Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Η αναίτια συνεχόμενη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και οι διαχρονικές ευθύνες της ηγεσίας του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ
Η αναίτια συνεχόμενη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και οι διαχρονικές ευθύνες της ηγεσίας του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ
Το δίκτυο των καταστημάτων αποτελεί τη ζωντανή διαφήμιση του Ομίλου ΟΤΕ/Cosmote και ο Όμιλος έχει επενδύσει διαχρονικά τόσο σε χρηματοοικονομικούς όσο και – κυρίως – σε ανθρώπινο δυναμικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, δώρισε κτηματική περιουσία προκειμένου ο ΟΤΕ να προσφέρει απρόσκοπτα τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.
Η σημερινή διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ έλαβε την τραγική απόφαση της συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων πριν από τρία περίπου χρόνια, με την ταυτόχρονη ρητή διαβεβαίωση προς τους εργαζομένους και προς τα εκλεγμένα τους όργανα ότι αυτή θα ήταν και η τελική μορφή του δικτύου, δίχως περαιτέρω συρρίκνωση. Η διαβεβαίωση αυτή ήταν αρκετή προκειμένου να «κάμψει» τις ούτως ή αλλιώς ισχνές «αντιδράσεις» των συνδικαλιστικών ηγεσιών.
Ωστόσο, πριν από δέκα ημέρες οι επικεφαλείς της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων ανακοίνωσαν σε διαπαραταξιακή επιτροπή του ΠΑΣΕ την απόφασή τους να κλείσουν τα καταστήματα των Μεγάρων, της Μεσσήνης και του Αγίου Δημητρίου. Για την συγκεκριμένη τους απόφαση αρνήθηκαν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε στοιχείο ή τεκμηρίωση. Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα αυτά ήταν κερδοφόρα για τον Όμιλο, δεν είχαν πρόβλημα με τη στοχοθεσία, τα δύο από αυτά (Μέγαρα, Μεσσήνη) ήταν ιδιόκτητα (επί ακίνητης περιουσίας που είχε δωριστεί από τις τοπικές κοινωνίες στον ΟΤΕ), ενώ τα καταστήματα Μεγάρων και Αγίου Δημητρίου είχαν προσφάτως ανακαινιστεί με απόφαση των ιδίων “managers” της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων, δαπανώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ που υποθέτουμε ότι δεν θα αφαιρεθούν από τα bonus τους. Με αυτή τους την απόφαση προσφέρουν πελατειακά και χρηματικά οφέλη στα καταστήματα της αλυσίδας «Γερμανός», τα οποία στοίχισαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ το ένα και συνεχίζουν να «πριμοδοτούνται» από τη διαρκή συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων Ομίλου ΟΤΕ.
Η απαξίωση ή/και η ανικανότητα της διοίκησης να παρουσιάσει στοιχεία προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή που έλαβε να μειώσει την κερδοφορία του Ομίλου και να αναστατώσει τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων, δεν καταδεικνύει την περιφρόνησή της μόνο για τα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων των οποίων τις ζωές αφορούν οι επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αγωνιστική Συνεργασία συμπεριφέρθηκε ως δύναμη ευθύνης & ενότητας και δεν «αντιπολιτεύτηκε» την απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΕ για κοινή ανακοίνωση και ενημέρωση, αν και θεωρήσαμε ότι ήταν χάδι προς τη διοίκηση η έκφραση ότι «δεν υπήρξε επαρκής οικονομοτεχνική τεκμηρίωση». Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία οικονομοτεχνική ή άλλη τεκμηρίωση για το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων.
