Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 31/1/2010

Πραγματοποιήθηκε στις 29/1/2010 η δεύτερη συνάντηση της ομοσπονδίας με τη διοίκηση του ΟΤΕ. Λόγω προσωπικών προβλημάτων του συν. Δούκα δεν εκπροσωπήθηκε η Παράταξη σ' αυτή τη συνάντηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τους άλλους συναδέλφους που είναι στη διαπραγματευτική ομάδα η διοίκηση παρουσίασε αναλυτικά τα "αιτήματα" που είχε διατυπώσει με το εξώδικο. Η διοίκηση ζήτησε:
1. Αλλαγή του άρθρου του κανονισμού για τις απολύσεις ώστε να μπορεί να απολύει προσωπικού για οικονομικοτεχνικούς λόγους.
2. Αλλαγή του άρθρου του κανονισμού που αφορά τις άδειες. Βασικό θέμα που έθιξε για το άρθρο αυτό είναι το σημερινό ισχύον σύστημα αδειών ασθενείας για το παλαιό προσωπικό. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι για κάθε χρόνο υπηρεσίας δικαιούμαστε ένα μήνα αναρρωτική άδεια την οποία πληρώνει ο ΟΤΕ. Η διοίκηση ζητάει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να ισχύσει ότι και στον ιδιωτικό τομέα όπου μετά τις 3 ημέρες ασθένειας ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις αποδοχές που είχε ο εργαζόμενος το προηγούμενο έτος.
3. Αλλαγή των όρων της συλλογικής σύμβασης για τι συνδικαλιστικές άδειες.
4. Αλλαγές στο υπάρχον πειθαρχικό δίκαιο και
5. Αλλαγή του όρου της σύμβασης που αφορά το μισάωρο των οδηγών.
Σε προηγούμενη συνάντηση είχε βάλει θέμα για μείωση επιδομάτων.
Για όλα τα θέματα υπήρξε αντίδραση από πλευράς ομοσπονδίας. Τις επόμενες μέρες θα συγκληθεί η Ε.Ε. για να καθορίσει τη στάση μας εν όψει και της επόμενης συνάντησης που έχει καθοριστεί για την Πέμπτη 11/2/2010.
Υ.Γ. Δεν ζητάει πολλά. Τα θέλει όλα!!!


Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

Γιάννη Κουζή - Παρατηρήσεις για το προσχέδιο νόμου για το εργασιακό

Κατ’ άρθρο παρατηρήσεις για το σχέδιο νόμου με τίτλο
«Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

Η νέα διάταξη περί τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας απαιτεί δύο προϋποθέσεις: την ύπαρξη σύμβασης 3 συνεχών μηνών και κυρίως την αποκλειστικότητα και κύρια απασχόληση στον ίδιο εργοδότη που το βάρος της απόδειξης αφορά τον ίδιο τον εργαζόμενο. Αυτή η διάταξη ίσχυε και με τον 2639/98 χωρίς το προαπαιτούμενο των 3 μηνών. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται ένας συμβιβασμός ανάμεσα στα προϊσχύοντα. Αφενός αίρεται το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίας που ίσχυε με την κατάθεσή της στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αφ’ ετέρου προστίθεται το 3μηνο στο τεκμήριο για εξαρτημένη εργασία στην περίπτωση της κύριας και αποκλειστικής απασχόλησης του εργαζόμενου σε ένα εργοδότη. Σε πρακτικό επίπεδο δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές ως προς τα ισχύοντα. Δεν έγιναν δεκτές προτάσεις της ΓΣΕΕ περί του γενικού τεκμηρίου για εξαρτημένη εργασία που ο εργοδότης καλείται να αποδείξει το αντίθετο.

Άρθρο 2

Με τις νέες διατάξεις προσαρμόζεται περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο της μερικής απασχόλησης στην σχετική κοινοτική οδηγία 97/81. Επιπλέον επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ καλύπτοντας πλέον ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Διατηρεί την προσαύξηση στο ωρομίσθιο στα ίδια επίπεδα με το Ν. 2874/00
(7,5%) μόνο για τους εργαζόμενους κάτω των 20 ωρών και δεν επεκτείνεται η προσαύξηση (με μεγαλύτερα ποσοστά π.χ. 20-25%) σε όλο το φάσμα της μερικής απασχόλησης ως «δίκαιη» αμοιβή λόγω των χαμηλών αποδοχών και της ιδιαίτερα εντατικοποιημένης εργασίας των μερικά απασχολούμενων. Εισάγεται ρύθμιση για προσαύξηση κατά 10% στο ωρομίσθιο σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης το οποίο απέχει από τα αντίστοιχα ποσοστά προσαύξησης για τους πλήρως απασχολούμενους (από 25% και άνω). Εισάγει ειδικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική που δημιουργεί όρους για σχετικές «πρωτοβουλίες» των εργαζόμενων κατόπιν εργοδοτικών εκβιασμών.
Οι νέες ρύθμισεις για την εκ περιτροπής εργασία (που αποτελεί έκφραση της μερικής απασχόλησης) δημιουργεί όρους επέκτασης του υπολογισμού της μερικής απασχόλησης σε ετήσια βάση εφόσον η εκ περιτροπής απασχόληση υπολογίζεται με αναφορά στο έτος. Εισάγεται περιορισμός στη διάρκειά της κατά το ημερολογιακό έτος (6μηνο) χωρίς να αποκλείεται να συνεχίζεται (μέχρι και ένα ακόμη εξάμηνο) και στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Επίσης η προβλεπόμενη απλή ενημέρωση και διαβούλευση (που ισχύει και σήμερα) δεν συνοδεύεται από υποχρέωση τεκμηριωμένης οικονομικής έκθεσης στο πλαίσιο των διαδικασιών για τις ομαδικές απολύσεις. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση άρνησης των εργαζομένων να δεχθούν την εκ περιτροπής εργασία μετά από τις διαβουλεύσεις, γεγονός που σήμερα με την κυρίαρχη ερμηνεία της ισχύουσας διάταξης του 2639/98 ισοδυναμεί με παραίτηση του μισθωτού, καθ’ ότι η λύση της εκ περιτροπής εργασίας κρίνεται ως έσχατο μέσο διατήρησης της απασχόλησης….
Τέλος η κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης θεωρείται ολόκληρη ημέρα προϋπηρεσίας.

