Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Κίνητρα εξόδου και νέες δραστηριότητεςΚίνητρα εξόδου και νέες δραστηριότητες

Συνεδρίασε την Πέμπτη 27/9/2012 η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας με βασικό θέμα την ενημέρωση και μια πρώτη συζήτηση για τη συνάντηση που έγινε για τα προγράμματα κινήτρων εξόδου και τη μεταφορά εργαζομένων στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Το σημείωμα αυτό ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τα προγράμματα παρά μόνο επιχειρεί να δώσει όσο το δυνατό σφαιρικότερη ενημέρωση για το μεγαλύτερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η ΟΜΕ – ΟΤΕ το επόμενο διάστημα. Με βάση την ενημέρωση που μας δόθηκε και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη αφού μας είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση:
·         Το πρόγραμμα κινήτρων εξόδου απευθύνεται στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι και το 2015.
·         Όσοι κάνουν χρήση θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον ΟΤΕ το αργότερο μέχρι 31/12/2012.
·         Σε όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα δοθεί ένα ποσό το οποίο αθροιστικά θα συμπεριλαμβάνει τα χρήματα που απαιτούνται για τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, ένα ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του σημερινού καταβαλλόμενου μισθού επί τους αντίστοιχους μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για συνταξιοδότηση και το δικαιούμενο εφ’ άπαξ απόλυσης. Για παράδειγμα ένας που χρειάζεται οκτώ μήνες ακόμη υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί θα πάρει το απαιτούμενο ποσό για τις ασφαλιστικές εισφορές οκτώ μηνών, ποσοστό επί του μισθού που θα έπαιρνε για οκτώ μήνες και το δικαιούμενο εφ’ άπαξ.
·         Τα χρήματα από τον ΟΤΕ θα δοθούν όλα μαζί και ο κάθε συνάδελφος μετά κανονίζει μόνος του τα της αυτασφάλισης.
·         Η αίτηση απόλυσης γίνεται οριστική μετά τον έλεγχο των στοιχείων και μετά που θα γνωστοποιηθεί στον κάθε συνάδελφο το συνολικό ποσό που δικαιούται με βάση τα παραπάνω.
·         Σε ότι  αφορά τις νέες δραστηριότητες ενημερωθήκαμε ότι η διοίκηση προτίθεται να μεταφέρει προσωπικό σε δύο νέες διευθύνσεις. Οι συνάδελφοι που θα μεταφερθούν στις διευθύνσεις αυτές είτε θα έχουν κάποιο έργο από αυτό που αναφέρεται σαν νέες δραστηριότητες όπως ψηφιοποίηση, πώληση ΟΤΕ TV, υπηρεσίες κινητής, κεραίες είτε θα μπουν στο «ψυγείο».

