Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Στην πορεία προς τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας --- Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Τρίτη 23/9/2014

Στην πορεία προς τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας
Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Τρίτη 23/9/2014

Την Τρίτη 23/9/2014 η ομοσπονδία συναντήθηκε με τη διοίκηση με θέμα το ξεκίνημα των συζητήσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
Στη συνάντηση εκφράστηκε η κατ’ αρχήν βούληση και των δύο πλευρών να υπάρξει συμφωνία. Η ύπαρξη βέβαια συμφωνίας ή μη εξαρτάται από το περιεχόμενο. Στη συνάντηση αυτή αναφέρθηκαν μόνο θέματα που αφορούν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα που θα γίνει συζήτηση επί της ουσίας.
Με την ευκαιρία της συνάντησης ρωτήσαμε τη διοίκηση αν και κατά πόσο έχουν βάση αυτά που ακούγονται από υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας κυρίως και όχι μόνο για νέα εθελούσια. Η διοίκηση από την πλευρά της διαψεύδει τις φήμες και λέει ότι σήμερα δεν υπάρχει θέμα εθελούσιας, ότι καμία υπηρεσία της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού δεν ασχολείται με τέτοιο θέμα και σε ότι αφορά τυχόν δηλώσεις ή αναφορές διευθυντικών στελεχών για το θέμα αυτό έχουν παρερμηνευτεί. Μας είπαν δηλαδή ότι οι συνάδελφοι που το μετέφεραν σε μας κάτι δεν καταλάβανε καλά. Από τα παραπάνω ο καθένας μπορεί να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα.

Σε ότι αφορά την ουσία του θέματος συλλογική σύμβαση εργασίας το Δ.Σ. της ομοσπονδίας θα συνεδριάσει την Πέμπτη 25/9/2014 προκειμένου να καθορίσει το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Η δική μας κατ’ αρχήν προσέγγιση για το θέμα είναι η εξής:

Το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύει σήμερα είναι τελείως διαφορετικό με ότι ίσχυε όταν υπεγράφη η τριετής συλλογική σύμβαση που λήγει το 2014.
Η βασική διαφορά με το πλαίσιο που καταργήθηκε έχει να κάνει με το ότι με τη λήξη της σύμβασης στις 31/12/2014 και με την πάροδο της τρίμηνης μετενέργειας παύουν να ισχύουν οι όροι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν κατά καιρούς υπογραφεί και παραμένουν σε ισχύ μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα. Χρονοεπίδομα, επικίνδυνης εργασίας, οικογενειακό και σπουδών.
Στην περίπτωσή μας μετά τη λήξη της μετενέργειας συνεχίζει να ισχύει για τον κάθε συνάδελφο ο βασικός μισθός στον οποίο βρίσκεται, το χρονοεπίδομα στο οποίο βρίσκεται, το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και το οικογενειακό επίδομα.
Τέλος υπάρχει το θέμα του τι γίνεται με τα θεσμικά ζητήματα που έχουν υπογραφεί από ίδρυσης της ομοσπονδίας αλλά και παλαιότερα από το διασυλλογικό. Η δική μας ερμηνεία λέει ότι συνεχίζουν να ισχύουν ενώ η ερμηνεία της διοίκησης και γενικά των εργοδοτών ότι έχουν καταργηθεί. Το Μάιο του 2013 εμείς ως ΟΜΕ – ΟΤΕ κάνοντας υπέρβαση των ερμηνειών και κρατώντας η κάθε πλευρά (ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκηση ΟΤΕ) τις δικές της ερμηνείες υπογράψαμε μία συλλογική σύμβαση η οποία επαναβεβαίωσε όλα τα θεσμικά που έχουν υπογραφεί. Και αυτή η σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/2014. Έτσι η πλευρά της διοίκησης θεωρεί και τους θεσμικούς όρους των συμβάσεων καταργημένους. Ενδεικτικά κάποιοι όροι είναι το εφ’ άπαξ αποζημίωσης, οι εννέα πρόσθετοι μισθοί στο εφ’ άπαξ, η προστασία της μητρότητας, τα χορηγούμενα δάνεια, ο κανονισμός μεταθετότητας, το πειθαρχικό δίκαιο κλπ.
Πέρα από το τι συμβαίνει στον ΟΤΕ τεράστιο θέμα αυτής της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι και το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους της OTEPLUS.
Στην OTEPLUS σήμερα εργάζονται περίπου 1.000 , «παλαιοί» εργαζόμενοι οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν τεθεί σε ισχύ το δεύτερο μνημόνιο και αμείβονται με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε υπογράψει η ομοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Υπάρχουν και οι καινούριοι οι οποίοι προσεγγίζουν πλέον τις 2.000 και γι’ αυτούς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα γιατί αμείβονται με βάση τα κατώτερα όρια που έβαλε το δεύτερο μνημόνιο (586 € μικτά οι άνω των 25 και 511 € οι κάτω των 25 ετών). Παράλληλα υπάρχουν και πολλοί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά και μερικής απασχόλησης με μισθό ακόμη μικρότερο. Αναλυτικά για το τι ισχύει με τους μισθούς στα δουλεμπορικά έχουμε  αναφερθεί σε σχετικό μας άρθρο από τον Ιανουάριο του 2013.
Με βάση τα παραπάνω η διαπραγμάτευση με τη διοίκηση ξεκινάει
           
