Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό σημείωμα για την συνάντηση ΟΜΕ-ΟΤΕ και διοίκησης 11 Φεβρ. 2015


Ενημερωτικό σημείωμα για την συνάντηση ΟΜΕ-ΟΤΕ και διοίκησης 11 Φεβρ. 2015
Πραγματοποιήθηκε στις 11/2 συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ και διοίκησης του ΟΤΕ με θέματα που αφορούν κυρίως στην επικαιροποίηση  όρων ειδικών ΣΣΕ (π.χ. ωράριο καταστημάτων, Υπηρεσία απλής ετοιμότητας Standby, ωράριο NOCs, ΟΠΑΚΕ κλπ). Η συζήτηση κατ αρχήν μπορεί να χαρακτηριστεί διερευνητική και πρώιμη.  Οι εν λόγω συμβάσεις θεωρούνται με βάση την από 24/12/2014 ΣΣΕ ως θεσμικοί όροι που εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31/12/2017. Στην συζήτηση διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
·      Ωράριο Καταστημάτων. Σε εφαρμογή όρων της τρέχουσας ΣΣΕ 2015-2017, το εβδομαδιαίο ωράριο των υπό ένταξη υπαλλήλων της OTEplus παραμένει 40 ώρες. Συνεπώς το αίτημα από πλευράς ΟΜΕ-ΟΤΕ είναι να προβλεφτεί στην νέα ΕΣΣΕ, μία μόνο διπλή προσέλευση την εβδομάδα και για τους εντασσόμενους στον ΟΤΕ συναδέλφους. Η διοίκηση επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Η δική μας θέση είναι ότι η διπλή προσέλευση αποτελεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας με την οποία διαφωνούμε. Η θέση μας είναι διατυπωμένη από τον Μάρτη  του 2013 και είναι αναρτημένη στο Blog μας  [11-10-2012] , [28-3-2013] , αλλά και σε άρθρο στην εφημερίδα μας τον Νοέμβρη του 2014 .      
·      Υπηρεσία απλής ετοιμότητας Standby. Για την εν λόγω σύμβαση είχαμε διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις όταν είχε έλθει για ψήφιση τον Ιούλιο του 2012. Τις ίδιες επιφυλάξεις διατηρούμε ακόμα και μάλιστα θεωρούμε δικαιωμένη την τότε στάση μας γιατί επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι το Standby χρησιμοποιήθηκε για περεταίρω απορύθμιση και εντατικοποίηση. Η λίστα με τις βάρδιες που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε παράρτημα της ΕΣΣΕ δεν ενσωματώθηκε τελικά με αποτέλεσμα να χαθούν βάρδιες (άρα θέσεις εργασίας) στο όνομα της αναδιοργάνωσης. Στις προτεινόμενες προσθήκες – βελτιώσεις της σύμβασης είναι: α) η προσάρτηση στο σώμα της νέας συμφωνίας των βαρδιών που δεν επηρεάζονται από το Standby, β) η υπερωριακή αποζημίωση για κάθε κλήση εκτός ωραρίου και για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες και γ) η παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος σε κάθε συνάδελφο που βρίσκεται  σε καθεστώς Standby και για όσο χρόνο βρίσκεται  σε αυτό το καθεστώς.  Η διοίκηση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί, θεωρεί όμως εύλογες τις παρατηρήσεις αυτές.
·      Ωράριο NOC’s (νέο NMC). Με βάση αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στο πρώην NOC του ΔΜ, (τώρα NMC) υπογράφτηκε ΕΣΣΕ τον Ιούνιο του 2013, που προέβλεπε ωράριο τέτοιο, ώστε να επιτρέπει μεταξύ δύο βαρδιών, ανάπαυση μικρότερη των 11 ωρών για μια φορά την εβδομάδα και με την σύμφωνη γνώμη τους. Με βάση το νέο οργανόγραμμα η διοίκηση δεν προτίθεται να εφαρμόσει τον όρο αυτόν και αντιπροτείνει ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα αντίστοιχου του ισχύοντος στο NOC της Cosmote, βασισμένο στην επανάληψη ενός μοτίβου που διέπεται από την αρχή 5 – 3. (5 ημέρες πρωί - 3 Repos / 5 ημέρες απόγευμα - 3 Repos / 5 ημέρες νύχτα - 3 Repos). Δυστυχώς η ηγετική ομάδα της ΟΜΕ φαίνεται να συμφωνεί με την πρόταση της διοίκησης και διαπραγματεύεται μόνον μια αύξηση της αποζημίωσης για όσους δουλεύουν σε βάρδιες. Αντίθετα οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που εργάζονται στο νέο NMC, έχουν απόλυτα εμπεριστατωμένη πρόταση ενός προγράμματος που δεν θα υποβαθμίζει την οικογενειακή τους ζωή και παράλληλα  θα διασφαλίζει την εύρυθμη υπηρεσιακή λειτουργία.