Με βάση τα παραπάνω κάποιες πρώτες επισημάνσεις παρατηρήσεις μας είναι οι κάτωθι:
·         Οι συνάδελφοι που δεν έχουν συμπληρωμένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ενδεχομένως επιθυμούν να κάνουν χρήση των κινήτρων θα πρέπει να σταθμίσουν και το ότι υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που ισχύουν σήμερα. Στην περίπτωση αυτή ο συνάδελφος αναλαμβάνει το ανάλογο ρίσκο.
·         Οι όποιες μαζικές αποχωρήσεις θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα ταμεία.
·         Οι μαζικές αποχωρήσεις σε συνδυασμό με τη μη πρόσληψη νέου προσωπικού θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
·         Επί του παρόντος δεν μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για μεταφορά προσωπικού, τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν, η απαιτούμενη διαφάνεια, η απαιτούμενη συναίνεση και η τήρηση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων κανόνων και διαδικασιών.
·         Με δεδομένη τη ρευστότητα που υπάρχει στο τι θα γίνει με το ασφαλιστικό όχι μόνο σήμερα αλλά και σε βάθος χρόνου εκτιμάμε ότι η διοίκηση προκειμένου το πρόγραμμα αποχώρησης να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία θα θέσει κάποια εκβιαστικά διλήμματα. Παρόμοια διλήμματα τέθηκαν στο παρελθόν στις στοχευμένες απολύσεις της COSMOTE ή στους συναδέλφους που υπηρετούσαν στα εμπορικά καταστήματα που έκλεισαν.
·         Δεν θα καταγράψουμε σήμερα πιθανά τέτοια διλήμματα. Έτσι ή αλλιώς αυτά θα παρουσιαστούν σύντομα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Το συγκεκριμένο θέμα είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία το επόμενο διάστημα. Το θέμα αφορά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περισσότερους από δύο χιλιάδες συναδέλφους. Το θέμα αυτή τη φορά δεν αφορά μια αύξηση μικρή ή μεγάλη ή κάποιο επίδομα. Αφορά το μέλλον δύο χιλιάδων και  πλέον συναδέλφων είτε φύγουν είτε μείνουν. Τα εκβιαστικά διλήμματα θα τεθούν σύντομα και οι συνάδελφοι θα κληθούν μέσα στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον  και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουν μια  απόφαση που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους. Ο κάθε εργατικός εκπρόσωπος, η κάθε συνδικαλιστική παράταξη και όλα τα συντεταγμένα όργανα θα πρέπει να σταθμίσουν πολύ προσεκτικά τη στάση που τελικά θα κρατήσουν προκειμένου να σταθούν στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις.
Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση την οποία δεν φαίνεται να τη συμμερίζονται όλοι και μέσα σ’ αυτούς δεν φαίνεται να τη συμμερίζονται αυτοί που έχουν την πρώτη ευθύνη.
Στη συνεδρίαση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής συζητήθηκε και το θέμα του αποκλεισμού μας από τη διαπραγματευτική ομάδα και από τις συζητήσεις που γίνονται με τη διοίκηση. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ομοσπονδίας επανέλαβαν και επιμένουν στον αποκλεισμό μας. Για το θέμα κανείς άλλος από την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ δεν τοποθετήθηκε αν και προκλήθηκαν. Δεν τοποθετήθηκε επίσης ο εκπρόσωπος της ΕΣΚ ο  οποίος επίσης προκλήθηκε. Σε όλους αυτούς λέμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η σιωπή δεν είναι χρυσός αλλά συνενοχή.
Σε ότι μας αφορά  κλείνουμε λέγοντας ότι δεν παραιτούμαστε του δικαιώματος και της υποχρέωσης της παρουσίας μας στις διαπραγματεύσεις για το μεγαλύτερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία, το θέμα για μας δεν έχει κλείσει και σε κάθε περίπτωση δεν παραιτούμαστε του δικαιώματος να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους όταν και όπως εμείς νομίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα...

Αυτόνομη Παρέμβαση: Η χθεσινή δυναμική απεργία μας δεσμεύει σε έναν αγώνα μακράς πνοής

