Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ένταξη των Ραδιοτηλεγραφητών στην ΤΕ κατηγορία

Ένταξη των Ραδιοτηλεγραφητών στην ΤΕ κατηγορία
Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 11/7/2013 συναντηθήκαμε με αντιπροσωπεία της γενικής διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού του ΟΤΕ και συζητήσαμε το θέμα της ένταξης των ραδιοτηλεγραφητών στην ΤΕ κατηγορία.

Συνοπτικά στη συνάντηση θέσαμε ότι:

1.       Οι ραδιοτηλεγραφητές είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης σχολής ή πτυχίου ισότιμης με τις ανώτερες σχολές, τα πρώην  ΚΑΤΕΕ και τα ΤΕΙ και κάτοχοι  αντίστοιχης ισοτιμίας.

2.       Οι Ραδιοτηλεγραφητές από το 1984 θεωρούνται με βάση το Π.Δ. 538/84/21-11-84 πτυχιούχοι ανωτέρας σχολής τριετούς εκπαίδευσης  και θα έπρεπε  από τότε με το μισθολόγιο του 1985 να έχουν ενταχθεί στην τότε ΑΡ3 κατηγορία.

3.      Την άποψη αυτή ενισχύουν και άλλοι νόμοι που σχετίζονται με τα πτυχία των ανώτερων σχολών όπως ο νόμος 1505/84 για την ένταξη του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στο μισθολόγιο του δημοσίου με βάση το πτυχίο, ο νόμος 1865/89 που αναφέρεται στην αντιστοίχιση των πτυχίων καθώς και στο ότι τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ.

4.      Οι Ραδιοτηλεγραφητές έμειναν αδικαιολόγητα έξω από την ΤΕ κατηγορία στο νέο μισθολόγιο του 1999 αλλά και από τη συλλογική  σύμβαση του 2001 σύμφωνα με την οποία πολλές άλλες κατηγορίες με πτυχίου διετούς εκπαίδευσης – ίσως και όλες – με όρο της σύμβασης αυτής εντάχθηκαν στην  ΤΕ κατηγορία.

5.      Η υπόθεση του συναδέλφου που χάθηκε στον Άρειο Πάγο δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας  να  έχει γενίκευση γιατί έχει δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

6.      Με βάση όλα τα παραπάνω τυχόν συνέχιση της υπόθεσης στα δικαστήρια θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον ΟΤΕ και με άλλα κόστη τα οποία δεν είναι δικά του όπως δικαστικά έξοδα, τόκοι υπερημερίας κ.α.

Από την πλευρά της γενικής διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού μας απάντησαν ότι σε ότι αφορά την ουσία του θέματος αντιλαμβάνονται τη διαχρονική αδικία που έχει υποστεί ο κλάδος, θα εξετάσουν αυτά που θέσαμε και ότι βλέπουν το όλο θέμα θετικά. Στο θέμα εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό εμπλέκονται οι νομικές και οι οικονομικές υπηρεσίες με τις οποίες θα εξετάσουν από κοινού το ζήτημα και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση.

Η θετική προσέγγιση του όλου θέματος σε συνδυασμό με το ότι η απόφαση που χάθηκε στον Άρειο Πάγο δεν έχει γενικά χαρακτηριστικά, μας επιτρέπει να  είμαστε αισιόδοξοι για την εξωδικαστική λύση της υπόθεσης. Γι’ αυτό το τελευταίο θα βαρύνει η άποψη που θα εκφράσουν οι νομικές υπηρεσίες. Η άποψη ότι η χαμένη υπόθεση έχει δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί  να γενικευθεί δεν είναι μόνο δική μας αλλά και του δικηγόρου κ. Λυκοκάπη που χειρίζεται τις περισσότερες υποθέσεις. Οι οικονομικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην υπόθεση ως προς το ότι εφ’ όσον δικαιωθούμε θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα καλυφθεί το κόστος.

Γιάννης Δούκας   Αντώνης Καμτσίκης

 

 

blogger templates | Make Money Online