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται με αποσπασματικό τρόπο τα θέματα της προσωρινής απασχόλησης και των τριμερών σχέσεων εργασίας, μέσω των γραφείων προσωρινής απασχόλησης με τον κατ’ επάγγελμα δανεισμό (ΕΠΑ). Και αυτό γιατί από την προσωρινή απασχόληση εξαιρείται ο κύριος όγκος της που αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το ευρύ φάσμα των «συμβασιούχων». Από δε τις τριμερείς συμβάσεις απουσιάζουν ειδικές ρυθμίσεις για τον «γνήσιο» δανεισμό (κυρίως μέσω ομίλων επιχειρήσεων) και για τις εργολαβίες.
Ειδικότερα για την απασχόληση μέσω ΕΠΑ: Εισάγονται ρυθμίσεις για επίκληση συγκεκριμένων λόγων προσφυγής σε ΕΠΑ που δικαιολογούνται από το έκτακτο, πρόσκαιρο και εποχικό των αναγκών. Εισάγεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης με τους εργαζόμενους της δανειζόμενης επιχείρησης για όλο το φάσμα των εργασιακών όρων και των παροχών προς το προσωπικό. Απαγορεύεται ο δανεισμός στις επικίνδυνες εργασίες και στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε ομαδικές απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Η διάρκεια του δανεισμού αυξάνεται από 8μηνη σε 10μηνη η οποία θεωρείται και ως ανώτατη διάρκεια μετά και από τυχόν ανανέωση (αντί του 16μήνου) που ίσχυε. Σε αυτό όμως εισάγεται εξαίρεση για ανώτατη διάρκεια του 18μηνου σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού του οποίου αναστέλλεται η εργασιακή σχέση. Επίσης εισάγεται η απαγόρευση της ανανέωσης της σύμβασης αν αυτή γίνει εντός 45 ημερών μετά από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Με την ρύθμιση αυτή δεν αποκλείεται ο διαρκής δανεισμός του ίδιου προσώπου με διαλείμματα 45ήμερα, ενώ δεν υπάρχει ρύθμιση για την απαγόρευση του συνεχούς δανεισμού του ίδιου εργαζόμενου στην ίδια δανειζόμενη επιχείρηση από διαφορετικές ΕΠΑ.
Τέλος δεν επιλύονται τα προβλήματα που απορρέουν από τις περιπτώσεις γνήσιου δανεισμού σε επίπεδο ομάδων επιχειρήσεων αφού εισάγονται ασαφείς διατάξεις για κυρώσεις μόνο στην περίπτωση λειτουργίας επιχείρησης με κύριο σκοπό να προμηθεύει προσωπικό σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Oυσιαστικά παραμένει μετέωρο το περιεχόμενο του εργασιακού καθεστώτος κατά την περίοδο δανεισμού, (που γίνεται μέχρι σήμερα με όρους δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του εργαζόμενου) η διάρκειά της ενώ μένουν στο απυρόβλητο οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση τέτοιας μορφής δανεισμού όταν επικαλούνται ότι δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός της λειτουργίας τους ή απλώς δανείζουν, μεταξύ άλλων, και εργαζόμενους.


Άρθρο 4

Εισάγονται ρυθμίσεις για την διαθεσιμότητα σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο διάρκειάς της. Διατηρείται το 3μηνο ως ανώτατη διάρκεια κατά ημερολογιακό έτος αλλά απαγορεύεται η άμεση συνέχειά του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος εισάγοντας το κενό των 3 τουλάχιστον μηνών πριν από τη νέα διαθεσιμότητα . Ως προς τη διαδικασία εισάγεται απλή διαβούλευση χωρίς να απαιτείται η τεκμηριωμένη οικονομική έκθεση του εργοδότη κατ’ αναλογία των ισχυόντων για τις ομαδικές απολύσεις.

Άρθρο 5

Εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία της τηλεργασίας με όρους μισθωτής απασχόλησης που περιλαμβάνει περισσότερο λεπτομερειακούς όρους σχετικά με τα ισχύοντα από την ΕΓΣΣΕ 2006-07, και προβλέπεται μεταξύ των άλλων και 3μηνη δοκιμαστική περίοδος προσφυγής.


Άρθρο 6

Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την κατάτμηση της αδείας στο πλαίσιο των αναγκών των εργαζομένων μετά από αίτησή τους. Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των 2 περιόδων από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ή 12 ημέρες για πενθήμερη και εξαήμερη εργασία αντίστοιχα.

