Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Διαλύουν τις καλωδιακές – Υπονομεύουν την αξιοπιστία του ΟΤΕ
Διαλύουν τις καλωδιακές – Υπονομεύουν την αξιοπιστία του ΟΤΕ
Αθήνα 12-12-2013
Την Τετάρτη 11/12/2013 πραγματοποιήθηκε μια ακόμα συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την διοίκηση του ΟΤΕ στην οποία η πλευρά της διοίκησης παρουσίασε το σχέδιο αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας των καλωδιακών βλαβών στην Αττική. Πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι καλωδιακές βλάβες στην Αττική για πάνω από 10 χρόνια εξυπηρετούνται από υπηρεσιακή μονάδα στάθμης υποδιεύθυνσης,  με τρία τμήματα καλωδιακών βλαβών (Αλεξάνδρας – Δαγκλή – Ιπποδρόμου) και κάποια ακόμα τμήματα υποστήριξης. Το ίδιο περίπου λειτουργικό σχήμα, αλλά με τα 3 τμήματα να ανήκουν στα Τηλεπ. Διαμερίσματα, λειτουργεί επιτυχημένα επί δεκαετίες.
Τα τελευταία χρόνια οι καλωδιακές αφέθηκαν στην τύχη τους και ανταποκρίνονται στο έργο τους από κεκτημένη ταχύτητα και από την επίκληση του Ελληνικού φιλότιμου. Οι διοικήσεις για πάνω από δέκα χρόνια αφήνουν τις καλωδιακές χωρίς προσωπικό, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς υποστήριξη να παλεύουν με ένα κορεσμένο και γερασμένο δίκτυο χαλκού. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι η πλειονότητα των καλωδίων κυρίου δικτύου στο κέντρο της Αθήνας έχει μέση ηλικία τα 40 χρόνια, ενώ η κάλυψή τους σε ενεργά ζεύγη υπερβαίνει το 85%.
Παρόλα αυτά το δίκτυο χαλκού, διαψεύδοντας τις τεχνολογικές Κασσάνδρες που προέβλεπαν την απαξίωσή του, συμβάλει θετικά στην κερδοφορία του οργανισμού, ανταποκρίνεται στην εποχή του ADSL και του VDSL και αποτελεί το πολύτιμο Last mile – το μεγάλο δηλαδή πλεονέκτημα του ΟΤΕ, έναντι των εναλλακτικών παρόχων – που μη έχοντας δικό τους δίκτυο πρόσβασης, επινοικιάζουν το δίκτυο χαλκού του ΟΤΕ.
Αυτό που πραγματικά είχαν ανάγκη οι καλωδιακές βλάβες στην Αττική ήταν η ενίσχυση τους με το αναγκαίο και ειδικευμένο προσωπικό. Η διαρκής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Η προμήθεια σύγχρονων και αποτελεσματικών οργάνων μέτρησης. Η προμήθεια κατάλληλων και αξιόπιστων οχημάτων. Η επανασύσταση και επαναλειτουργία εξειδικευμένων συνεργείων (Εξυγίανσης, βλαβών ΞΠΑ, συντήρησης φρεατίων). Η μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων και η απομάκρυνση των αναξιόπιστων και αναποτελεσματικών εργολάβων που δυσφημούν τον ΟΤΕ. Η κατάργηση ενός άχρηστου, χρονοβόρου και αναποτελεσματικού εργαλείου. Του WFM.
