Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Η τροπολογία της συνταξιοδοτικής «διασφάλισης» κατατέθηκε - Τα εκβιαστικά διλήμματα χτύπησαν κόκκινοΗ  τροπολογία της συνταξιοδοτικής «διασφάλισης» κατατέθηκε
τα εκβιαστικά διλήμματα χτύπησαν κόκκινο

Αθήνα 24/11/2013

Την Παρασκευή 22/11/2013 και σε ώρα που οι εφημερίδες είχαν κλείσει τα φύλλα και του Σαββάτου και της Κυριακής (αυτά κλείνουν νωρίτερα) η κυβέρνηση κατέθεσε σε άσχετο νομοσχέδιο την τροπολογία με την οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης όσων κάνουν χρήση προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου με βάση το τι ισχύει την ημέρα που κάνουν αίτηση αυτασφάλισης. Είναι αυτό που λέμε ότι γίνεται νύχτα για να κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους της τρόικας. Το νομοσχέδιο στο οποίο έχει κατατεθεί είναι η κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων και είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέμπτη 28/11/2013.
Οι θέσεις και οι απόψεις μας για τη νέα εθελούσια έχουν καταγραφεί στην ανακοίνωσή μας με τίτλο νέα κίνητρα αποχώρησης – νέα εκβιαστικά διλήμματα και είναι ανηρτημένη στο blog της Αγωνιστικής Συνεργασίας.
Στο blog επίσης είναι  ανηρτημένη και η ανακοίνωση που αναφέρεται στα κίνητρα αποχώρησης και στις αναμενόμενες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό.
Σε ένα από τα θέματα των αναμενόμενων παρεμβάσεων – γιατί οι αναμενόμενες παρεμβάσεις είναι πολλές – έρχεται να «απαντήσει» αυτή η τροπολογία.
Σύμφωνα λοιπόν με την τροπολογία και εφ’ όσον τελικά ψηφιστεί:
1.      Όσοι συμμετάσχουν από τούδε και στο εξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου που προβλέπουν την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών το δικαίωμα θεμελίωσης συνταξιοδότησης κρίνεται με βάση το τι ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης για αυτασφάλιση. Οι εισφορές δίνονται προκαταβολικά στα ταμεία κατευθείαν από τον εργοδότη εντός δύο μηνών.
2.      Όσοι έχουν κάνει ήδη αυτασφάλιση έχουν τη δυνατότητα να προκαταβάλλουν όλο το ποσό που απαιτείται μέχρι τη συνταξιοδότησή τους προκειμένου να θεμελιώσουν κι’ αυτοί δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το τι ίσχυε όταν έκαναν την αίτηση για αυτασφάλιση. Τα απαιτούμενα ποσά πρέπει να τα καταβάλλουν μέχρι τις 31/1/2014.
3.      Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση του διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση.
4.      Πολλά θέματα και μέσα σ’ αυτά η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων αυτασφάλισης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών θα ρυθμιστούν στο μέλλον με Υπουργική απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω έχουμε να σημειώσουμε ότι στο χορό των εκβιαστικών διλημμάτων εμπλέκεται πλέον ευθέως η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με την τροπολογία αυτή διευκολύνει τον ΟΤΕ, τις τράπεζες και ενδεχομένως και άλλους να μειώσουν το προσωπικό τους λέγοντας ότι όσοι ενταχθούν σε προγράμματα εθελούσιας θα κατοχυρώσουν τα σημερινά ισχύοντα μεγαλώνοντας την αβεβαιότητα και το δίλημμα όσων θέλουν να παραμείνουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν και νομικές ακροβασίες αφού η τροπολογία παραβιάζει την αρχή  της ισότητας. Η παραβίαση έγκειται στο ότι δεν αφορά όλους τους ασφαλισμένους, δεν αφορά όλους όσους θέλουν να κάνουν αυτασφάλιση αλλά μόνο όσους συμμετέχουν σε προγράμματα