Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Όχι στην κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης


Όχι στην κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα το προσχέδιο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου με βάση το οποίο κατεδαφίζεται το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Τα κυριότερα θέματα που ανοίγουν με το νομοσχέδιο είναι:

1. Η εισαγωγή στο σύστημα τριών πυλώνων και η μετάλλαξη της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική – ιδιωτική.
2. Το ξεκίνημα για τη σταδιακή αποχώρηση του κράτους από την κοινωνική ασφάλιση.
3. Η μείωση των συντάξεων μέσω της μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης.
4. Η μείωση των συντάξεων μέσω του υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών με βάση το σύνολο των εισφορών όλου του ασφαλιστικού βίου.
5. Η περαιτέρω μείωση μέσω της θεσμοθέτησης μιας νέας εισφοράς των συνταξιούχων.
6. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
7. Η μείωση των κατωτέρων ορίων συνταξιοδότησης στα 15 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.
8. Η κατά 6% ετησίως μείωση των πρόωρων συντάξεων.
9. Η παραπομπή στην εθνική αναλογιστική αρχή και σε υπουργικές αποφάσεις των παροχών της επικουρικής ασφάλισης.
10. Η θεσμοθέτηση κινήτρων παραμονής στην εργασία ακόμη και πέραν του 65ου έτους.
11. Η συσχέτιση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να το δούμε συνδυασμένο με τη συμφωνία που έχει γίνει με την τρόικα η οποία και έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Στη συμφωνία αυτή αφ’ ενός ενυπάρχουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει τη ελληνική κυβέρνηση και αφ’ ετέρου υπάρχει η δέσμευση ότι αν απαιτηθεί θα παρθούν και άλλα μέτρα στην πορεία. Στη συμφωνία αυτή μεταξύ άλλων αναφέρονται η κατάργηση της 37ετίας, η ελάχιστη ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης τα 60 έτη και η μείωση της σύνταξης για όσους δεν έχουν 40 χρόνια υπηρεσίας. Κατά συνέπεια ακόμη και αυτό που θα ψηφιστεί θα αλλάξει αργότερα προς το χειρότερο. Επίσης μια σειρά από θέματα παραπέμπονται σε Προεδρικά Διατάγματα και σε Υπουργικές αποφάσεις.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η απεργία της 5 Μάη ας γίνει το ξεκίνημα για νέους μαζικούς και ενωτικούς αγώνες ώστε να αποτρέψουμε την αντεργατική, αντιλαϊκή και αντιασφαλιστική επιλογή της κυβέρνησης και της τρόικας που πάνε να μας γυρίσουν στο μεσαίωνα.

---------------------------------------------------------------

Τι προβλέπεται στη συμφωνία της υποταγής για το ασφαλιστικό

Στη συμφωνία με την τρόικα για το ασφαλιστικό αναφέρεται:
• Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι νέοι καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προς όλους από την 1/1/2013.
• Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2013.
• Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015.
• Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2% και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται.
• Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση,
• Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα).
• Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις.
• Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για τους ηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
• Μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορών. Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με παράλληλη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
• Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65, με περίοδο συνεισφορών μικρότερη των 40 ετών.
• Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας.


 

blogger templates | Make Money Online