·      Εργαζόμενοι με δικαστικές αποφάσεις. Το 2008 η διοίκηση ικανοποίησε μόνο εν μέρει το πάγιο αίτημα  πολλών εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις για ένταξή τους στον ΟΤΕ. Ελάχιστοι (περίπου 50) απέμειναν πλέον οι συνάδελφοι που αποκλείστηκαν τότε από την απόφαση ένταξης με βάση τα δύο κριτήρια που είχαν τεθεί. Η διοίκηση βλέπει πλέον με καλό μάτι την ένταξη και των υπολοίπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ήδη κοντά στην συνταξιοδότηση. Εδώ να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο με πρακτικά μηδενικό κόστος αφού πλέον τα νέα εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκια που εισάγει η νέα ΣΣΕ για κάποιους από τους συναδέλφους αυτούς, ξεκινούν από τα 614€ μικτά.    
·      Κουπόνια διατροφής (Tickets restaurant). Αναζητείται τρόπος υλοποίησης του όρου 10 της ΣΣΕ 2015-2017. Η διοίκηση προτίθεται να αποδίδει το προβλεπόμενο από την ΣΣΕ ποσό σε τρείς ισόποσες  δόσεις. Ο τρόπος και οι όροι θα γνωστοποιηθούν σύντομα.
·      Τηλεπικοινωνιακά πακέτα υπαλλήλων. Οι προτάσεις που κατέθεσε η διοίκηση  για την βελτίωση των εκπτωτικών τηλεπικοινωνιακών πακέτων των εργαζομένων, εμπεριείχαν τους περιορισμούς που επιβάλει η ρυθμιστική αρχή και απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν συμφέρουσες, συγκρινόμενες ακόμα και από τρέχοντα προωθητικά πακέτα του ανταγωνισμού. Οι προτάσεις αυτές απορρίφτηκαν ομοφώνα και η διοίκηση επιφυλάχθηκε να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση.        
Στην συζήτηση μπήκαν ακόμα χωρίς όμως να καταλήξουν, ζητήματα όπως η χρηματοδότηση του ΟΠΑΚΕ, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από την ΕΥΑΕ του ΔΜ και σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια  και η πορεία υλοποίησης της τρέχουσας ΣΣΕ κυρίως όσον αφορά την ένταξη των συναδέλφων που προέρχονται από την OTEplus.  
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Λίγη ώρα μετά την συνάντηση της ΟΜΕ με την διοίκηση, έγιναν  στην πλατεία Συντάγματος αλλά και τις πλατείες όλης της χώρας μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των πρωτοφανών εκβιασμών των δανειστών και της Ευρωπαϊκής ελίτ. Τα καλέσματα αυτά ξεκίνησαν αυθόρμητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αγκαλιάστηκαν από εκατοντάδες συλλογικότητες και χιλιάδες πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής στράτευσης. Η παρουσία των πολιτών αυτών που διαδηλώνουν την  αντίθεσή τους στην μετατροπή της χώρας μας σε αποικία χρέους, που αρνούνται το δικαίωμα στην κα Μέρκελ να θεωρεί την χώρα μας προτεκτοράτο  και εννοούν ότι πρέπει να γίνει σεβαστή και από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς η λαϊκή ετυμηγορία όπως εκφράστηκε στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, είναι συγκλονιστική και ελπιδοφόρα. Δυστυχώς η απουσία από τις συγκεντρώσεις αυτές των δυνάμεων του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) δείχνει ότι και στην νέα περίοδο οι δυνάμεις του πάλε ποτέ συνδικαλιστικού δικομματισμού θα εξακολουθήσουν να αποτελούν εμπόδιο για το άπλωμα μαζικών εργατικών κινητοποιήσεων.  

Δεν κάνουμε πίσω - Θα νικήσουμε 
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  15/2 18:00

 

blogger templates | Make Money Online