Αντί λοιπόν η διοίκηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να αναζητήσει λύσεις, επέλεξε την προσφιλή της μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.  Την ολοκληρωτική διάλυση της υπηρεσίας και τη διασπορά των συνεργείων καλωδιακών βλαβών στα Τεχνικά τμήματα λειτουργιών πεδίου. Θα φτιάξουν λοιπόν όπως είπαν δύο συνεργεία καλωδιακών βλαβών σε κάθε ΤΤΠΛ. Το ένα διμελές για μετρήσεις και εντοπισμούς και το δεύτερο τετραμελές για άρση βλαβών. Τα μεγάλης χωρητικότητας καλώδια θα αλλάζονται από εργολάβους (κάτι που εξ άλλου είχε επιβληθεί de facto τα τελευταία χρόνια). Ακόμα στην έδρα κάθε διαμερίσματος θα υπάρχουν σαν «μπαλαντέρ» δύο ακόμα συνεργεία και από ένα (;) κομπρεσέρ. Το προσωπικό των τριών σημερινών τμημάτων καλωδιακών θα μετατεθεί στα ΤΤΛΠ με κριτήριο τον τόπο διαμονής. Οι βλάβες ινοπτικών καλωδίων θα πάνε στο Τ.Δ.Πειραιά και θα εξυπηρετούν όλη την Αττική. Η επίβλεψη και η επιστασία των έργων δικτύου θα πάνε στα Τμήματα Συντονισμού & Ελέγχου των διαμερισμάτων. Η διοίκηση επικαλείται την ανάγκη να αναφέρεται και να λογοδοτεί σε αυτήν ένας μόνο προϊστάμενος και να μην γίνονται «μπαλάκι» οι ευθύνες για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρείται. Ακόμα λέει ότι θα κάνει μικτά συνεργεία τεχνικών καλωδιακών βλαβών και τεχνικών πεδίου ώστε να επιτυγχάνεται έτσι διάχυση τεχνογνωσίας και αλληλοεκπαίδευση. Συστήνεται ένα ακόμα ΤΤΛΠ στη Σαλαμίνα. Το σχέδιο αυτό αποτελεί πιλότο για αντίστοιχη ρύθμιση και στην Θεσσαλονίκη.      
Το πρόβλημα είναι ότι οι αυτοσχεδιασμοί της διοίκησης είναι επικίνδυνοι και θα εκθέσουν τον ίδιο τον Οργανισμό. Η μεταφορά των συνεργείων στα ΤΤΛΠ θα κάνουν την βλαβοδιαχείριση λιγότερο ευέλικτη και πιθανή αύξηση του στοκ των καλωδιακών βλαβών εξαιτίας μιας θεομηνίας – πράγμα απόλυτα φυσιολογικό για μια ή δύο φορές τον χρόνο – δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί.
 Κατά την γνώμη μας οι ιθύνοντες όφειλαν να γνωρίζουν ότι το βασικό προσόν του τεχνίτη καλωδιακών βλαβών είναι η εμπειρία. Αυτή δεν αντικαθίσταται με λίγες προσλήψεις επισφαλών και κακοπληρωμένων εργαζομένων από την ΟΤΕplus. Ούτε μπορούν να ελπίζουν ότι αλλάζοντας το οργανωτικό μοντέλο θα γίνουν παραγωγικότερα τα συνεργεία καλωδιακών βλαβών. Εξ άλλου τα όρια αύξησης της παραγωγικότητας των καλωδιακών έχουν εξαντληθεί από καιρό.
Ακόμα η διοίκηση δεν φαίνεται να έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα. Ποιος θα σκάβει; Με τι χωματουργικά μηχανήματα; Ποιος θα αποκαθιστά τις εκσκαφές; Τι θα γίνει με το αρχείο σχεδίων; Ποιος θα κάνει υποστήριξη GIS; Ποιος θα κάνει εξυγίανση δικτύου και ποιοτικές μετρήσεις; Ποιος θα κάνει βλάβες ΞΠΑ; Τι θα γίνει με τις αποθήκες; Τι θα γίνει με την στάθμευση των φορτηγών των καλωδιακών στα ΤΤΛΠ; Τι θα γίνει με τη μπίγα; Τι θα γίνει με το βυτίο και την συντήρηση φρεατίων;  Έχουν απαντήσεις οι μαθητευόμενοι μάγοι ή θα μας σαρκάζουν οι εφημερίδες μετά την πρώτη νεροποντή;
Η διοίκηση θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κινήσεις στο οργανωτικό κατά βούληση με μόνη της υποχρέωση την παρωδία ενημέρωσης με την ΟΜΕ-ΟΤΕ. Εμείς την προειδοποιούμε ότι η διάλυση των καλωδιακών και η διάχυσή τους στα ΤΤΛΠ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνακόλουθα στην αξιοπιστία αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού.
Καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα τεχνικά σωματεία να αντιδράσουν και να αποτρέψουν κάθε δυσμενή επίπτωση αυτής της αναδιοργάνωσης στους εργαζομένους. Να μην επιτρέψουμε περισσότερη εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Να επιβάλουμε σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον. Να αποτρέψουμε την καταστρατήγηση του θεσμοθετημένου ωραρίου. Να τηρήσουμε  την εργασιακή νομοθεσία στην σύνθεση των συνεργείων.
Υπερασπιζόμαστε την δουλειά μας – όχι τους εργολάβους
Οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν το κόστος της εθελούσιας
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

 

blogger templates | Make Money Online