Η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση κατά γενική ομολογία ήταν πετυχημένη και χαρακτηρίζεται από νέα ποιοτικά στοιχεία όπως:
• Τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία σε νέους χώρους εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα.
Η συμμετοχή των απεργών σε οργανωμένα μπλοκ πολλών σωματείων και ομοσπονδιών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.   
• Η μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών, που μπορεί να μην ήταν ούτε καν μέλη συνδικάτων, με πολλούς από αυτούς να παραμένουν στο πεζοδρόμιο σε όλο το μήκος της διαδήλωσης.
• Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων πολλών χρόνων.
• Η πολύπλευρη συμμετοχή από την πλευρά των κοινωνικών συμμαχιών, από εργαζομένους, ανέργους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, επιστημονικούς συλλόγους, κινήματα πόλης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι προσπάθειες του μιντιακού κατεστημένου και η αραγής συμπαράταξη της κυβέρνησης, τόσο με την ελληνική οικονομική ελίτ, όσο και με τους επίσημους φορείς της ευρωπαϊκής ένωσης και των δανειστών, δεν στάθηκαν ικανές για να δημιουργήσουν πολιτικά αποθέματα σε μια κυβέρνηση, που από τις πρώτες ημέρες της ζωής της έχει διαρρήξει πλέον τις σχέσεις της με τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
Φαίνεται, πολλοί να αγνοούν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού τώρα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια των μνημονιακών πολιτικών έχουν συσσωρευμένη γνώση και πείρα, για να μη παγιδεύονται σε ένα κλίμα συλλογικής αναμονής και ανοχής, πότε από τους εκβιασμούς και πότε από τους ανέξοδους τακτικισμούς της τρικομματικής κυβέρνησης.
Η πετυχημένη χθεσινή κινητοποίηση ήρθε ακόμα να διαψεύσει απόψεις που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για νέες κινητοποιήσεις. Αντίθετα ανέδειξε ότι η βούληση των εργαζομένων βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά από τις διαθέσεις της ηγετικής ομάδας σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Ακόμα η πολύμορφη συμμετοχή από την πλευρά των κοινωνικών συμμαχιών δείχνει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες που μένουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητες.
Η χθεσινή κινητοποίηση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια απεργία απλής διεκπεραίωσης ή μια «ορφανή απεργία» αλλά να κατανοηθεί ως ένα σημαντικό και κρίσιμο, πετυχημένο βήμα σε έναν αγώνα μακράς πνοής.
Τα αιτήματα: Να μη ψηφιστούν τα μέτρα, τώρα ανατροπή με αποδέσμευση απ' τα μνημόνια μπορούν να μας ενώνουν όλους για τα επόμενα βήματα.
Ο αγώνας που ξεκινήσαμε μπορεί να μας φτάσει στην νίκη μέσα από ένα σχέδιο πολύμορφων δράσεων και κινητοποιήσεων, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλο και πλατύτερα στρώματα των εργαζομένων και του λαού γενικότερα, να εντάσσονται σε αυτό τον αγώνα.
Η πολύμορφη συμμετοχή των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων, των επιστημονικών συλλόγων, των δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν σε μια απροσπέλαστη κοινωνική άμυνα, απέναντι στη μνημονιακή και νεοφιλελεύθερη επιδρομή αλλά και να εξελιχθούν σε δύναμη προοδευτικής εξόδου από την κρίση.
Η Αυτόνομη Παρέμβαση συμμετέχει με την υπογραφή των μελών της στο Δ.Σ. της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην κατάθεση σχετικού αιτήματος για την άμεση σύγκλιση των Εκτελεστικών Επιτροπών των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, με θέμα την αποτίμηση της κινητοποίησης στις 26 Σεπτέμβρη και συζήτηση και απόφαση για την παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.
27-9-2012
Η Ανακοίνωση σε μορφή word

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Οι αποκλεισμοί είναι ηθικά, πολιτικά και Δημοκρατικά απαράδεκτοι Άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Οι αποκλεισμοί είναι ηθικά, πολιτικά και Δημοκρατικά απαράδεκτοι