Άρθρο 7

Επαναρυθμίζεται το καθεστώς της διευθέτησης του συνολικού εργάσιμου χρόνου με την διατήρηση του αποκλειστικού ρόλου των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών συμφωνιών (με συνδικάτα, συμβούλια εργαζομένων ή ενώσεις προσώπων). Καταργείται η επιτροπή διευθέτησης του Ν. 3385/05 και οι συλλογικές διαφορές παραπέμπονται στον ΟΜΕΔ. Διατηρείται η 4μηνη και 12μηνη διευθέτηση και εισάγεται η δυνατότητα κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων με περιεχόμενο διευθέτησης εκτός του περιοριστικού περιεχομένου των ισχυουσών διατάξεων. Ερωτηματικά δημιουργούνται για την δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ για ένα αποκλειστικό θέμα που προκύπτει από συλλογική διαφορά η οποία δημιουργείται από την έκδηλη επιθυμία των εργοδοτών να υπάρξει διευθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι ως λύση ο ΟΜΕΔ θα αναγκάζεται να αποδέχεται ένα σενάριο διευθέτησης γεγονός που θα ενισχύσει την εφαρμογή της στο μέλλον.


Άρθρο 8

Ρυθμίζεται με ερμηνευτική διάταξη νόμου το πρόβλημα της καταστρατήγησης του πενθήμερου από τους εργοδότες με την καθιέρωσή της κατά 100% προσαύξησης του ημερομισθίου της έκτης ημέρας σε περίπτωση παραβίασης του πενθήμερου, αντί της καταβολής του απλού ημερομισθίου που ισχύει σήμερα.

Άρθρο 9

Εισάγονται διοικητικές κυρώσεις σε εργοδότες σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων σε ελέγχους του ΣΕΠΕ. Επίσης προβλέπεται η υποχρεωτική παρουσία του εργοδότη κατά τη διενέργεια των διαδικασιών επίλυσης των εργατικών διαφορών και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του.

Άρθρα 10-17

Με τα άρθρα αυτά εισάγονται ρυθμίσεις για την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου, για την μη αναστολή της εκτέλεσης της επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση εργοδοτικών παραβάσεων, για τη δημιουργία ειδικού δελτίου ΣΣΕ, για το δελτίο υπερωριών, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το ΣΕΠΕ στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, για την επέκταση της χορήγησης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης για την άμεση γνωστοποίηση του χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, για τον καθορισμό των παθήσεων που επιφέρουν αναπηρία εφόρου ζωής (αναφορικά με τις υγειονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών) και για συνταξιοδοτικά ζητήματα του πρώην ΤΑΠΕΛ (εργαζόμενων ΟΛΠ).


Γιάννης ΚουζήςΔιαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 26/1/2010

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας κ. Λοβέρδου με το διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Βουρλούμη με θέμα συζήτησης τις αξιώσεις του Υπουργού σχετικά με οφειλές του ΟΤΕ που προέρχονται από την εθελούσια του 2005 προς το ΙΚΑ. Σύμφωνα με τα δελτία τύπου που εκδόθηκαν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραπέμψουν το θέμα σε κοινή επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και του ΟΤΕ. Μετά απ' αυτό από το γραφείο του Υπουργού ήρθε η είδηση ότι ξεμπλοκάρει το θέμα της υπογραφής της Υπουργικής απόφασης για να προχωρήσει κανονικά η συνταξιοδότηση των 600 συναδέλφων της εθελούσιας του 2009.
Σήμερα επίσης πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση της ομοσπονδίας με τη διοίκηση για το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων για τη συλλογική σύμβαση του 2010. Η σημερινή συζήτηση σχεδόν στο σύνολό της ήταν διερευνητική. Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το κατά πόσο μπορούν υψηλά ιστάμενα στελέχη όπως ο κ. Κορπ να λαμβάνουν αποφάσεις που θα δεσμεύουν όλο τον όμιλο ή εταιρείες του ομίλου και σχετικά με το κατά πόσο η διαπραγματευτική ομάδα της διοίκησης μπορεί να διαπραγματευτεί εργασιακά ζητήματα όχι μόνο των εργαζόμενων της ΟΤΕ Α.Ε. αλλά και των θυγατρικών.
Και στα δύο ζητήματα η απάντηση ήταν αρνητική. Από πλευράς διοίκησης αναφέρθηκε ότι από τα αναφερόμενα ζητήματα του διεκδικητικού πλαισίου δεν είναι θέματα δικά της όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" και ότι τα θέματα που σχετίζονται με το οργανωτικό σχήμα του ΟΤΕ και με την εμπορική πολιτική δεν είναι θέματα που αφορούν τη διαπραγμάτευση. Από πλευράς ομοσπονδίας αναφέρθηκε ότι δύο από τα αιτήματα προς την κυβέρνηση αφορούν και τον ΟΤΕ. Το 7 (μείωση του χρόνου εργασίας, 35ωρο) και το 10 (βαρέα ανθυγιεινά). Επίσης ότι στο βαθμό που το όποιο οργανωτικό σχήμα έχει σχέση με ζητήματα που αφορούν το προσωπικό είναι θέμα της διαπραγμάτευσης. Τα δύο θέματα που θίχτηκαν γενικά χωρίς να υπάρξει κατάληξη ήταν τα επιδόματα και το αξιολόγιο. Σε ότι αφορά τα επιδόματα η διοίκηση θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει, όπως αναφέρει, εξορθολογισμός και μείωση γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Η ομοσπονδία από την άλλη θεωρεί ότι η συζήτηση για το θέμα των επιδομάτων έχει γίνει και ότι υπάρχει γι' αυτό και το σχετικό πόρισμα. Σε ότι αφορά το αξιολόγιο η διοίκηση θεωρεί ότι δεν είναι θέμα που απαιτεί υπογραφή συλλογικής σύμβασης αλλά έχει μονομερώς το δικαίωμα να θεσπίσει ένα αξιολόγιο και να το θέσει σε εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά βλέπει ότι κάτω από το βάρος των αντιδράσεων το αξιολόγιο έχει απαξιωθεί. Από πλευράς ομοσπονδίας μπήκε θέμα συζήτησης για την εξεύρεση κοινά αποδεκτού αξιολογίου για το οποίο θα μπουν υπογραφές μέσω σύμβασης άποψη που δεν δέχεται η διοίκηση. Κάπου εκεί τελείωσε η συζήτηση και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 29/1/2010 με την παροχή διευκρινίσεων και από τις δύο πλευρές για τα θέματα που βάζουν στο τραπέζι για συζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23/1/2010

