Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Τοποθετήσεις των μελών της Αγωνιστικής Συνεργασίας ΠΕΤ-ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ

Τοποθέτηση του Γιώργου Μανωλόπουλου από την Αγωνιστική Συνεργασία ΠΕΤ-ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ 


Εισήγηση του Βασίλη Βάκου από την Αγωνιστική Συνεργασία ΠΕΤ-ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ 


Τοποθέτηση του Γιώργου Μιχαλόπουλου από την Αγωνιστική Συνεργασία ΠΕΤ-ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ 


Τοποθέτηση του Γιώργου Κουτσούκου από την Αγωνιστική Συνεργασία ΠΕΤ-ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ 


Δευτερολογία του Γιώργου Μανωλόπουλου για το Πρόγραμμα Δράσης 


 

blogger templates | Make Money Online