Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση του Ανδρέα Κυτέα στην 33η ΓΑΣ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ για το πρόγραμμα δράσηςΕισήγηση του Ανδρέα Κυτέα στην 33η ΓΑΣ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ για το πρόγραμμα δράσης
Εδώ και πέντε χρόνια οι εργαζόμενοι της χώρας μας δίνουν τη μάχη κατά της λιτότητας και των μνημονίων τα οποία οδήγησαν στη μείωση των αποδοχών μας, την υπερφορολόγηση, τη δυσκολία υπογραφής συλλογικής σύμβασης, τη μείωση των κοινωνικών παροχών.
Στην πλειοψηφία τους οι συνάδελφοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συμμετείχαν σ’ αυτή την υπόθεση όμως είχαν απέναντι τους το πολιτικό κατεστημένο, τα κυρίαρχα ΜΜΕ, τους εργοδότες, αλλά και την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος στη ΓΣΕΕ και πολλές ομοσπονδίες.
Στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το καλοκαίρι, οι εργαζόμενοι και οι ζωντανές δυνάμεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος, μέσα στις οποίες κατατάσσουμε και την ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, συνεχίζουν με πείσμα τον αγώνα κατά της λιτότητας.
Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η φορολογική δικαιοσύνη, η προστασία από τις απολύσεις, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, η αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων, η ενίσχυση της δημόσια παιδείας και της υγείας, εξακολουθούν να είναι τα ζωτικά ζητήματα και στόχοι του κάθε εργαζόμενου και των συνδικάτων τους.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
Ο όμιλος ΟΤΕ διοικούμενος εδώ και χρόνια από την Deutsche Telekom (D.T.) έχει πλέον τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πολυεθνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών με σημαίνοντα ρόλο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο (10% μαζί με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα) και τη διοίκηση με 5 μέλη στο 11μελές Δ.Σ. ελάχιστα επηρέασε την πορεία του ομίλου και τις αποφάσεις του management. Άλλωστε δεν υπήρξε κάποιο άλλο επεξεργασμένο σχέδιο για το ρόλο των τηλεπικοινωνιών και τον κύριο πάροχο, από τις πολιτικές δυνάμεις και τις κυβερνήσεις, απ’ τα ίδια τα συνδικάτα, πέραν του ανταγωνισμού και της απελευθέρωσης της αγοράς του κλάδου.
Παρ’ όλα αυτά ο όμιλος ΟΤΕ παραμένει ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος με ειδική (με αρνητικό πρόσημο) μεταχείριση από το ρυθμιστή (ΕΕΤΤ) και κρατά ακόμη αισθητή σε κάποιες απ’ τις λειτουργίες του την κληρονομιά από τον πάλαι ποτέ δημόσιο χαρακτήρα του.
Η διαρκής κινητικότητα στον κλάδο και η απελευθερωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθορίζει απόλυτα τη στρατηγική της D.T. και τις ανακατατάξεις οι οποίες συντελούνται με τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών ή εταιριών, την τεχνολογική μετάβαση στο Internet Protocol στις πιθανολογούμενες αλλαγές στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση της διεθνούς ευρυζωνικότητας (θυγατρική Oteglobe).
Η θέση μας για τον ΟΤΕ θα πρέπει στις νέες συνθήκες να εναρμονισθεί με τα όσα συμβαίνουν συνολικότερα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και να απαντά στα εξής καίρια ζητήματα:
Ø    Το τετελεσμένο της απελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιών και του ανταγωνισμού
Ø    Στον ειδικό ρόλο του κύριου και βασικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου, τον ΟΤΕ, και το ρόλο που αυτός παίζει στη νοτιοανατολική Ευρώπη (κινητή και σταθερή σε Αλβανία, Ρουμανία και δικτυακή υποδομή διεθνούς κίνησης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια με την OTEGLOBE);
Οι δράσεις μας πρέπει να στοχεύουν να παραμείνει η η εναπομείνασα δημόσια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ και τη διοίκηση και: η μεταφορά του ποσοστού στο νέο ταμείο να αξιοποιηθεί και να μην εκποιηθεί.
Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαλόγου και κοινών πρωτοβουλιών με τα άλλα σωματεία του ΟΤΕ αλλά και του κλάδου και να βγει από την αφάνεια που την έριξε τα τελευταία χρόνια η συνδικαλιστική γραφειοκρατία.
Οι τηλεπικοινωνίες και οι εργαζόμενοι του κλάδου
Σε αρνητικά πρόσημα βρέθηκαν, το 1ο εξάμηνο του 2015, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ΧΑ, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να επιδεινώνονται το πρώτο μισό του έτους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. (στοιχεία του ΣΕΠΕ)
Κύκλο εργασιών 1,89 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 100,9 εκατ. ευρώ σημείωσε στο α” εξάμηνο του 2015 ο όμιλος ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στο 1,89 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, μειωμένος κατά 1% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους, οπότε ανήλθε στο 1,91 δισ. ευρώ. Στο β” τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΤΕ σημείωσε άνοδο 0,3% στα 953,5 εκατ. ευρώ, που είναι η καλύτερη επίδοση από το 2008. (ανακοίνωση ΟΤΕ)
Οι αναδιαρθρώσεις στους τρεις μεγάλους παίκτες του κλάδου WIND, VODAFON, OTE (τείνουν να γίνουν δυο, VODAFON, OTE) και τις γύρω απ’ αυτούς εταιρίες, αλλά και οι μεταβολές ή απορροφήσεις στις εταιρίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Alcatel, Ericson, Siemens, Nokia, Hawaii, κ.α. φέρνουν αλλαγές και αναπροσαρμογές στη αγορά εργασίας. Η τάση πλήρους διαχωρισμού της εμπορίας προϊόντων από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές δημιουργεί νέα δεδομένα συγχωνεύσεων, συμπράξεων και νέων κοινών εργολαβιών ακόμη και μεταξύ των μεγάλων ανταγωνιστών. Οι μεγάλοι πάροχοι τείνουν να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους στο εμπορικό κομμάτι, τις επενδύσεις και το σχεδιασμό, κρατώντας την επιτελική εποπτεία, και παραχωρούν τις υποδομές τους (έργα, συντήρηση και διαχείριση) σε τρίτους. H Victus είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δημιούργημα της WIND και της VODAFON, η οποία διαχειρίζεται και συντηρεί το σταθερό δίκτυο αρχικά και το της κινητής στη συνέχεια.

Ο ΟΤΕ βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μεταβατική διαδικασία προσαρμογής στην αγορά, αλλά και στο ομιλικό περιβάλλον της D.T., η οποία συνεχώς επιταχύνεται αλλά θα διαρκέσει καιρό. Η σχέση με το ελληνικό δημόσιο, η ύπαρξη συνδικάτου και τα χαρακτηριστικά τα οποία ακόμη διατηρεί από τον παλιό δημόσιο χαρακτήρα του, επηρεάζουν την ταχύτητα και το βάθος των επιδιωκόμενων αλλαγών. Αντίθετα, οι αλλαγές στη WIND ή τη VODAFON και τις άλλες γύρω απ’ αυτές εταιρίες ή τις εταιρίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού είναι ραγδαίες.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 Οι διαφαινόμενες επιπτώσεις στον ΟΤΕ και γενικότερα στον κλάδο από το I.P. MIGRATION (μετάβαση στο Internet Protocol)
          Αυξάνουν οι ανάγκες για υψηλή ειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού με  παράλληλη ευκολότερη δυνατότητα «εγκατάλειψης» του έργου του πεδίου σε εργολαβίες. Γίνεται πιο εύκολο το Outsourcing.
          Επιταχύνεται η λειτουργική ενοποίηση με την θυγατρική της κινητής Cosmote.
          Μειώνονται οι θέσεις εργασίας και θα υπάρξει θεαματική ανανέωση του  ανθρώπινου δυναμικού.
          Συγκέντρωση των εργαζομένων στα μεγάλα κτίρια και στις έδρες των  διοικητικών διαμερισμάτων
          Εντατικοποιείται και γίνεται πιο μετρήσιμη η εργασία, με ισχυροποίηση του  διευθυντικού ρόλου.