Τα δύο επισυναπτόμενα κείμενα είναι η ανακοίνωση της ομοσπονδίας για τη συνάντηση με τον Υπουργό εργασίας και η ανακοίνωση της ομοσπονδίας για το θέμα του αξιολόγιου. Η δική μας θέση για το αξιολόγιο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας (ενημερωτικό Δελτίο φύλλο 26 Δεκ. 2009).
Σε ότι αφορά την ανακοίνωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό η ενημέρωση από δικής μας πλευράς έχει γίνει με ενημερωτικό e-mail στις 21/1. Πέρα από τη θέση την οποία έχουμε διατυπώσει για το αξιολόγιο έγινε μια συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα που έχει προκύψει με τις ανακοινώσεις της διοίκησης. Στη συζήτηση αυτή προτάθηκε το θέμα να αντιμετωπιστεί από την ομοσπονδία με τον ίδιο τρόπο όπως και πέρυσι και μετά τη συζήτηση αυτό καταγράφεται τελικά και στην ανακοίνωση. Εμείς προσπαθήσαμε το κομμάτι εκείνο της ανακοίνωσης που καλεί τους συναδέλφους να απαξιώσουν το αξιολόγιο με όποιο τρόπο νομίζουν "ακόμη" και με τη μη προσέλευσή τους προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο σαφές ζητώντας να βγει η λέξη "ακόμη" δηλαδή να λέει να το απαξιώσουν με τη μη προσέλευσή τους πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Έστω όμως και έτσι όπως γράφτηκε και η αναφορά που γίνεται για μη προέλευση δίνει το πολιτικό έρισμα στους συναδέλφους να μην προσέλθουν να αξιολογηθούν και υποχρεώνει την ομοσπονδία να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό.