Η ηγεσία του ΠΑΣΕ (με την αυτονόητη συμμετοχή της στην ηγεσία ΟΜΕ) δεν πρόβαλε καμία αντίδραση στη διαρκή συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων, στην πρόσληψη νέων εργαζομένων δίχως εργασιακά δικαιώματα και με πενιχρές αμοιβές, στη ελαχιστοποίηση των παροχών του Ομίλου προς τους εργαζόμενους, στην μείωση των μισθών των ΣΣΕ, στην εξάλειψη επιδομάτων & θέσεων ευθύνης, στην ουσιαστική κατάργηση των εσωτερικών προκηρύξεων, στη βίαιη κι εξαναγκαστική στελέχωση της «Διεύθυνσης» Πωλήσεων Πόρτα – Πόρτα (ΟΤΕ TV κι ότι άλλο) και στο πρόσφατο διάπλατο άνοιγμα της Κερκόπορτας  των απολύσεων του άρθρου 13 ΕΚΠ.
Αντί, λοιπόν, να κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική της απέναντι στους εργαζομένους, φθάνει στο σημείο να μας εγκαλεί γιατί δεν επανήλθαν με «ένα Νόμο κι ένα Άρθρο τα κλιμάκια» και δεν καταργήθηκε «η υπηρεσία ΟΤΕ TV». Η Αγωνιστική Συνεργασία αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν, γιατί δεν καταργήθηκαν αυτά που εσείς «δημιουργήσατε». Δυστυχώς, όμως, σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΤΕ, συνεχίζετε διαρκώς να «δημιουργείτε» κι αυτές οι «εμπνεύσεις» σας μπορούν να περιοριστούν μόνο με τον περιορισμό των ποσοστών σας στις επόμενες εκλογές. Οι πράσινοι και γαλάζιοι στρατοί που έφεραν την ελληνική οικονομία και τη χώρα στην παρούσα τραγική κατάσταση, στον Όμιλο ΟΤΕ συνεχίζουν απερίφραστα το «έργο» τους σε αγαστή συνεργασία με τα “Golden” στελέχη της Διοίκησης.
Η συμμετοχή μας στην επερχόμενη 48ωρη απεργία είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις συνεχώς διογκούμενες επιθέσεις από τη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, με τις ευλογίες του γερμανού ιδιοκτήτη DT.  Η αναίτια και μη κοστολογημένη απόφαση του κλεισίματος των καταστημάτων, καταδεικνύει ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται καν με γνώμονα τα στενά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Η τρομοκράτηση των εργαζομένων δεν λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, αλλά ως στοιχείο έλξης για τη Διοίκηση.
Γι’ αυτό το λόγο τα συνδικάτα θα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και να ζητήσουμε από τη Διοίκηση του ΟΤΕ να περιορίσει το κόστος, αποκλειστικά σε αυτούς που την οδηγούν στη λήψη λανθασμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα Goldenστελέχη της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων είναι αυτά που μειώνουν την παραγωγικότητα του Ομίλου και συνεπικουρούνται από κάποιους ανεπαρκείς επιθεωρητές πωλήσεων. Επίσης, ορισμένες φορές κάποιοι/κάποιες προϊστάμενοι καταστημάτων  είναι αντιπαραγωγικοί, θεωρώντας υποχρέωση (ή και ευχαρίστησή τους) να δρουν τιμωρητικά επί το έργο των εργαζομένων, με την κακή χρήση του - ούτως ή αλλιώς - επαίσχυντου συστήματος αξιολόγησης.
Για την κατασπατάληση χρηματοοικονομικών πόρων που διενεργήθηκαν προκειμένου να εξαγοραστεί το δίκτυο Γερμανός, να δοθούν υπέρογκες αμοιβές και bonus των Goldenστελεχών, να ανακαινιστούν τα καταστήματα που έχουν κλείσει ή που ετοιμάζονται να κλείσουν, να εξαλείψουν το όνομα ΟΤΕ από τη σταθερή τηλεφωνία, να διενεργούνται συνέδρια & “team building events”, να αγοράζονται χωρίς να ελέγχονται πανάκριβα πληροφοριακά συστήματα, ουδεμία ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ. Να αποδοθούν, λοιπόν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν και να μας απαντηθεί επιτέλους αν η Διοίκηση αναλαμβάνει διαχρονικά το κόστος των επιχειρηματικών της αποφάσεων.

 

blogger templates | Make Money Online