·         Για το μισθολόγιο του ΟΤΕ με αφετηρία το συν 10% στο βασικό μισθό μείον τα επιδόματα που κατά περίπτωση καταργούνται. Το αποτέλεσμα του συν και πλην βγάζει θετικό πρόσημο. Αν δηλαδή τα πράγματα μείνουν έτσι το συνολικό κόστος του μισθολογίου το 2015 θα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2014.
·         Για τους εργαζόμενους της OTEPLUS με τις συλλογικές συμβάσεις της ΟΙΥΕ για τους παλαιότερους και με τους μισθούς του μνημονίου για τους νέους.
·         Για τα θεσμικά ζητήματα η διοίκηση να τα θεωρεί καταργημένα και εμείς όχι. Ανεξάρτητα από την ερμηνεία θα μπούμε στην ουσία της συζήτησης. Άλλωστε για θέματα που μέχρι σήμερα έχουμε δώσει άλλη ερμηνεία αυτό που τελικά εφαρμόστηκε ήταν η ερμηνεία της διοίκησης. Θυμίζουμε τις περιπτώσεις του ωραρίου εργασίας (7 και 40), του λογαριασμού νεότητας, του επιδόματος οδήγησης, της εισφοράς προς το ταμείο Αρωγής.

Εκτός από το θέμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάρχει και το θέμα των ευρύτερων διεκδικήσεων για όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ συνειδητά τα υποβαθμίζουν όπως επίσης υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τον ΟΤΕ όσο και με την κυβέρνηση τα οποία επίσης υποβαθμίζονται.
Τέλος πέρα από αυτό καθ’ εαυτό το θέμα της ουσίας υπάρχει και το θέμα της διαδικασίας. Την προηγούμενη φορά κατά τη διαπραγμάτευση οι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν καθόλου σε όλη τη διαδικασία, η συζήτηση γινόταν αποκλειστικά και μόνο πάνω στις θέσεις και στις προτάσεις της διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε
1.      Το διεκδικητικό πλαίσιο με το οποίο πηγαίνουμε για διαπραγμάτευση να περιλαμβάνει:
1.1  Αυξήσεις για όλο το προσωπικό του ΟΤΕ.
1.2  Επαναφορά της ισχύος του μισθολογίου (ωριμάνσεις, χρονοεπιδόματα)
1.3  Ένταξη των εργαζομένων στις δουλεμπορικές τύπου OTEPLUS, στον ΟΤΕ και στο ισχύον μισθολόγιο.
1.4  Διατήρηση σε ισχύ όλων των θεσμικών όρων των παλαιότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
2.      Στις διεκδικήσεις μας να ενταχθούν όλα τα γενικότερα θέματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό, ο ΕΝΦΙΑ, οι ομαδικές απολύσεις, η επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, η ποινικοποίηση των αγώνων, τα κόκκινα δάνεια, οι πλειστηριασμοί  καθώς και τα ιδιαίτερα δικά μας όπως το κούρεμα του χρέους και γενικότερα το μέλλον του Ταμείου Αρωγής, η κατάργηση της υπερφορολόγησης του λογαριασμού νεότητας, το αξιολόγιο, η τήρηση του ωραρίου εργασίας, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας.
3.      Συγκεντρώσεις και συζητήσεις με τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων, για το διεκδικητικό μας πλαίσιο, δημιουργία όρων κινήματος και όρων αισιοδοξίας και όχι ηττοπάθειας ώστε να πάμε στη διαπραγμάτευση με καλύτερους όρους, προϋποθέσεις και γενικά με μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη.

Η ενημέρωση, η συμμετοχή, η αισιοδοξία και η δημιουργία όρων κινήματος
θα μεγιστοποιήσουν τη διαπραγματευτική δύναμη της ομοσπονδίας

 

blogger templates | Make Money Online