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 21/1/2010

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/1/2010 το μεσημέρι συνάντηση της ομοσπονδίας με τον Υπουργό εργασίας κ. Λοβέρδο. Το θέμα της συνάντησης είχε να κάνει με το ότι ο Υπουργός εργασίας δεν έχει υπογράψει ακόμη την κοινή υπουργική απόφαση που απαιτείται για να βγουν οι αποφάσεις συνταξιοδότησης των 600 συναδέλφων της περυσινής εθελούσιας. Από πλευράς Υπουργού αναφέρθηκε ότι οι συνάδελφοι δεν πρέπει να ανησυχούν και ότι το επόμενο διάστημα - κάποια στιγμή το οριοθέτησε και στην επομένη εβδομάδα - θα υπογράψει την απόφαση. Παράλληλα έθεσε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με το ΙΚΑ. Η τοποθέτησή του ήταν περίπου αυτή που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα στα ΜΜΕ δηλαδή ότι προτίθεται να διεκδικήσει ότι μπορεί για το ΙΚΑ, ότι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα και να μειωθούν τα έξοδα και ότι υπάρχει θέμα με το κόστος της ένταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ στο ΙΚΑ. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του ΟΛΠ και στο θέμα του κόστους που ανέλαβε το ΙΚΑ λόγω της Ολυμπιακής. Τα θέματα που έθιξε είναι υπαρκτά όμως δεν έχουν σχέση με το θέμα των 600. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξέφρασε την αντίθεση του στο ζήτημα των κινήτρων αποχώρησης.
Για το θέμα της εθελούσιας υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν υπολόγισε σωστά το κόστος που ανέλαβαν τα ταμεία, ότι το 2005 δεν συνυπολόγισαν 10 κριτήρια για τον υπολογισμό του κόστους, ότι δεν έγινε αναλογιστική μελέτη και ότι προτίθεται τις διαφορές τις οποίες υποστηρίζει ότι υπάρχουν να τις διεκδικήσει από τον ΟΤΕ ακόμη και με αγωγή. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις να γίνει πιο συγκεκριμένος δεν απάντησε και είπε ότι όταν γίνει η συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΤΕ την οποία έχει ζητήσει θα δώσει τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Από δικής μας πλευράς ζητήθηκε στην όποια διεκδίκηση από τον ΟΤΕ να μη χρησιμοποιούνται οι 600 συνάδελφοι σαν μοχλός πίεσης, να ξεμπλοκάρει το θέμα τους και στις όποιες διεκδικήσεις για το ταμείο θα μας βρει αλληλέγγυους. Είπαμε επίσης ότι σε ότι αφορά το κόστος της ένταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ και των άλλων ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ τόσο ο νόμος Ρέππα (3029/2002) όσο και ο νόμος Πετραλιά (3655/2008) ανέφεραν ότι το κόστος των ενοποιήσεων θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέσαμε επίσης ένα θέμα σχετικό με το κόστος της εθελούσιας το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί από κανένα. Το θέμα του κλάδου ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ ο οποίος για όλα τα πλασματικά χρόνια που δόθηκαν έχασε όλες τις εργοδοτικές εισφορές. Μπορεί οι εισφορές των συνταξιούχων προς τον κλάδο υγείας να είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές των εν ενεργεία, όμως η αύξηση αυτή δεν αναπληρώνει το 5,1 % που είναι η εργοδοτική εισφορά προς τον κλάδο υγείας και η οποία στο νόμο της εθελούσιας δεν αναφέρθηκε καθόλου. Το άλλο ζήτημα που τέθηκε στον υπουργό ήταν το αίτημα για στήριξη της ομοσπονδίας απέναντι στις απαιτήσεις της διοίκησης πάνω στα θέματα που αυτή έχει θέσει με το εξώδικο. Δηλαδή το θέμα της αλλαγής του ΕΚΠ στα θέματα των απολύσεων, των αδειών, των αποδοχών και των όρων συλλογικών συμβάσεων. Το διά ταύτα της συνάντησης ήταν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την απόφαση για τη συνταξιοδότηση των 600, ότι θα συναντήσει τη διοίκηση του ΟΤΕ στην οποία θα θέσει το θέμα των απαιτήσεων του Υπουργείου τις οποίες θα δώσει και στη δημοσιότητα και άφησε να εννοηθεί ότι είναι αντίθετος με τις θέσεις της διοίκησης για τα θέματα που αυτή έθεσε με το εξώδικο.
Η εκτίμησή μας είναι ότι όλη αυτή η φασαρία την οποία κάνει ο Υπουργός εργασίας με τις δηλώσεις του όχι μόνο για το θέμα των 600 αλλά για όλα τα θέματα που έθιξε τόσο σε μας όσο και στα ΜΜΕ την τελευταία περίοδο γίνεται προκειμένου κάποια στιγμή που τα προβλήματα θα ενταθούν το Υπουργείο να πει εμείς τα είπαμε έγκαιρα και όλοι εσείς οι άλλοι δεν μας ακούσατε, δεν μας στηρίξατε και δεν πήρατε τα μέτρα που απαιτούνται. Βέβαια αποκρύπτεται το γεγονός ότι για τις εξελίξεις αυτές υπάρχουν σοβαρές και διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Αυτές από τη μια μας διαβεβαίωναν ότι ο δικός τους νόμος (νόμοι, Σιούφα, Ρέπα και Πετραλιά) θα λύσει το ασφαλιστικό και από την άλλη διαχειρίστηκαν το ασφαλιστικό με τέτοιο τρόπο ώστε τα προβλήματά του να ενταθούν. Η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως οικονομικό πρόβλημα και όχι ως κοινωνική αναγκαιότητα. Ο σημερινός Υπουργός εργασίας χρησιμοποιεί στις τοποθετήσεις του τα προβλήματα που έχουν φέρει στο ασφαλιστικό οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων προκειμένου να πείσει την κοινωνία ότι το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα καταρρέει και χρειάζονται πλέον δομικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι άλλες από τη μετάβαση από το σημερινό δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα στο σύστημα των τριών πυλώνων.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13/1/2010

