Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2006

ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΟΜΕ – ΟΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ …

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 16/01/06

ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΟΜΕ – ΟΤΕ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ …

Στα συρτάρια του ΤΑΠ-ΟΤΕ βρίσκονται οι πρώτες αιτήσεις 600 περίπου συναδέλφων που αποχώρησαν με το πρόγραμμα της εθελουσίας. Οι εν λόγω συνάδελφοι που θα συνταξιοδοτούνταν κανονικά το 2006, απολύθηκαν από 15/10 έως 31/12 από τον ΟΤΕ με τις διατάξεις της εθελουσίας.
Το ΤΑΠ–ΟΤΕ δηλώνει αδυναμία έκδοσης αποφάσεων συνταξιοδότησης για το προσωπικό που αποχωρεί με τις διατάξεις της εθελουσίας, διότι δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από τον Ν. 3371/05 κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών, οι οποίες θα ρυθμίζουν τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς το ΤΑΠ – ΟΤΕ και το Ταμείο Αρωγής.
Η μεγάλη καθυστέρηση των συναρμοδίων υπουργών δείχνει τουλάχιστον αδιαφορία εκ μέρους των για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν 5.500 περίπου συναδέλφους μας και οι οποίοι θα παραμείνουν απλήρωτοι και χωρίς σύνταξη για πολλούς μήνες ή και χρόνια.
Εκεί όμως που η κατάσταση ξεφεύγει τελείως και πάει … αλλού είναι η τύχη του δανείου προς τον κλάδο εφάπαξ του Ταμείου Αρωγής.
Σε χαρτί που έστειλε ο ΟΤΕ στους συναρμόδιους υπουργούς για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης αναφέρει επί λέξει τα εξής για το εν λόγω δάνειο:
΄΄ Το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για την άμεση καταβολή των χορηγιών του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, κατά το μέρος που δεν επαρκούν τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου Αρωγής, θα καλυφθεί με τη χορήγηση μακροχρόνιου έντοκου δανείου από τον ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής, κατόπιν υπογραφής σχετικής δανειακής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου θα γίνει με συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων μηνιαίων δόσεων του δανείου με τις μηνιαίες εισφορές εργαζομένων και εργοδότη που καταβάλλει ο ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής κάθε μήνα για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Αρωγής για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εθελουσία αποχώρηση του προσωπικού του και με μηνιαίες εισφορές εργοδότη που καταβάλλει ο ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής κάθε μήνα για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης για το εν ενεργεία προσωπικό του – κατά το μέρος που οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται – και με καταβολή τυχόν υπερβάλλοντος
ποσού.΄΄
Μπράβο θράσος κ. Βουρλούμη!!!
Ζητάτε δηλαδή η αποπληρωμή του δανείου ύψους 170 εκ.Ευρώ ή 60 δις δρχ. περίπου προς τον κλάδο εφάπαξ χορηγίας, να είναι έντοκη, να γίνει μέχρι το 2012 περίπου και να αποπληρωθεί από τα αποθεματικά ( άκουσον… άκουσον ) του κλάδου επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αρωγής!…
Ζητάτε δηλαδή να διαλύσετε και τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Αρωγής του οποίου είναι άμεσοι δικαιούχοι πάνω από 39 χιλιάδες συνταξιούχοι και εργαζόμενοι και περιμένουν απ’ αυτόν την σύνταξη που δικαιούνται, προκειμένου να εισπράξετε τα εύσημα των μεγαλομετόχων και του επερχόμενου Στρατηγικού Επενδυτή…

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ…

Την ΟΜΕ-ΟΤΕ με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να σταματήσει προσωρινά τις απολύσεις εκ μέρους του ΟΤΕ των σειρών συνταξιοδότησης 2007,8,9,10,11 και 12 προκειμένου ο ΟΤΕ να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες του δανείου προς τον κλάδο εφάπαξ χορηγίας του Ταμείου Αρωγής όπως προβλέπουν οι συμφωνίες και κατόπιν να συνεχιστούν ομαλά οι απολύσεις.
Τέλος η απόφαση των συναρμοδίων υπουργών για το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το Ταμείο Αρωγής θα πρέπει να είναι ενιαία, γιατί αν προηγηθεί η ρύθμιση για το ΤΑΠ-ΟΤΕ και αργότερα για το Ταμείο Αρωγής – ο ΟΤΕ εν τω μεταξύ θα έχει απολύσει όλους τους συναδέλφους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εθελουσίας - τότε ο κ. Βουρλούμης θα έχει κάνει τη δουλειά του και δεν θα ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει με το Ταμείο Αρωγής. Επιπρόσθετα δε, μετά την απόλυση όλων των συναδέλφων, οι δυνατότητες αντίδρασης της ΟΜΕ θα είναι ανύπαρκτες.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ για τα παραπάνω έχουν ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ γιατί η δική τους ανυπαρξία μετατρέπεται και σε ανυπαρξία των συνδικάτων μας που διοικούνται απ’ αυτές τις δυνάμεις.
Ευθύνες αντιστοιχούν στην ΕΣΚ και στην ΑΣΕ γιατί καταγγέλλοντας τους πάντες και τα πάντα, βρίσκονται εκτός συνδικάτων εδώ και πολύ καιρό, χωρίς καμιά συνδικαλιστική δραστηριότητα και συγκεκριμένες προτάσεις.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online