Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

Αναδιοργάνωση του ομίλου DT με θύματα τις θέσεις εργασίαςΑναδιοργάνωση του ομίλου DT με θύματα τις θέσεις εργασίας

Μια άλλου τύπου αναδιοργάνωση επιχειρεί ο όμιλος εταιρειών Deutsche Telekom στις εταιρείες του ομίλου και η μπόρα παίρνει και τον ΟΤΕ.
Η Deutsche Telekom είτε προκηρύσσει κάποιο έργο μεταξύ των εταιρειών του ομίλου είτε ιδρύει νέες θυγατρικές στις οποίες μεταφέρει έργο από όλες τις εταιρείες του ομίλου. Κατά περίπτωση κάποια εταιρεία παίρνει έργο ενώ όλες οι υπόλοιπες χάνουν. Συνολικά η Deutsche Telekom μειώνει το κόστος εργασίας και στο σύνολο του ομίλου οι θέσεις εργασίας μειώνονται.
Στα πλαίσια αυτά μέχρι σήμερα έχει μεταφερθεί έργο των οικονομικών υπηρεσιών του ΟΤΕ και της COSMOTE στη Μπρατισλάβα, μέρος του έργου της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού οδεύει προς μια νέα θυγατρική στη Ρουμανία ενώ δεν είναι καθαρό το μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτού του τύπου η «αναδιοργάνωση». Το θέμα παραείναι σοβαρό και δεν μπορεί να το καταπίνουμε αμάσητο. Το θέμα είναι τέτοιο που απαιτεί από τη μια μεριά την αντίσταση και την αντίδρασή μας για το έργο που χάνεται και από την άλλη μια συνεννόηση και ένα συντονισμό με τους συναδέλφους που εργάζονται σε άλλες εταιρείες ιδιοκτησίας Deutsche Telekom.

 

blogger templates | Make Money Online