          Αυξάνει το βάρος της τεχνικής ή εμπορικής κεντρικής διαχείρισης ( nmc, call  centers, κλπ)
          Αλλάζουν περεταίρω οι παράμετροι και οι δείκτες στην υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
          Δυσκολεύει κι άλλο η συνδικαλιστική υπόθεση και η συμμετοχή των εργαζομένων στη ζωή των συλλόγων.
Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
      Οι διαφαινόμενες αλλαγές στον κλάδο προϊδεάζουν για ένα νέο βαθύτερο διαχωρισμό των εργαζομένων:
Τους τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να εργάζονται είτε στον ίδιο τον πάροχο, είτε σε θυγατρική παρόχου ή σε κάποια άλλη εταιρία η οποία κατασκευάζει – διαχειρίζεται ή συντηρεί, ταυτόχρονα, υποδομές δικτύου διαφορετικών παρόχων.
Τους εμπορικούς οι οποίοι εργάζονται είτε στον ίδιο τον πάροχο, είτε σε θυγατρική ή κάποιον τρίτο ο οποίος δια του franchise δραστηριοποιείται τοπικά.
Στους επιτελικούς των βασικών παρόχων: Μια «ελίτ» από μηχανικούς, τεχνικούς, οικονομικούς, πληροφορικάριους, ειδικούς του marketing, της επικοινωνίας ή του management, και άλλων.   
Οι αναφερόμενες εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο εργασιακό περιβάλλον πιο ομογενοποιημένο στις βασικές εταιρίες των κύριων παρόχων, αλλά ταυτόχρονα και νέες ταχύτητες εργαζομένων, κυρίως στο πεδίο όπου απασχολούνται οι τεχνικοί και το εμπορικό κομμάτι, με πανσπερμία μορφών απασχόλησης. Η επισφάλεια αυξήθηκε περεταίρω με ελαστικές σχέσεις εργασίας διαφόρων ειδών (μπλοκάκια, υπενοικίαση εργαζομένων, εκ περιτροπής εργασία, σπαστό ωράριο, κοινωφελή προγράμματα, ΚΕΚ-Vouchers)
Από την κατάσταση στον κλάδο προκύπτουν επιτακτικές ανάγκες δράσης αλλά και δυσκολίες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν:
Μέτωπο κατά της εντατικοποίησης, της επικινδυνότητας της εργασίας και της επισφαλούς εργασίας.
Δράσεις κατά των διακρίσεων μεταξύ εργαζομένων, πρώτα απ’ όλα μέσα στον Όμιλο, αλλά και σταθερές συνεργασίες με τους συλλόγους των εργαζομένων του Ομίλου και έξω απ’ αυτόν με τους συλλόγους.
Παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία και τις επιχειρηματικές αλλαγές στον κλάδο, ώστε να μπορούμε έγκαιρα με τεκμηρίωση να παρεμβαίνουμε.
Να ασχοληθούμε ως ΕΕΤΕ-ΟΤΕ με την εκπαίδευση και την κατάρτιση της κατηγορίας μας και των εργαζομένων στην πορεία μετάβασης στη νέα τεχνολογία.
Να δούμε ξεχωριστά την τοπική ανάπτυξη του Συλλόγου μας στους μεγάλους χώρους εργασίας και να μπούμε για τα καλά στην καθημερινότητα της εταιρίας και των μελών μας.
Να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας με τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Στον ΟΤΕ όπου οι εργαζόμενοι ακόμη διατηρούν υψηλό αν και διαρκώς μειούμενο βαθμό συμμετοχής στους συλλόγους, κυριαρχούν οι τρείς μεγάλοι σύλλογοι, της ΠΕΤ του ΠΑΣΕ και ο Σύλλογος Cosmote. Παρ' όλα αυτά η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, δυσανάλογα με το μέγεθος της, κάνει αισθητή την παρουσία της και ταράζει τα νερά με κάποιες καίριες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν απήχηση και φέρνουν σε αμηχανία τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία στον Όμιλο.
