Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Κίνητρα εξόδου και νέες δραστηριότητεςΚίνητρα εξόδου και νέες δραστηριότητες

Συνεδρίασε την Πέμπτη 27/9/2012 η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας με βασικό θέμα την ενημέρωση και μια πρώτη συζήτηση για τη συνάντηση που έγινε για τα προγράμματα κινήτρων εξόδου και τη μεταφορά εργαζομένων στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Το σημείωμα αυτό ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τα προγράμματα παρά μόνο επιχειρεί να δώσει όσο το δυνατό σφαιρικότερη ενημέρωση για το μεγαλύτερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η ΟΜΕ – ΟΤΕ το επόμενο διάστημα. Με βάση την ενημέρωση που μας δόθηκε και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη αφού μας είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση:
·         Το πρόγραμμα κινήτρων εξόδου απευθύνεται στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι και το 2015.
·         Όσοι κάνουν χρήση θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον ΟΤΕ το αργότερο μέχρι 31/12/2012.
·         Σε όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα δοθεί ένα ποσό το οποίο αθροιστικά θα συμπεριλαμβάνει τα χρήματα που απαιτούνται για τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, ένα ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του σημερινού καταβαλλόμενου μισθού επί τους αντίστοιχους μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για συνταξιοδότηση και το δικαιούμενο εφ’ άπαξ απόλυσης. Για παράδειγμα ένας που χρειάζεται οκτώ μήνες ακόμη υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί θα πάρει το απαιτούμενο ποσό για τις ασφαλιστικές εισφορές οκτώ μηνών, ποσοστό επί του μισθού που θα έπαιρνε για οκτώ μήνες και το δικαιούμενο εφ’ άπαξ.
·         Τα χρήματα από τον ΟΤΕ θα δοθούν όλα μαζί και ο κάθε συνάδελφος μετά κανονίζει μόνος του τα της αυτασφάλισης.
·         Η αίτηση απόλυσης γίνεται οριστική μετά τον έλεγχο των στοιχείων και μετά που θα γνωστοποιηθεί στον κάθε συνάδελφο το συνολικό ποσό που δικαιούται με βάση τα παραπάνω.
·         Σε ότι  αφορά τις νέες δραστηριότητες ενημερωθήκαμε ότι η διοίκηση προτίθεται να μεταφέρει προσωπικό σε δύο νέες διευθύνσεις. Οι συνάδελφοι που θα μεταφερθούν στις διευθύνσεις αυτές είτε θα έχουν κάποιο έργο από αυτό που αναφέρεται σαν νέες δραστηριότητες όπως ψηφιοποίηση, πώληση ΟΤΕ TV, υπηρεσίες κινητής, κεραίες είτε θα μπουν στο «ψυγείο».

Με βάση τα παραπάνω κάποιες πρώτες επισημάνσεις παρατηρήσεις μας είναι οι κάτωθι:
·         Οι συνάδελφοι που δεν έχουν συμπληρωμένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ενδεχομένως επιθυμούν να κάνουν χρήση των κινήτρων θα πρέπει να σταθμίσουν και το ότι υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που ισχύουν σήμερα. Στην περίπτωση αυτή ο συνάδελφος αναλαμβάνει το ανάλογο ρίσκο.
·         Οι όποιες μαζικές αποχωρήσεις θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα ταμεία.
·         Οι μαζικές αποχωρήσεις σε συνδυασμό με τη μη πρόσληψη νέου προσωπικού θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
·         Επί του παρόντος δεν μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για μεταφορά προσωπικού, τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν, η απαιτούμενη διαφάνεια, η απαιτούμενη συναίνεση και η τήρηση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων κανόνων και διαδικασιών.
·         Με δεδομένη τη ρευστότητα που υπάρχει στο τι θα γίνει με το ασφαλιστικό όχι μόνο σήμερα αλλά και σε βάθος χρόνου εκτιμάμε ότι η διοίκηση προκειμένου το πρόγραμμα αποχώρησης να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία θα θέσει κάποια εκβιαστικά διλήμματα. Παρόμοια διλήμματα τέθηκαν στο παρελθόν στις στοχευμένες απολύσεις της COSMOTE ή στους συναδέλφους που υπηρετούσαν στα εμπορικά καταστήματα που έκλεισαν.
·         Δεν θα καταγράψουμε σήμερα πιθανά τέτοια διλήμματα. Έτσι ή αλλιώς αυτά θα παρουσιαστούν σύντομα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Το συγκεκριμένο θέμα είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία το επόμενο διάστημα. Το θέμα αφορά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περισσότερους από δύο χιλιάδες συναδέλφους. Το θέμα αυτή τη φορά δεν αφορά μια αύξηση μικρή ή μεγάλη ή κάποιο επίδομα. Αφορά το μέλλον δύο χιλιάδων και  πλέον συναδέλφων είτε φύγουν είτε μείνουν. Τα εκβιαστικά διλήμματα θα τεθούν σύντομα και οι συνάδελφοι θα κληθούν μέσα στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον  και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουν μια  απόφαση που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους. Ο κάθε εργατικός εκπρόσωπος, η κάθε συνδικαλιστική παράταξη και όλα τα συντεταγμένα όργανα θα πρέπει να σταθμίσουν πολύ προσεκτικά τη στάση που τελικά θα κρατήσουν προκειμένου να σταθούν στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις.
Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση την οποία δεν φαίνεται να τη συμμερίζονται όλοι και μέσα σ’ αυτούς δεν φαίνεται να τη συμμερίζονται αυτοί που έχουν την πρώτη ευθύνη.
Στη συνεδρίαση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής συζητήθηκε και το θέμα του αποκλεισμού μας από τη διαπραγματευτική ομάδα και από τις συζητήσεις που γίνονται με τη διοίκηση. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ομοσπονδίας επανέλαβαν και επιμένουν στον αποκλεισμό μας. Για το θέμα κανείς άλλος από την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ δεν τοποθετήθηκε αν και προκλήθηκαν. Δεν τοποθετήθηκε επίσης ο εκπρόσωπος της ΕΣΚ ο  οποίος επίσης προκλήθηκε. Σε όλους αυτούς λέμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η σιωπή δεν είναι χρυσός αλλά συνενοχή.
Σε ότι μας αφορά  κλείνουμε λέγοντας ότι δεν παραιτούμαστε του δικαιώματος και της υποχρέωσης της παρουσίας μας στις διαπραγματεύσεις για το μεγαλύτερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία, το θέμα για μας δεν έχει κλείσει και σε κάθε περίπτωση δεν παραιτούμαστε του δικαιώματος να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους όταν και όπως εμείς νομίζουμε.

 

blogger templates | Make Money Online