Σήμερα συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας με θέμα συζήτησης την αποστολή εξωδίκου στη διοίκηση για το σύμβαση του 2010. Το θέμα συζητήθηκε κάτω από την πίεση του αντίστοιχου εξωδίκου που έχει στείλει η διοίκηση και με την εκκρεμή αυριανή συζήτηση για τις αλλαγές που προτείνει η διοίκηση καθώς και λίγο μετά από τη χθεσινή συνάντηση όπου ζητήθηκαν στοιχεία της επιχείρησης προκειμένου να βοηθηθεί η ομοσπονδία στην επεξεργασία των θέσεών της. Τα θέματα ήταν δύο. Το ένα σε ότι αφορά την ουσία του τι θα περιλαμβάνει το πλαίσιο και το δεύτερο σε ότι αφορά τη διαδικασία και το πότε θα αποσταλεί το εξώδικο. Σε ότι αφορά την ουσία με βάση την απόφαση του συμβουλίου της 9/12/09 όπου είχαν εξουσιοδοτηθεί οι συνάδελφοι Ντατσής και Σκούφιας να μαζέψουν όλα τα κείμενα από τα σωματεία και να τα φέρουν και αυτά θα αποτελούν το πλαίσιο. Αυτό έγινε και παρουσιάστηκε το κείμενο του πλαισίου όπου συμπεριελάμβανε όλα τα αιτήματα που ήρθαν από τα σωματεία (υπήρξαν κάποια προβλήματα από λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώθηκαν τα οποία σε κάποια στιγμή δημιούργησαν και εντάσεις αλλά υπήρξε διάθεση και δέσμευση τα λάθη να διορθωθούν).
Η δική μας τοποθέτηση ήταν ότι εμείς στο συμβούλιο που έγινε το Δεκέμβρη καταθέσαμε την άποψη ότι θα πρέπει το πλαίσιο να μην απλωθεί επί παντός αλλά να επιδιωχθεί το πλαίσιο να έχει μόνο ζητήματα που συσπειρώνουν όλο το προσωπικό και δεν διχάζουν αλλά δεν είχε γίνει αποδεκτό. Την τοποθέτηση αυτή κάναμε και σήμερα (τα ζητήματα έχουν αναφερθεί αναλυτικά στην ενημέρωση της 9/12/09 που έγινε το συμβούλιο) ωστόσο σεβόμαστε την άποψη της πλειοψηφίας. Πέραν όμως από αυτό διατυπώσαμε διαφωνίες και σε επιμέρους ζητήματα που έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο με κυριότερες τις διατυπώσεις για το ασφαλιστικό, τη διεκδίκηση για ίδρυση επαγγελματικού ταμείου, την αναφορά για πρόσληψη από τον ΟΤΕ των απολυμένων από την INFOTE, το θέμα της ποσόστωσης σε πρόσληψη παιδιών υπαλλήλων. Ειδική αναφορά κάναμε στο ζήτημα του αξιολογίου με την έννοια ότι ήδη έχει αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες η εγκύκλιος για την εφαρμογή και για φέτος του αξιολογίου με την προσθήκη ότι φέτος θα παράγει και αποτέλεσμα για ορισμένους τη μη μισθολογική προαγωγή και ζητήσαμε τη σύντομη διεξαγωγή συζήτησης στην εκτελεστική στην κατεύθυνση καταγγελίας και απόσυρσης του αξιολογίου με την ταυτόχρονη κάλυψη των συναδέλφων. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να έχει λήξει μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου με δεδομένο ότι η διοίκηση ζητάει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία εμείς είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το εξώδικο θα έπρεπε να επιδοθεί πριν τις 14/1/10 που είχε ζητήσει συνάντηση η διοίκηση με την έννοια ότι θα έπρεπε να πάμε στη συνάντηση με το δικό μας πλαίσιο και όχι με το πλαίσιο της διοίκησης. Αυτό δυστυχώς ήρθε σήμερα και όχι πιο έγκαιρα και μάλιστα μετά τη χθεσινή συνάντηση με τη διοίκηση. Επιπρόσθετα ζητήσαμε να ζητήσουμε αναβολή της αυριανής συνάντησης ώστε να μην συζητηθεί μόνο το πλαίσιο που έχει βάλει η διοίκηση αλλά να πάνε όλα μαζί στις 21/1/10 που ζητήσαμε συνάντηση. Η απόφαση που πάρθηκε τελικά ήταν να πάμε κανονικά αύριο και να ζητήσουμε περισσότερο ενημέρωση από τη διοίκηση και για τα ενημερωτικά στοιχεία που έχουμε ζητήσει και για τις θέσεις της για τα ζητήματα που έχει βάλει. Εκτός από το θέμα της σύμβασης συζητήθηκε και το θέμα των δηλώσεων Λοβέρδου για τους 600 συναδέλφους που έφυγαν με την περυσινή εθελούσια. Αποφασίστηκε ομόφωνα να στείλουμε το επισυναπτόμενο δελτίο τύπου. Εκτός από το δελτίο αυτό επισυνάπτω το εξώδικο προς τη διοίκηση το οποίο όπως προανέφερα έχει ορισμένα λάθη που θα διορθωθούν.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12/1/2010