Αθήνα 26/9/2012

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επαγγελματοβιοτεχνών και της νεολαίας στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.
Η μαζική συμμετοχή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Προς την κυβέρνηση και την τρόικα ότι τα μέτρα που απεργάζονται δεν θα περάσουν. Ότι ο ελληνικός Λαός είναι αποφασισμένος και συνεχίζει να μάχεται και να αντιστέκεται ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να κλέψουν τη ζωή μας, που θέλουν να κλέψουν τη ζωή και τα όνειρα των παιδιών μας.
Προς τις ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ώστε να κλείσουμε το δρόμο σ’ αυτούς που αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, σ’ αυτούς που συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ίδια πολιτική της μείωσης των μισθών, της μείωσης των συντάξεων, των απολύσεων, των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, της κατάλυσης κάθε έννοιας εργατικού δικαίου.
Την ίδια ώρα μαζί με μας αντιστέκονται στις ίδιες και παρόμοιες πολιτικές και άλλοι Λαοί του Ευρωπαϊκού νότου όπως οι Ισπανοί ή οι Ιταλοί. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός είναι κοινός και απαιτείται ο συντονισμός των κινητοποιήσεων με τους εργαζόμενους αυτών των χωρών σήμερα και με τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης αύριο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Χθες ξεκίνησε η τελική φάση της διαπραγμάτευσης της ομοσπονδίας με τη διοίκηση του ΟΤΕ για τα προγράμματα κινήτρων εξόδου και για τη μεταφορά εργαζομένων στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Πρόκειται για το κορυφαίο  θέμα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία την επόμενη περίοδο. Με βάση αυτό και θεωρώντας ότι αυτό δεν μπορεί να αφεθεί στο δίδυμο προέδρου γραμματέα ζητήσαμε τη διεύρυνση της διαπραγματευτικής ομάδας της ομοσπονδίας με τη δική μας – και όχι μόνο – συμμετοχή. Στην πρόταση αυτή εισπράξαμε, από την ενταγμένη στη διαχειριστική αντίληψη ηγετική ομάδα της ομοσπονδίας, άρνηση, χλευασμό και ειρωνεία. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε  ότι στη συνάντηση με τη διοίκηση κλήθηκε και συμμετείχε και εκπρόσωπος της ΕΣΚ – ΟΤΕ.
Είναι φανερό ότι οι εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού δικομματισμού φοβούνται και δεν θέλουν στις διαπραγματεύσεις την παρουσία μας.
Είναι φανερό ότι η παρουσία μας ενοχλεί, ότι δεν αντέχουν την άλλη άποψη, ότι δεν θέλουν να δίνουν στους συναδέλφους πλήρη ενημέρωση αλλά την όποια ενημέρωση θέλουν όταν και όποτε θέλουν.
Ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις όπως και οι διαχωριστικές γραμμές που επιχειρούν να επιβάλλουν οι μονομάχοι του συνδικαλιστικού δικομματισμού την πιο κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ είναι πράξεις ηθικά, πολιτικά και δημοκρατικά απαράδεκτες και σαν τέτοιες τις καταγγέλλουμε.
Κάνουμε γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση της παρουσία μας στις διαπραγματεύσεις.
Τέλος και επειδή εκτός από τη διοίκηση επιθυμούν και κάποιοι άλλοι να μας φιμώσουν επαναλαμβάνουμε ότι για τις όποιες συζητήσεις γίνονται για θέσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ενημερώνουμε τους συναδέλφους. Την πρακτική μας αυτή δεν σκοπεύουμε να την αλλάξουμε και υποτίθεται ότι η λογοκρισία τελείωσε με την πτώση της χούντας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Αυτόνομη Παρέμβαση - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΠΝΟΗΣ
 ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ πρέπει να εξελιχθεί η Γενική Απεργία στις 26 Σεπτέμβρη, με πραγματικούς πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, τους άνεργους και τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, όλη την κοινωνία που θυσιάζεται στο βωμό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του μνημονίου.
Η κριτική που ασκείται στις πλειοψηφίες του Συνδικαλιστικού κινήματος για την τακτική της αδράνειας που επιλέγουν, δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την μαζική συμμετοχή στην Απεργία. Αντίθετα όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση της απεργίας στα χέρια τους, να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές των αντιστάσεων και να συγκροτήσουν, το αναγκαίο ενωτικό ταξικό αγωνιστικό συνδικαλιστικό και πολιτικό ρεύμα, για μια ανατρεπτική πολιτική πορεία.
Αυτός είναι ο δρόμος, η μοναδική διέξοδος ελπίδας για τους εργαζόμενους, που βρίσκονται καθημερινά στο στόχαστρο των πολιτικών της συγκυβέρνησης, της τρόικας και των εργοδοτών που όλοι μαζί, έχουν συγκροτηθεί, σε ένα ενιαίο μνημονιακό νεοφιλελεύθερο πολιτικό κέντρο και μετατρέπουν τη χώρα σε σύγχρονο σκλαβοπάζαρο της Ευρώπης, οδηγώντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε μισθούς και συντάξεις 500 ευρώ.
Συγκυβέρνηση και τρόικα χρησιμοποιούν τη διαπλεκόμενη δημοσιογραφία και με επικοινωνιακά παιχνίδια παραπλάνησης, βαφτίζουν την λεγόμενη επιμήκυνση, ως πρόταση διεξόδου. Αποκρύπτουν ότι δεν αποτελεί μέτρο στη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης που προεκλογικά «έταξαν», αλλά πρόταση για το οριστικό ρίζωμα της μνημονιακής πολιτικής καταστρέφοντας κάθε ίχνος κοινωνικής πολιτικής και κράτους πρόνοιας.
Με προκλητικούς θεατρινισμούς των «δήθεν κόκκινων γραμμών» και «αντιστάσεων» οι μνημονιακοί συγκυβερνήτες, συνυπογράφουν φαρδιά πλατιά ακόμη ένα νέο πακέτο λεηλασίας και χρεοκοπίας για τον λαό και τους εργαζόμενους πετώντας στα αζήτητα 1.500.000 ανέργους καταστρέφοντας επιπλέον μια ολόκληρη γενιά των νέων ανθρώπων.
Είναι ώρα πανεργατικού ξεσηκωμού για την οριστική απαλλαγή από τα δεσμά του μνημονίου και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας βυθίζουν στην φτώχεια, στην καταστροφή και στο ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε

