Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Μας κλέβουν το εφ’ άπαξ του Ταμείου Αρωγής


Μας κλέβουν το εφ’ άπαξ του Ταμείου Αρωγής
Αθήνα 24/2/2014

Η πρόσφατη Υπουργική απόφαση για το νέο τρόπο υπολογισμού των εφ’ άπαξ που χορηγούν τα ταμεία για τη δική μας περίπτωση προβλέπει την εξαφάνιση του εφ’ άπαξ (δεν μιλάμε για το εφ’ άπαξ του ΟΤΕ που μπορούμε να πάρουμε προκαταβολή μετά τα 25 χρόνια αλλά για το εφ’ άπαξ του πρώην Ταμείου Αρωγής και σήμερα ΤΑΥΤΕΚΩ για το οποίο πληρώνουμε 4% το μήνα και κατά μέσο όρο δίνει 38.000 €).
Η απόφαση αυτή πρέπει εδώ και τώρα να ανατραπεί. Διαφορετικά η προοπτική είναι ο μηδενισμός του εφ’ άπαξ από το ταμείο.
Η Υπουργική απόφαση λέει ότι το δικαιούμενο ποσό πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή (συντελεστής βιωσιμότητας) και το αποτέλεσμα δίνει το τελικό ποσό.
Ο πολλαπλασιασμός όμως αυτός μας δίνει αποτέλεσμα μηδέν γιατί ο συντελεστής βιωσιμότητας στο δικό μας ταμείο από 1/1/2014 βγαίνει μηδέν ή και αρνητικός. Ο συντελεστής βιωσιμότητας υπολογίζεται με ένα κλάσμα το οποίο για αριθμητή έχει τα έσοδα κάθε έτους μείον τα λειτουργικά έξοδα, μείον τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς συνταξιούχους και μείον τα απαιτούμενα ποσά για αποπληρωμή δανείων. Στη δική μας περίπτωση ο αριθμός αυτός μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας γίνεται μηδέν ή και αρνητικός γιατί τα έσοδα κάθε μήνα είναι λιγότερα από τα έξοδα κυρίως λόγω της αποπληρωμής των δανείων του ΟΤΕ.
Από τον κανόνα γλυτώνουν και το εφ’ άπαξ υπολογίζεται όπως σήμερα μόνο όσοι έκαναν αίτηση για σύνταξη μέχρι τον Αύγουστο του 2013.
Ένα μικρότερο ποσό – αν υπάρξουν διαθέσιμα – ίσως πάρουν και αυτοί που κατέθεσαν αίτηση για σύνταξη από το Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2013.
Η κατάληξη αυτή δεν είναι  τυχαία. Έχει να κάνει με τη διαχρονική λεηλασία που έχουν υποστεί τα αποθεματικά του ταμείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αν αναφερθούμε μόνο στα τελευταία χρόνια από το κούρεμα που υπέστησαν τα αποθεματικά του το 2012 χάθηκαν περίπου πενήντα εκατομμύρια €. Να θυμίσουμε ότι στο κούρεμα και στη λεηλασία αυτή των αποθεματικών η ΔΑΚΕ συμφώνησε και η ΠΑΣΚΕ ψήφισε λευκό. Να θυμίσουμε ακόμη ότι για πολλά χρόνια επιμένουμε με ανακοινώσεις μας και με τοποθετήσεις μας στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Δ.Σ. και στα συνέδρια της ομοσπονδίας τα ποσά που προβλέπονταν να δώσει ο ΟΤΕ για ίδρυση επαγγελματικού ταμείου να πάνε στο ταμείο αρωγής και εισπράττουμε την άρνηση της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ.
Η μόνη λύση για να μη χάσουμε τα χρήματα που για χρόνια έχουμε πληρώσει και που θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε για εισφορές όλοι μας είτε είμαστε στον ΟΤΕ, στην COSMOTE, στην OTEPLUS ή σε άλλη θυγατρική είναι ο ξεσηκωμός.
Η ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σωματεία θα πρέπει να κινηθούν εδώ και τώρα, να κινητοποιήσουν όλους τους συναδέλφους και να απαιτήσουν
·         Την κατάργηση της απόφασης που βάζει ταφόπλακα στο ταμείο μας
·         Κρατική χρηματοδότηση έναντι της διαχρονικής ληστείας του ταμείου
·         Τη δραστική μείωση και ένα νέο διακανονισμό των δανείων  του ΟΤΕ

·         Τη θεσμοθέτηση σταθερής εισφοράς του ΟΤΕ προς το ταμείο.

 

blogger templates | Make Money Online