Σήμερα Τρίτη 12/1/10 διαπαραταξιακή επιτροπή της ομοσπονδίας συναντήθηκε με τη διοίκηση του ΟΤΕ. Η συνάντηση αυτή προκλήθηκε μετά από αίτημα που είχε διατυπώσει η ομοσπονδία για ενημέρωση και διαβούλευση. Η συνάντηση δηλαδή δεν είχε να κάνει με την προβολή αιτημάτων προς τη διοίκηση αλλά με το αίτημα για τη θεσμοθέτηση μιας τακτικής ενημέρωσης της ομοσπονδίας για θέματα που αφορούν την πορεία της επιχείρησης, τον προγραμματισμό της σε διάφορα ζητήματα, ζητήματα πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού κ.α. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το νόμο η διοίκηση έχει αυτή την υποχρέωση για την παροχή ορισμένων στοιχείων ή πληροφοριών. Στο διά ταύτα αυτονόητο είναι ότι το θέμα αυτό γίνεται λάστιχο και η διοίκηση προσπαθεί να δώσει ότι λιγότερο μπορεί επικαλούμενη για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να δώσει οικονομικά στοιχεία πριν από τη δημοσίευσή τους και η ομοσπονδία από την άλλη πλευρά επιδιώκει για να πάρει μεγαλύτερη πληροφόρηση και εν γένει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή όσο καλύτερα μπορεί.
Παράλληλα όμως και ενώ εκκρεμούσε η σημερινή συνάντηση από πλευράς της διοίκησης είχαμε δύο κινήσεις. Η πρώτη ήταν η αποστολή εξωδίκου προς την ομοσπονδία κατά του πρότυπα του ΣΕΒ που έστειλε εξώδικο στη ΓΣΕΕ με το οποίο θέτει τέσσερα θέματα προς διαπραγμάτευση την οποία έχει προτείνει να ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 14/1/10. Την αλλαγή του ΕΚΠ σε ότι αφορά τα άρθρα που σχετίζονται με τις αποδοχές του προσωπικού, τις άδειες, τις απολύσεις και όλα τα άρθρα του πειθαρχικού ελέγχου. Τη θέσπιση κώδικα πειθαρχικού. Τη σύμβαση του 2001 που είναι η θεσμοθέτηση του ισχύοντος μισθολογίου (οι μετέπειτα συμβάσεις έχουν αναφορά σ' αυτή σε ότι αφορά την αλλαγή του ύψους του πρώτου κλιμακίου). Τον όρο της σύμβασης του 1986 με τον οποίο οι οδηγοί παίρνουν το μισάωρο υπερωρία. Η δεύτερη ήταν η δημοσίευση στον τύπο των θέσεων της διοίκησης για την άρση της μονιμότητας του προσωπικού. Μέσα σ' αυτά έγινε η σημερινή συνάντηση η οποία είχε όπως προανέφερα χαρακτήρα θεσμοθέτησης ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Στη συνάντηση αυτή ζητήθηκαν από την ομοσπονδία στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά της επιχείρησης, στοιχεία που έχουν να κάνουν με το προσωπικό (πλήθος προσωπικού, είδος εργασιακής σχέσης, ύψος μισθοδοσίας), το Business Plan προκειμένου να τεκμηριώσει καλύτερα τις θέσεις της. Η διοίκηση απάντησε ότι θα δώσει ορισμένα στοιχεία όχι όμως όλα όσα ζητούνται λέγοντας όπως προανέφερα ότι οικονομικά στοιχεία δεν δίνονται και επίσης δεν θα δώσει το Business Plan αλλά ανέφερε αξονικά ότι τα χοντρά θέματα που υπάρχουν είναι τα δίκτυα νέας γενιάς, τα call centers, το σύνολο του δικτύου των εμπορικών καταστημάτων (ανέφεραν ότι είναι 210 καταστήματα του ΟΤΕ, 410 του Γερμανού και 25 της COSMOTE), η εξυπηρέτηση πελατών στο πεδίο, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τα κέντρα λειτουργίας και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Ανέφεραν ότι ενδέχεται κάποια από αυτά να δημιουργήσουν απώλεια θέσεων εργασίας. Επίσης ανέφεραν ότι ένα από τα θέματα που θέλουν να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και για το οποίο είναι έτοιμοι είναι το ωράριο των καταστημάτων. Δεν έγινε καμία συζήτηση για το θέμα.
Σε ότι αφορά τη συνάντηση που έχει ζητήσει η διοίκηση με το εξώδικο για να συζητηθούν τα θέματα που έχει θέσει, η ομοσπονδία ζήτησε να πάει πίσω και να συζητηθούν μετά την παροχή των στοιχείων που έχουν ζητηθεί και αφού οριστικοποιήσει το διεκδικητικό πλαίσιο
Για την Τετάρτη 13/1/10 έχει οριστεί εκτελεστική προκειμένου να συζητήσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο και το τι θα κάνουμε σχετικά με τη συνάντηση της Πέμπτης.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Ο υπηρέτης τριών αφεντάδων (Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ Deutsche Telecom) και το φάρμακο των απολύσεων

του Γιάννη Δούκα
μέλους της Ε.Ε. της ΟΜΕ - ΟΤΕ

Μέσα στην τρομοκρατία των ημερών για πάγωμα μισθών και συντάξεων, για νέα φοροεπιδρομή και για νέα επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα χτύπησε και η διοίκηση του ΟΤΕ με τρεις διαδοχικές κινήσεις. Την απόφαση για παροχή κινήτρων αποχώρησης, την απαίτηση για αλλαγή του κανονισμού εργασίας και του συστήματος πειθαρχικού ελέγχου και τέλος με το πρόσφατο άρθρο που βάλει κατά της μονιμότητας του προσωπικού.
Για πολλά χρόνια η κοινή γνώμη βομβαρδίστηκε με τις θεωρίες των ρετιρέ και των προνομιούχων οι οποίοι «ευθύνονται» για τα προβλήματα των δημόσιων επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα αποσιωπήθηκε το γεγονός ότι για τα όποια προβλήματα παρουσίασαν οι δημόσιες επιχειρήσεις βασικοί υπεύθυνοι ήταν οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Η κακοδιοίκηση, η κακοδιαχείριση, οι σκανδαλώδεις προμήθειες, η αναξιοκρατία και ρουσφετοκρατία σε θέματα πρόσληψης και εξέλιξης, οι πελατειακές σχέσεις, η απουσία οργάνωσης και σχεδιασμού, η αδιαφάνεια και τα στεγανά σε σημαντικές αποφάσεις, η ανελέητη επίθεση που δέχθηκαν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και τα προβλήματα που δημιούργησαν αυτές καθ’ αυτές οι κυβερνητικές κατευθύνσεις και πολιτικές είναι οι βασικές αιτίες για τα όποια προβλήματα παρουσίασαν οι δημόσιες επιχειρήσεις.
Η αποσιώπηση των αιτιών αυτών οδηγεί στην εύκολη ενοχοποίηση των εργαζόμενων και της σταθερότητας της εργασίας σε αντίθεση με την επιστημονικά τεκμηριωμένη αρχή σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια στην απασχόληση και οι ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και αμοιβών συνιστούν βασικούς συντελεστές παραγωγικότητας ενώ η ανασφάλεια φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα (Γιάννης Κουζής ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ).