·         Να μην αφήσουμε να ψηφιστούν τα εφιαλτικά μέτρα των 20 δις και καταστρέψουν τη ζωή όλων μας
·         Να αποδεσμευτούμε από την τρόικα, να ακυρώσουμε τα μνημόνια και όλο το νομοθετικό πλαίσιο της εργασιακής ζούγκλας
·         Να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, που ρημάζει τις ζωές μας
·         Εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Ρύθμιση χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. Πραγματικά δίκαιο φορολογικό σύστημα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων
·         Δημόσιες επενδύσεις, υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, των δημοσίων κοινωνικών αγαθών, (υγειάς, παιδείας, πρόνοιας) της κοινωνικής ασφάλισης, των μισθών και των δικαιωμάτων μας.
·         Να προστατευτούν οι άνεργοι, οι μισθοί, οι συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα
·         Να σταματήσουν οι εφεδρείες και οι απολύσεις
Με την μαζική συμμετοχή στην πανεργατική απεργία, στέλνουμε δυνατό μήνυμα αντίστασης και ανατροπής μακριά από την διαχείριση και την ηττοπάθεια, με ενωτικό, ταξικό αγωνιστικό προσανατολισμό

Όλοι στην Απεργία και στις συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ν. Τ. της ΑΔΕΔΥ
στην Αθήνα στις 11 το πρωί στο Πεδίο Άρεως
Προσυγκένρωση της Αυτόνομης Παρέμβασης στην Αθήνα στις 10.30 πμ. Στο Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ ΤΡΟΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύθηκε στο www.iskra.gr

ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ ΤΡΟΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ!
Του ΓΙΑΝΝΗ ΔΟΥΚΑ*


Μετά το Eurogroup της Κύπρου βλέπουμε και πάλι το έργο της αισιοδοξίας που πάνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πλασάρουν η τρόικα, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια τους. Άλλη μια φορά ζεσταίνεται η σούπα της συμπάθειας που δείχνουν ακόμη και οι «σκληροί» της Ευρώπης, πυκνώνουν οι δηλώσεις «αξιωματούχων» που ξορκίζουν την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, που κατανοούν τις θυσίες του ελληνικού Λαού και που μας θυμίζουν ότι πρέπει να τηρήσουμε τις επιταγές τους.
Είναι καθαρό ότι όλες οι δηλώσεις, οι κινήσεις και οι πρακτικές τόσο της εσωτερικής όσο και της ξενόφερτης τρόικας έχουν να κάνουν με το πώς θα τιθασεύσουν τη Λαϊκή αγανάκτηση πώς θα κάμψουν τη Λαϊκή αντίδραση.

