Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Πρόταση Διεκδικητικού Πλαισίου για την υπό διαπραγμάτευση νέα ΣΣΕΑθήνα 16-1-2017
Πρόταση Διεκδικητικού Πλαισίου για την υπό διαπραγμάτευση νέα ΣΣΕ
1.        Επιστροφή στα προβλεπόμενα από την τρέχουσα ΣΣΕ, μισθολογικά κλιμάκια. (Όρος 2 της από 22 Δεκ. 2014 ΣΣΕ)»
2.        Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς απασχόλησης, ενοικιαζόμενης,  εκ περιτροπής, με δελτίο παροχής κλπ. Όχι στην εργασία των συνταξιούχων. Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους.
3.        Ενιαίο ωράριο για ΟΛΟΥΣ. Μετατροπή κάθε σύμβασης μειωμένης απασχόλησης σε πλήρη.
4.        Πλήρης μισθολογική εξίσωση για τους προσληφθέντες μετά την 1/1/2015 και ένταξή τους σταδιακά στα υφιστάμενα μισθολογικά κλιμάκια (1ο – 17ο). Η εξίσωση μπορεί να  γίνει εντός τριετίας με ταυτόχρονη κατάργηση των 9 νέων εισαγωγικών κλιμακίων.. (πχ θα καταργούνται 3 κλιμάκια ανά έτος)
5.        Πλήρης εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων παλιών και νέων (π.χ. άδειες, επιδόματα, κουπόνια, εκτός έδρας)
6.        Αύξηση για όλους έναντι της μεγάλης φοροληστείας που έχει υποστεί το εισόδημά μας στα χρόνια των μνημονίων.
7.        Πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας έναντι απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους για ΟΛΟΥΣ.
8.        Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ και αλλαγή των όρων του ΕΚΠ για το πειθαρχικό, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της εργατικής εκπροσώπησης και της συμμετοχής ανεξάρτητων φορέων (ΔΣΑ, δικαστικός κλπ)
9.        Αναγνώριση πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων για τους μετά το 1999 προσληφθέντες, ξεκινώντας από τα πτυχία τα οποία έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών και  αξιοποιούνται από τον ΟΤΕ
10.    Αναγνώριση των αποφοίτων των ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης, ως ΠΕ4 αντί του ΤΕ3 (ν. 3549/2007 , ν. 3653/2008 , ν. 3685/2008 , 4009/11)
11.    Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις, προκειμένου να σταματήσει η εντατικοποίηση και η εκχώρηση υπηρεσιακού έργου σε εργολάβους.
12.    Σχολαστική εφαρμογή Εργατικής Νομοθεσίας και κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας. (Διπρόσωπα συνεργεία, ΜΑΠ, κλπ).
13.    Ένταξη στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των εργαζομένων στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση του 2011 (Μουφαδόροι Καλωδιακών, εναερίτες ΡΗ κλπ)

 

blogger templates | Make Money Online