Η εναντίωση μας στην τελευταία επιχειρησιακή τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας (2015-2017) εκ των πραγμάτων μας έθεσε απέναντι στην ηγετική ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Κι ενώ συμβαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές στον κλάδο και η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ, επικαλούμενη τον ανταγωνισμό και το χαμηλότερο εργατικό κόστος στις εταιρίες των ανταγωνιστών, πιέζει διαρκώς για χαμηλότερες αποδοχές και λιγότερα δικαιώματα, η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι αναδιαρθρώσεις στη HOL τη FORTHNET, τη WIND και τη VODAFON και η εκβιαστική μεταφορά εν μια νυκτί εργαζομένων σε άλλη εταιρία, πέρασαν σχεδόν αμαχητί, χωρίς αξιόλογες αντιδράσεις από τους φορείς εργαζομένων άλλων εταιριών, όπως η ΟΜΕ-ΟΤΕ. Υπήρξε μόνο η σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ και οι επισκέψεις μας σε Πικέρμι, Κεραμικό τις μέρες των απεργιών με συμβολική οικονομική ενίσχυση στους αντίστοιχους συλλόγους.
Οι εξελίξεις αυτές και ο διαφαινόμενος κίνδυνος, λόγω ανταγωνισμού, να υπάρξει ομογενοποίηση του κλάδου προς τα κάτω, κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ομοσπονδίας τηλεπικοινωνιών. Όσο οι συνάδελφοι του κλάδου δεν μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις ή γίνονται θύματα μαύρης, ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης εργασίας. Όσο επεκτείνονται οι ατομικές συμβάσεις και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, τόσο θα αδυνατίζει η διαπραγματευτική μας δύναμη και στο όνομα του ανταγωνισμού η διοίκηση του Ομίλου θα περικόπτει μισθούς και δικαιώματα.
Οι έξι σύλλογοι στον όμιλο ΟΤΕ με ταυτόχρονη λειτουργία δευτεροβάθμιας οργάνωσης, εκτός από ανώφελη "πολυτέλεια", δρα και αποτρεπτικά στην προοπτική μιας ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιών.
Δυναμώνουμε την ΕΕΤΕ-ΟΤΕ εγγράφοντας πολλά νέα μέλη, κυρίως νέους εργαζόμενους.
Προετοιμαζόμαστε για τις διαφαινόμενες εξελίξεις ενοποιήσεων – συγχωνεύσεων ανάμεσα στους υπάρχοντες συλλόγους και προβάλουμε την ανάγκη ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ και της δημιουργίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επιμένουμε να πάμε πιο πέρα τις ευκαιριακές κοινές δράσεις με τους άλλους συλλόγους του Ομίλου αλλά των άλλων παρόχων.
Με δεδομένο ότι πρέπει ταυτόχρονα να απευθυνόμαστε σε όλες τις κατηγορίες των συναδέλφων: εργαζόμενοι της επισφάλειας, του πεδίου και των επιτελικών υπηρεσιών, χρειάζεται κατά περίπτωση, να αναπροσαρμόζουμε τις μορφές και τον τρόπο επικοινωνίας μας.
Η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ πρέπει να συνεχίσει τις δράσεις κοινωνικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού και οικολογικού χαρακτήρα, οι οποίες βοηθούν στην ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ταυτόχρονα θα πρέπει, χωρίς αυταπάτες υποκατάστασης του δευτεροβάθμιου οργάνου, να παίρνει πρωτοβουλίες για μεγάλα ζητήματα των εργαζομένων του κλάδου και της επιχείρησης καλώντας σε συνεργασία τους άλλους συλλόγους.
Το δύσκολο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η επικίνδυνη κινητικότητα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η αλλαγές στην τεχνολογία και η αρρωστημένη κατάσταση στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, συνθέτουν το δύσκολο τοπίο στο οποίο θα κινηθούμε ως εργαζόμενοι και ως Σύλλογος το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά περιγράφουν τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις για τους εργαζόμενους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Είμαστε παρ’ όλα αυτά αισιόδοξοι πως θα βγούμε απ’ όλα αυτά όρθιοι και πιο δυνατοί.

 

blogger templates | Make Money Online