατικός ξεσηκωμός απέναντι σ’ αυτά και απέναντι σ’ αυτά που θα επακολουθήσουν. Γιατί αν δεν τους σταματήσουμε εμείς δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν.

Ο Γιάννης Δούκας είναι μέλος της ΣΕ της Αυτόνομης Παρέμβασης και μέλος της ΕΕ της ΟΜΕ ΟΤΕ

 

blogger templates | Make Money Online