Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Η εθελούσια ανακοινώθηκε - Νέοι εκβιασμοί – νέα πρόκληση για το συνδικαλιστικό κίνημα


Η εθελούσια ανακοινώθηκε
Νέοι εκβιασμοί – νέα πρόκληση για το συνδικαλιστικό κίνημα

Την Πέμπτη 14-11 έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων κινήτρων αποχώρησης από τη διοίκηση στην ομοσπονδία.
Πριν αναφερθούμε στα προγράμματα θα πρέπει να καταγγείλουμε τη διοίκηση για το ότι ενώ η παρουσίαση στην αντιπροσωπεία της ομοσπονδίας έγινε σήμερα το σχέδιο για τα προγράμματα είχε διαρρεύσει και είχε κυκλοφορήσει σε όλους τους συναδέλφους, σε όλο τον ΟΤΕ από χθες.
Επί της ουσίας πρόκειται για δύο κατηγορίες προγραμμάτων.
Η πρώτη κατηγορία αφορά συναδέλφους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
Η πρώτη περίπτωση της κατηγορίας αυτής αναφέρεται σε συναδέλφους οι οποίοι με ή χωρίς την εξαγορά του στρατού, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως την 31-12-13. Σ’ αυτούς που θα κάνουν χρήση δίνεται κίνητρο ύψους 25.000 € συν το απαιτούμενο ποσό για την εξαγορά του στρατού.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά συναδέλφους που έχουν συμπληρώσει τα χρόνια υπηρεσίας, δεν έχουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας και έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αναστολή σύνταξης. Στους συναδέλφους αυτούς δίνεται κίνητρο το ποσό για την εξαγορά του στρατού, αν απαιτείται και τμήμα του μισθού που δικαιούνται έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης εφ¨ όσον αυτή είναι μέχρι το τέλος του 2020. Το ύψος του ποσοστού σχετίζεται με το πότε ο κάθε συνάδελφος δικαιούται σύνταξη.
Η τρίτη περίπτωση είναι παρόμοια με το περυσινό πρόγραμμα και αφορά συναδέλφους που έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2018. Στους συναδέλφους αυτούς δίνεται κίνητρο το τυχόν απαιτούμενο ποσό για την εξαγορά του στρατού, τμήμα μισθού το ύψος του οποίου σχετίζεται με το πότε ο κάθε συνάδελφος δικαιούται σύνταξη και το απαιτούμενο ποσό για αυτασφάλιση. Το ποσό της αυτασφάλισης δεν διευκρινίζεται από τώρα το πώς θα κατατεθεί.
Η δεύτερη κατηγορία δεν σχετίζεται καθόλου με τη συνταξιοδότηση.
Η πρώτη περίπτωση της κατηγορίας αυτής αφορά συναδέλφους που έως το τέλος του 2013 έχουν τουλάχιστον 25 χρόνια στον ΟΤΕ. Στους συναδέλφους αυτούς θα δοθούν μισθοί τριών ετών
Η δεύτερη περίπτωση είναι ίδια με την προηγούμενη και αφορά δικηγόρους με υπηρεσία τουλάχιστον 20 χρόνια.
Η τρίτη και πλέον εκβιαστική περίπτωση αφορά τις καθαρίστριες στις οποίες για να δεχθούν την απόλυσή τους δίνονται 3 χρόνια μισθοί σε όσες είναι πλήρους απασχόλησης και 4 χρόνια μισθοί σε όσες είναι μειωμένης απασχόλησης.
Το τελευταίο πρόγραμμα αφορά συναδέλφους που για τον οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν για ειδικούς λόγους ( άδεια χωρίς αποδοχές, πρόγραμμα ειδικής άδειας με μειωμένες αποδοχές κ.α.) από τον ΟΤΕ.
Όλες οι αναφερόμενες περιπτώσεις μισθών αφορούν καθαρές αποδοχές και σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προστίθεται η κατά περίπτωση δικαιούμενη αποζημίωση απόλυσης
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΟΤΕ ανακοινώνει κίνητρα αποχώρησης. Αυτό που ήταν καινούριο πέρυσι ήταν τα εκβιαστικά διλήμματα σε όσους είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Στα φετινά προγράμματα στους εκβιασμούς αυτούς προστίθεται η τροικανή και κυβερνητική απειλή για ανατροπές στο ασφαλιστικό. Για το θέμα αυτό έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας που είναι αναρτημένη στο blog της Αγωνιστικής Συνεργασίας.
Η ανακοίνωση αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση των κινήτρων αποχώρησης με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει πειστικά απέναντι σ΄ αυτούς τους εκβιασμούς όπως επίσης και να επιβάλει τη δική του ατζέντα η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόκρουση της στοχοποίησης κατηγοριών συναδέλφων, την αποτροπή εκδικητικών πρακτικών σε όσους δεν κάνουν χρήση των προγραμμάτων, την αποτροπή της αναμενόμενης εντατικοποίησης και την προώθηση των αιτημάτων για προσλήψεις στον ΟΤΕ με ενιαίους όρους εργασίας και μισθού παλαιών και νέων, με συλλογικές συμβάσεις και αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζόμενους στις θυγατρικές.

 

blogger templates | Make Money Online