Η μεγάλη κινητοποίηση της 8ης Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, παρά τις όποιες ηθελημένες ή αθέλητες οργανωτικές παραλείψεις, έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει παραδοθεί, ο ελληνικός Λαός συνεχίζει να μάχεται, συνεχίζει να αντιστέκεται. Η μεγάλη συμμετοχή σ’ αυτή την κινητοποίηση είναι ο παράγοντας που έχει δυσκολέψει την κυβέρνηση να ανακοινώσει τις ειλημμένες της αποφάσεις. Η ξενόφερτη τρόικα, που πίσω της έχουν στοιχηθεί οι μεγαλύτεροι νεοφιλελεύθεροι μηχανισμοί όλου του πλανήτη, ανέλαβε για άλλη μια φορά να μας δείξει «συμπάθεια», να μας δείξει το «σωστό δρόμο» και να μας προειδοποιήσει για τους σεισμούς λοιμούς και καταποντισμούς που μας περιμένουν αν δεν εφαρμόσουμε τις εντολές τους. Όσο για τους κυβερνητικούς εταίρους συνεχίζουν να συμφωνοδιαφωνούν και τελευταία στο στόχαστρό τους εκτός από τις δυνάμεις της πολιτικής και συνδικαλιστικής Αριστεράς μπήκαν και οι ιδεολογικά προσκείμενοι στα κόμματά τους συνδικαλιστές γιατί διαφωνούν με τις προωθούμενες πολιτικές. Την ίδια ώρα ακόμη και οι όποιες προσδοκίες τους πάνε περίπατο. Η έκθεση της τρόικας που θα δινόταν στις 14/9 πήγε Οκτώβρη. Αυτό συμπαρασύρει προς τα πίσω τη δόση των 31,5 δισ. € που για να μη ξεχνιόμαστε έπρεπε να έχει δοθεί από το Μάιο. Όσο για την επιμήκυνση πήγε ακόμη πιο πίσω. Η εντολή ήταν σαφής και καθαρή. Ψηφίστε τα μέτρα, τηρήστε τις δεσμεύσεις, προχωρήστε στις αναδιαρθρώσεις και βλέπουμε. Μειώστε τους μισθούς, κόψτε τις συντάξεις, αυξήστε όρια ηλικίας, χρόνια υπηρεσίας, κάντε απολύσεις, μειώστε την αποζημίωση απόλυσης, αυξήστε τους φόρους, πουλήστε και το σπίτι σας και βλέπουμε
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Η μεγάλη συγκέντρωση στις 8 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη ήταν το ξεκίνημα.
Η απεργία στις 26ης Σεμπτέμβρη είναι η συνέχεια. Η συνέχεια σε ένα αγώνα διαρκείας με στόχο τον τερματισμό της βαρβαρότητας, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τη σταδιακή ανοικοδόμηση όλων αυτών που γκρέμισαν οι κυβερνήσεις κατοχής οι «φίλοι» και «εταίροι» μας.
Όλοι μας και μέσα σε όλους κι’ εμείς βάζουμε στην άκρη τις όποιες διαφωνίες, ενστάσεις, επιφυλάξεις και κριτικές προσεγγίσεις απέναντι στις ηγετικές ομάδες της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΟΜΕ - ΟΤΕ και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων και δουλεύουμε για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης. Ας καθαρίσουμε πρώτα με τη ντόπια και την ξενόφερτη τρόικα. Τα άλλα τα λύνουμε αργότερα.
Όλοι στην απεργία στις 26 Σεπτέμβρη!
Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα!


*Ο Γιάννης Δούκας είναι μέλος της Ε.Ε. της ΟΜΕ – ΟΤΕ.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα - Ανακοίνωση - κάλεσμα