Κινούμενος στην ίδια λογική ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ και προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Deutsche Telecom ζητάει την αλλαγή του κώδικα πειθαρχικού ελέγχου – και προφανώς θέλει να ισχυροποιήσει και εκεί το διευθυντικό δικαίωμα – ζητάει αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό προσωπικού – εσωτερικό κανονισμό που ο ίδιος απαίτησε και επέβαλλε – και μπροστά στην επιδίωξή του να του λυθούν τα χέρια στο ζήτημα των απολύσεων δεν διστάζει να αποκαλέσει στο άρθρο του άσχετους ακόμη και τους 1600 εργαζόμενους οι οποίοι έγιναν αορίστου χρόνου με δικές του αποφάσεις.
Ταυτόχρονα αποσιωπά το ότι ο ΟΤΕ όχι μόνο δεν έχει οικονομικά προβλήματα αλλά στους πρώτους εννέα μήνες είχε κέρδη 600 εκατομμυρίων €, ότι αναμένεται το κλείσιμο του έτους με κέρδη 900 εκατομμυρίων € και ότι είναι η βασική ατμομηχανή της κερδοφορίας της Deutsche Telecom. Και αυτό συμβαίνει σε καθεστώς πλήρους τηλεπικοινωνιακής απελευθέρωσης και παρά την εχθρική στάση που έχει κρατήσει η ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ).
Αποσιωπά το ότι η σταθερότητα της εργασίας στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα δεν εμπόδισε τον ΟΤΕ να αναπτυχθεί, να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να διευρύνει και να αυτοματοποιήσει την επικοινωνία με όλες τις Ηπείρους και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.
Αποσιωπά το ότι η μονιμότητα για τους νέους έχει αρθεί με τη συλλογική σύμβαση που – δυστυχώς – συνυπέγραψε μαζί του η πλειοψηφία της ομοσπονδίας (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) το 2005.
Αποσιωπά το ότι με τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας που ο ίδιος απαίτησε έχει ισχυροποιηθεί το διευθυντικό δικαίωμα σε όλα τα ζητήματα της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού.
Αποσιωπά το ότι η πρόσφατη απόφαση για παροχή κινήτρων εξόδου δεν πήρε υπ’ όψη της ούτε τα συμφέροντα της ίδιας της επιχείρησης αφού με πρόσφατο έγγραφό της η ίδια η διοίκηση αποδεχόταν την έλλειψη προσωπικού και επιχείρησε να καλύψει τις ανάγκες των εμπορικών καταστημάτων με το σύστημα rotation.
Αποσιωπά το ότι με δικές του αποφάσεις έχουν προσληφθεί στον ΟΤΕ εκατοντάδες «στελέχη της αγοράς» με τεράστιες αποδοχές.
Τέλος οι αναφορές στο ότι η εθελούσια δεν δημιούργησε προβλήματα στην επιχείρηση και δεν επιβάρυνε τα ταμεία αυτές δεν είναι αληθείς. Αυτές είναι οι αλήθειες της διοίκησης. Είναι γνωστό ότι εκχωρείται συνεχώς και με υψηλό κόστος υπηρεσιακό έργο σε εργολάβους και ότι η διοίκηση εκμεταλλευόμενη το ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε καμία μελέτη σχετικά με το κόστος της εθελούσιας κάποια στιγμή είπε ότι έδωσα έδωσα και δεν χρωστάω άλλα.

Για μας αυτό που χρειάζεται σε ότι αφορά τα ζητήματα πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού είναι η κατάργηση των αρνητικών διακρίσεων σε βάρος των νέων, η κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας που έχουν σαρώσει όλο τον όμιλο, η κατάργηση των δουλεμπορικών εταιρειών ενοικίασης HELLASCOM και OTEPLUS, μία σχέση σταθερής και πλήρους εργασίας, μία σύμβαση για όλο τον όμιλο και τέλος η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού την ανάγκη του οποίου παραδέχεται και η ίδια η διοίκηση.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4/1/2010

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Βουρλούμης μετά την απόφαση για την
παροχή κινήτρων εξόδου προχώρησε σε δύο ακόμη κινήσεις. Η πρώτη ήταν να
αποστείλει εξώδικο στην ΟΜΕ - ΟΤΕ με το οποίο μεταξύ άλλων ζητάει την έναρξη
διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση νέου κανονισμού εργασίας για το προσωπικό
και για τη θέσπιση νέου κώδικα πειθαρχικού ελέγχου. Η δεύτερη ήταν η
δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα καθημερινή της Κυριακής την Κυριακή
3/1/2010. Στην ομοσπονδία σήμερα έγινε συζήτηση για την έκδοση ενός δελτίου
τύπου απάντησης. Το δελτίο τελικά παραπέμφθηκε να βγει αργότερα. Άπό δικής
μου πλευράς έδωσα το επισυναπτόμενο άρθρο το οποίο εκτός απροόπτου θα
δημοσιευτεί στην Αυγή της Τρίτης 5/1/2010.
Γιάννης Δούκας

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online