Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ για την καταβολή των εισφορών της αυτασφάλισης

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ για την καταβολή των εισφορών της αυτασφάλισης

 Αθήνα 20/1/2014

Η Υπουργική απόφαση που ρύθμιζε το θέμα της καταβολής των εισφορών αυτασφάλισης ακροβατούσε νομικά και άφηνε ανοιχτά κάποια θέματα στα οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.
Σε συνέχεια της Υπουργικής αυτής απόφασης κυκλοφόρησε πρόσφατα η ερμηνευτική εγκύκλιος του ΙΚΑ η οποία κι’ αυτή με τη σειρά της αφήνει ανοιχτά θέματα και μετατοπίζει ευθύνες και αρμοδιότητες του ΙΚΑ είτε στον ΟΤΕ ή σε όποιο άλλο εργοδότη προχωρήσει σε εθελούσια είτε σ’ αυτούς τους ίδιους τους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ :

Για τους συναδέλφους που συμμετείχαν στα φετινά κίνητρα:
1.  Ο ασφαλιστικός φάκελος του κάθε συναδέλφου που συμμετέχει στο πρόγραμμα και έκανε αίτηση  αυτασφάλισης σε πρώτη φάση δεν εξετάζεται από τα ταμεία αλλά από τον εκάστοτε εργοδότη ο οποίος υπολογίζει την εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης και το εκτιμώμενο κόστος αυτασφάλισης για όλα τα ταμεία.
2.  Το κόστος αυτό ο εργοδότης το καταβάλλει στα ταμεία μέσα σε τρεισήμισι μήνες από την αίτηση αυτασφάλισης.
3.  Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται με βάση το τι ισχύει την ημέρα της αίτησης για αυτασφάλιση.
4.  Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ασκείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση.
5.  Η εκκαθάριση των οφειλόμενων ποσών γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης για σύνταξη. Άν ο εργοδότης έχει δώσει λιγότερα πληρώνει τη διαφορά ενώ αν έχει δώσει περισσότερα αυτά συμψηφίζονται με άλλες οφειλές του προς τα ταμεία. Το ΙΚΑ ενημερώνει τον εργοδότη για την ημερομηνία συνταξιοδότησης του κάθε συναδέλφου.

      Για τους συναδέλφους που συμμετείχαν στα περυσινά κίνητρα:
1.   Ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει μέχρι τις 31/1/2014 να κάνει αίτηση ένταξης στις προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει την προκαταβολή όλων των προβλεπόμενων εισφορών αυτασφάλισης με ταυτόχρονη τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με βάση το τι ισχύει σήμερα.
2.   Το σύνολο  των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να καταβληθεί από τον κάθε συνάδελφο μέχρι τις 31/1/2014.
3.   Αν δεν κατατεθεί αίτηση ή αν δεν καταβληθούν όλες οι εισφορές μέχρι τις 31/1/2014 τότε το δικαίωμα θεμελίωσης συνταξιοδότησης με βάση το τι ισχύει σήμερα χάνεται.
4.   Το ύψος του οφειλόμενου ποσού υποτίθεται ότι θα υπολογιστεί με βάση μια βεβαίωση της διεύθυνσης ασφάλισης εσόδων του κατά περίπτωση ταμείου που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ εν προκειμένω για τον ΟΤΕ το ΤΑΠ – ΟΤΕ. Επειδή όμως γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε τόσο μικρό διάστημα το πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες βεβαιώσεις (ίσως και πάνω από χίλιες) μετατοπίζουν  το βάρος της ευθύνης στον κάθε συνάδελφο και ζητούν να καταθέσει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει το κατ’ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος αυτασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
5.   Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση.
6.   Η τελική εκκαθάριση θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και αν υπάρχουν διαφορές αυτές θα πρέπει να καταβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή τους στο συνάδελφο. Αν δεν κατατεθούν τότε το δικαίωμα θεμελίωσης συνταξιοδότησης με βάση το τι ίσχυε όταν έκανε την αίτηση ένταξης στη ρύθμιση χάνεται.

Τόσο από την Υπουργική απόφαση όσο και από την εγκύκλιο του ΙΚΑ γίνεται σαφές ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εισπράξουν σήμερα ζεστό χρήμα προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες υποχρεώσεις και σαν αντάλλαγμα «δίνουν» τη διασφάλιση των όρων συνταξιοδότησης με τα σημερινά ισχύοντα.
Η διασφάλιση όμως αυτή περνάει από σαράντα κύματα καθώς ο καθ’ ύλην αρμόδιος που είναι το ΙΚΑ δεν αναλαμβάνει σήμερα καμία ευθύνη. Το κόστος που πρέπει να πληρωθεί για όσους έφυγαν φέτος δεν το υπολογίζει το ΙΚΑ αλλά ο ΟΤΕ. Το κόστος για όσους έφυγαν πέρυσι και θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση πάλι δεν το υπολογίζει το ΙΚΑ αλλά ο κάθε συνάδελφος. Στον ΟΤΕ δίνουν περιθώριο να πληρώσει τις εισφορές μέχρι τις 15 Απριλίου. Στον κάθε συνάδελφο που θα πάει μόνος του δίνουν περιθώριο μέχρι 31/1/2014. Δηλαδή μόλις 17 ημέρες από την υπογραφή της εγκυκλίου η οποία έχει ημερομηνία υπογραφής 14/1/2014. Τέλος συνεχίζει να μένει ανοιχτό το ζήτημα του τι θα γίνει σε περίπτωση λάθους δηλαδή σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο πληρωθεί μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα αυτασφάλισης. Η οριστική απάντηση θα δοθεί αν και όταν προκύψει πρόβλημα. Στην Υπουργική απόφαση αλλά και στην εγκύκλιο υπάρχει από τη μια μεριά η θετική πρόβλεψη που μιλάει για επανυπολογισμό των εισφορών. Υπάρχει όμως και η αναφορά που λέει ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση. Το κενό που αφήνει περιθώρια παρερμηνειών έχει να κάνει με το ότι το ΙΚΑ που έχει την ευθύνη δεν αναλαμβάνει από τώρα να υπολογίσει το χρόνο και το κόστος της αυτασφάλισης για τον καθένα και μεταβιβάζει αυτή του την υποχρέωση για όσους έφυγαν φέτος στον ΟΤΕ και για όσους έφυγαν πέρυσι στους συναδέλφους.
Κλείνουμε λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο από όποια πλευρά και να το δεις, ευθύνες που αναλογούν στο Υπουργείο Εργασίας και στο ΙΚΑ να μετατοπίζονται στον ΟΤΕ και στον κάθε συνάδελφο. Είναι δύο φορές απαράδεκτο να δίνουν περιθώριο στους εργοδότες να πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά τρεισήμισι μήνες και στον κάθε συνάδελφο μόλις δεκαπέντε ημέρες. Είναι τρεις φορές απαράδεκτο το ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο την αγωνία και την αβεβαιότητα όλων των συναδέλφων και ακροβατώντας νομικά και Συνταγματικά, εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το προσωπικό τους και προεισπράττει σήμερα μελλοντικές υποχρεώσεις των ταμείων πράγμα που θα επιτείνει τα οικονομικά τους προβλήματα στο μέλλον.

Σχετικές συνδέσεις:

 

blogger templates | Make Money Online