εθελούσιας. Ακόμη από όσους έχουν υπαχθεί στο παρελθόν σε καθεστώς αυτασφάλισης αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτόν που έχει σήμερα τη δυνατότητα να προκαταβάλλει για όλα τα υπολειπόμενα χρόνια τις εισφορές από αυτόν που δεν μπορεί να πληρώσει προκαταβολικά για όλα τα χρόνια αλλά πληρώνει κάθε μήνα. Πέρα από τα κεντρικά παραπάνω ζητήματα υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα και το καθένα έχει τη δική του σημασία. Μετά την πρώτη ανάγνωση θα παραθέσουμε μερικά απ’ αυτά και ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε.
1.      Η παραπομπή πολλών θεμάτων για ρύθμιση στο μέλλον με Υπουργική απόφαση κρύβει κινδύνους που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν αφού δεν είναι όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι.
2.      Η αναφορά γα άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά την παρέλευση του διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις. Τι θα γίνει για παράδειγμα αν για κάποιο λόγο έχουν πληρωθεί εισφορές αυτασφάλισης για  μεγαλύτερο διάστημα από όσο τελικά χρειάζεται; Ή τι θα γίνει αν για κάποιο λόγο έχουν πληρωθεί λιγότερες; Ποιος και τι συνέπειες θα υποστεί σε περίπτωση λάθους;
3.      Το πρόβλημα για όσους ενδεχομένως κριθούν ανάπηροι παραμένει. Θυμίζουμε ότι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα κινήτρων του ΟΤΕ πέρυσι και κρίθηκαν ανάπηροι δεν έχουν δικαίωμα αυτασφάλισης. Η ρύθμιση που έφερε το Υπουργείο στη διαβούλευση για δυνατότητα όσων κριθούν ανάπηροι να πάρουν σύνταξη αναπηρίας αφ’ ενός είναι μισή και αφ’ ετέρου ακόμη κι’ αυτή η μισή αφαιρέθηκε από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Οι απόψεις μας για το θέμα είναι ανηρτημένες στο blog σε σχετική ανακοίνωση με τίτλο στο πυρ το εξώτερο όσοι έφυγαν από τον ΟΤΕ και είναι ανάπηροι.
4.      Στο χορό των εκβιασμών εμπλέκει όλους όσους έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αυτασφάλισης και τους υποχρεώνει να τρέξουν μέχρι τις 31/1/2014 να προκαταβάλλουν τις εισφορές για όλο το υπολειπόμενο διάστημα. Η όποια περίπτωση λάθους που αναφέραμε παραπάνω ισχύει και γι’ αυτούς.
5.      Στα προβλήματα θα πρέπει να προστεθεί και η γραφειοκρατική λειτουργία του ΙΚΑ. Το πώς και το πότε θα ξεκαθαριστούν όλα τα θέματα και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε μια διαδικασία εντελώς νέα και χωρίς κανένα προηγούμενο είναι άγνωστο.

Η κυβέρνηση τελικά ξεκαθαρίζει ότι θέλει να εισπράξει τα εκατομμύρια της βιτρίνας. Να εισπράξει ζεστό χρήμα προκειμένου να καλύψει άλλες τρύπες. Η προείσπραξη των απαιτούμενων ποσών της αυτασφάλισης, για όσα χρόνια αυτή απαιτείται, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάει για να καλύψει ένα μέρος από τα χρηματοδοτικά κενά που αφήνει η πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού για τα ταμεία για το 2014 (η κρατική χρηματοδότηση για το 2014 προβλέπεται κατά πολύ μειωμένη σε σχέση με το 2013). Τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά κενά θα καλυφθούν με μειώσεις των συντάξεων παρά το ότι λέγεται περί του αντιθέτου. Παράλληλα η είσπραξη και χρησιμοποίηση σήμερα μελλοντικών οικονομικών υποχρεώσεων θα επιτείνει τα προβλήματα στο μέλλον.
Η κυβέρνηση τέλος προκειμένου να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το προσωπικό τους δεν διστάζει να ακροβατεί ακόμη και με Συνταγματικά δικαιώματα όπως αυτό της ισότητας.

 

blogger templates | Make Money Online