Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ WIND: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13/10/2015ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ WIND
Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών 4348/2005
Τηλ.: 210 5100910– Φαξ: 210 5100961 – E-mail : symboulio@pasetim.com
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13/10/2015

Η διοίκηση της WIND επιμένει στην επιβολή μειώσεων στους μισθούς των νεοπροσλαμβανόμενων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ονομαστικές μειώσεις στους συναδέλφους με περισσότερα χρόνια εργασίας, ως προϋπόθεση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Εν τω μεταξύ συνεχίζει τις απολύσεις κυρίως συναδέλφων με πολλά έτη υπηρεσίας και την μεταφορά αντικειμένων σε εργολάβους.
Οι εργαζόμενοι:
Δεν δεχόμαστε να έχουμε συναδέλφους εργαζομένους δύο ταχυτήτων, γιατί υπερασπιζόμαστε την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και γιατί με τον τρόπο αυτό υπονομεύονται οι θέσεις εργασίας των παλαιότερων εξ αυτών. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια με το πάγωμα των ωριμάνσεων και την διακοπή των διατακτικών, ήδη έχουμε υποστεί μειώσεις που φθάνουν τουλάχιστον τα 100 ευρώ μηνιαίως. Αν σε αυτά προσθέσουμε τις αυξήσεις των φόρων και γενικότερα του κόστους ζωής, οι μειώσεις είναι πολύ υψηλότερες.
Δεν δεχόμαστε τον αποχαρακτηρισμό επιδομάτων. Τα επιδόματα έχουν προκύψει από συλλογικές κατακτήσεις και κάποια έχουν τεθεί λόγω των επιμέρους χαρακτηριστικών της άσκησης των καθηκόντων μας. Πχ μέσα στην άσκηση των καθηκόντων μας ήταν και θα παραμένει η γνώση της ξένης γλώσσας & γι αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην WIND. Επιπλέον, η ιστορία έχει δείξει ότι οι οικειοθελείς παροχές τείνουν να καταργούνται (βλέπε διατακτικές σίτισης).
 Δεν δεχόμαστε να καταργηθεί η 1 ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) μετά τη λήξη του χρόνου επιφυλακής στο τμήμα TNS που αποδίδεται, αντί αυτού πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα τεχνικά τμήματα που βρίσκονται σε standby. Η ανάπαυση μετά την επιφυλακή επιβάλλεται και συμβάλει τόσο στην ψυχική ηρεμία του εργαζομένου όσο και στην ανταπόκριση των εργασιακών καθηκόντων του.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης, (κατάργηση δανεικής εργασίας, μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου κλπ – αναφέρονται ενδελεχώς στο ψήφισμα της Γ.Σ. στις 9/10), η διοίκηση επιμένει να τα θεωρεί εντελώς αμελητέα.

Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Συνεχίζουμε δυναμικά. Διεκδικούμε:
·         Καμία μείωση μισθών – καμία κατάργηση επιδομάτων
·         Ενσωμάτωση των χαμένων - παγωμένων ωριμάνσεων στο βασικό μισθό
·         Επέκταση του επιδόματος αγγλικών σε όλα τα τμήματα
·         Άμεση μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμβαση- προσλήψεις με συμβάσεις αορίστου χρόνου
·         Δεν υποκύπτουμε σε κανέναν εκβιασμό της διοίκησης - Να σταματήσει η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης. Καμία αντιδραστική παρέμβαση – αλλαγή στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα.
·         Κατάργηση της δανεικής εργασίας, απορρόφηση όλων των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Wind με σύμβαση εργασίας απ’ ευθείας από την Wind
·         Όχι σε απολύσεις – εργολαβίες
·         Καμία αλλαγή προς το χειρότερο των εργασιακών μας σχέσεων
·         Κατοχύρωση του πλαισίου της άδειας θηλασμού
·         Ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και ασφάλειας σε όλη την έκταση των εργασιών
·         Επίδομα γάμου σε μονογονεϊκές οικογένειες

 Όπως ρητώς έχει διατυπωθεί, η μόνο υπαναχώρηση από τις αρχικές μας θέσεις είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τους όρους της τελευταίας. Οι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι και θα αγωνιστούμε συλλογικά για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ικανοποιητικούς για εμάς όρους.
Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. του Σωματείου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και η οργάνωση κινητοποιήσεων, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού (αφίσες, πανό, σποτάκι, στήριξη του αγώνα μας κ.α.) και  των ΜΜΕ καθώς και η υποστήριξη & η αλληλεγγύη από την Επιτροπή Αλληλεγγύης, σωματεία, συλλογικότητες, φορείς και συνελεύσεις γειτονιών.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ. Ένας τρόπος συμμετοχής είναι και η δημιουργία επιτροπών εργαζομένων ανά τμήμα. Επιτροπές που θα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των δράσεων και θα μπορούν να μεταφέρουν από και προς το σωματείο οποιαδήποτε πληροφορία.
Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω! Απαιτούμε από την Διοίκηση της WIND να υπογράψει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους που υπαγορεύτηκαν από την Γενική μας Συνέλευση και θα καλύπτει εξίσου ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΠΟ. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ, ΣΕ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

Η Γενική Συνέλευση

 

blogger templates | Make Money Online