Ανακοίνωση-κάλεσμα

Συντριπτικό πακέτο μέτρων κοινωνικού ολοκαυτώματος προωθεί η άθλια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ υλοποιώντας μέχρι κεραίας τις επιταγές της τρόικα, και του ελληνικού κεφαλαίου. Η κυβέρνηση προχωρά σε εγκληματική λεηλασία όσων έχουν απομείνει από τα εργατικά-λαϊκά εισοδήματα και δικαιώματα, με στόχο δήθεν την αποφυγή της χρεοκοπίας, ενώ οδηγεί ολοταχώς στη χρεοκοπία του λαού.
Η επαναδιαπραγμάτευση που είχαν “υποσχεθεί” τα κόμματα που συγκυβερνούν αποδείχθηκε όνειρο θερινής νυκτός.
Αυτό που έμεινε είναι τα 11,7 δις ευρώ (που θα ξεπεράσουν τα 20 δις τελικά) και τα κροκοδείλια δάκρυα της Μέρκελ, πριν καταπιεί το θύμα της. Και μπορεί ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας να δηλώνει ότι το «βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού έχει πέσει αλλά όχι δραματικά». Όμως ο λαός ξέρει ότι δεν πάει άλλο.
Η κυβέρνηση, με το νέο πακέτο σφαγιαστικών περικοπών των 11,7 δις ευρώ προωθεί:
-Νέα τεράστια μείωση μισθών και συντάξεων.
- Μείωση ή κατάργηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (ΕΚΑΣ, οικογενειακά, αναπηρικά, πολυτεκνικά κλπ).
- Κατάργηση ή  συγχώνευση εκατοντάδων δημοσίων οργανισμών.
- Εφεδρεία και απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 150.000 αποχωρήσεων μέχρι το 2015.
 Συγχωνεύσεις - καταργήσεις νοσοκομείων, σχολείων, παιδικών σταθμών.
- Αναστολή νέων προσλήψεων.
- Περιορισμό των δημοσίων δαπανών για παιδεία, υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη.
Ταυτόχρονα οι πρόσφατες κυβερνητικές «διαρροές» περί νέων απαιτήσεων της τρόικας στον ιδιωτικό τομέα, δηλώνουν ότι έρχονται κατ’ απαίτηση των εργοδοτών νέα αντεργατικά μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία να προσλαμβάνουν, να απολύουν, να απασχολούν τους εργαζόμενους όπως και όποτε τους βολεύει, που αυξάνουν στο έπακρο την εκμετάλλευση: διεύρυνση της ελαστικής εργασίας με κατάργηση του πενθήμερου και του οχτάωρου, γενίκευση της εκ περιτροπής εργασίας με δραστική μείωση των μισθών, κατάργηση της αποζημίωσης για τις απολύσεις.
Η ανεργία έσπασε στη χώρα μας όλα τα μεταπολεμικά ρεκόρ, έχει φτάσει ήδη 24-25% και προβλέπεται να φτάσει στο τέλος του χρόνου το εφιαλτικό 28 - 30%. Οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων έχουν γενικευτεί.
Ο δημόσιος και κοινωνικός πλούτος της χώρας ξεπουλιέται αντί «πινακίου φακής». Η εκποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, Τ./Τ και των δημοσίων επιχειρήσεων και υποδομών στρατηγικής και κοινωνικής σημασίας αποτελεί εθνικό έγκλημα, υπονομεύει ουσιαστικά το μέλλον της χώρας.
Η μείωση μισθών και συντάξεων συνοδεύεται με τεράστια φορολογική επιβάρυνση εργαζομένων και συνταξιούχων, που απειλούνται με κατάσχεση ακόμα και πρώτης κατοικίας, εάν δεν πληρώσουν τους μισθούς τριών και τεσσάρων μηνών, που είναι ο υπεραυξημένος φόρος εισοδήματος και τα χαράτσια που τον συνοδεύουν. Εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες  «πνίγονται μέσα στα χρέη τους». Οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων έχουν καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων τους.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι, νέοι και νέες
Επί 2,5 χρόνια βιώνουμε την πλήρη ανατροπή των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων μας. Έχουμε γυρίσει ένα αιώνα πίσω. Η απόγνωση, η απελπισία, και δυστυχώς οι αυτοκτονίες έχουν γίνει πλέον στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής. Ο χρόνος τρέχει επικίνδυνα για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα.
Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει τη χαριστική βολή στους εργαζόμενους και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, οι πλειοψηφίες στη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ παραμένουν «σιωπηλές». Η ηγεσία της ΓΣΕΕ, παρακολουθεί απαθής να διεξάγεται μια επίθεση ζωής και θανάτου για τους εργαζόμενους και προτρέπει σε υπογραφή συμβάσεων με μειωμένους μισθούς.
Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνεργοι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, κάνοντας όλες τις απαραίτητες τομές για να νικήσουν οι αγώνες. Αυτό απαιτεί μια άλλη κατάσταση στο εργατικό -συνδικαλιστικό κίνημα, με υπέρβαση του  υποταγμένου συνδικαλισμού, με αλλαγή των συσχετισμών. Με ενωτική προσπάθεια στη βάση, στα πρωτοβάθμια σωματεία και τους συλλόγους, με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, με οριζόντιο συντονισμό των συνδικάτων, με αποφασιστικές μορφές πάλης, με συσπείρωση των ανέργων και των ελαστικά εργαζόμενων.
Απέναντι στη σφοδρή, ολομέτωπη και καλά σχεδιασμένη επίθεση το εργατικό κίνημα θα πρέπει άμεσα να οργανώσει την αντίσταση των εργαζομένων και να συμβάλει στην κινητοποίηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Η οργάνωση της αντίστασης δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια αιφνιδιαστική εξαγγελία απεργίας μέσω μιας ανακοίνωσης. Απαιτείται τα συνδικάτα να αναπτύξουν κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, πολύμορφες δράσεις που θα κορυφωθούν με  Γενική Απεργία με στόχο τη γενικευμένη πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση και την επίθεση. Η Γενική απεργία θα πρέπει να προετοιμαστεί με μαζικές διαδικασίες στους χώρους δουλειάς, περιοδείες και οργάνωση δράσεων και γι’ αυτό απαιτείται να προχωρήσουμε χωρίς καμία καθυστέρηση. Προωθούμε συντονισμένους κλαδικούς αγώνες. Δεν υπογράφουμε μειώσεις των μισθών, δεν υποκύπτουμε στην τρομοκρατία του λιγότερο κακού. Οργανώνουμε δυναμικές μορφές πάλης όπως καταλήψεις, αποκλεισμούς δημοσίων κτιρίων κ.α.  Αναπτύσσουμε τη δράση μας με δυναμικές μαζικές μορφές ανυπακοής κατά της φορομπηξίας και του ληστρικού φοροεισπρακτικού.
Ούτε ο κατακερματισμός του κάθε κλάδου, ούτε η άρνηση συγκρότησης ενός αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής μπορεί να οδηγήσει μακριά.
Ζητούμενο σήμερα είναι ο παλλαϊκός – γενικός ξεσηκωμός με αποφασιστικούς αγώνες διαρκείας, με αμεσότητα στην αντίδραση, αλλά και σχέδιο, πρόγραμμα και προοπτική.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ - ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ, ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ
Ξαναπιάνουμε το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων και αγωνιζόμαστε για:
•  Να μην ψηφιστούν τα εφιαλτικά μέτρα των 20 δις
• Να ακυρωθούν τα μνημόνια, η δανειακή σύμβαση και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που σκλαβώνει τον λαό στην δικτατορία του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•  Αποδέσμευση της χώρας από την Τρόικα και τα επαχθή δάνεια. Διαγραφή του χρέους, ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ.
• Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.
•  Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και επιχειρήσεων. Υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας 
•  Υπεράσπιση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, των συντάξεων και των δικαιωμάτων μας. Να καταργηθούν  όλα τα χαράτσια που επιβλήθηκαν στον λαό. Απαγόρευση των απολύσεων, όχι στην εφεδρεία
•   Προστασία της δημόσιας παιδείας – υγείας – κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 
•   Ουσιαστική προστασία για τους ανέργους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους
Ο συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα καλεί, σε συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων  που πραγματοποιούνται την επόμενη βδομάδα στην Αθήνα για τα μεγάλα ζητήματα της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Καλεί, όλους τους εργαζόμενους και ανέργους, τα σωματεία, τις συλλογικότητες αντίστασης και ανυπακοής, τις λαϊκές συνελεύσεις και τις επιτροπές ενάντια στα χαράτσια να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που οργανώνει την Τρίτη 18/9/2012 στις 6:30 μ.μ. στα Προπύλαια.
Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online