Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Εγκύκλιος Βρούτση - κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης 


Καταργήθηκε και μάλιστα αναδρομικά η διάταξη για τον βάσιμο λόγο απόλυσης σύμφωνα με ΕΓΚΥΚΛΙΟ που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος «Καταργείται το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), αφότου ίσχυσε. 
Με την καταργούμενη διάταξη προβλεπόταν ότι στους λόγους/προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 (Α΄ 98) όπως ισχύει, θα προστίθετο και η συνδρομή βάσιμου λόγου κατά την καταγγελία, υπό την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α΄ 5), δηλ. εισαγόταν η έννοια «του βάσιμου λόγου», ως σωρευτικό κριτήριο, για το έγκυρο της καταγγελίας.

Όπως συμπληρώνει η εγκύκλιος «Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 117 παρ. 2(α) του ν. 4623/2019, θεωρείται ότι από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Ως εκ τούτου όπως αναφέρει η εγκύκλιος η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και λαμβάνει χώρα, εκτός αν έχει περιορισθεί με συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου. Η καταγγελία ως εκ τούτου δεν είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει αιτία. Η δε καταχρηστικότητα υφίσταται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι αντικείμενοι στο άρθρο 281 ΑΚ περί κατάχρησης δικαιώματος .

Επιπλέον ορίζεται ότι παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ΄ αριθ. 26100/98/07-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

πηγή www.aftodioikisi.gr

Διαβάστε περισσότερα...

parking του Δεκαπενταύγουστου


 PDF
Οι εργαζόμενοι του Μεγάρου ευχαριστούν τη Διοίκηση για τις θέσεις parking του Δεκαπενταύγουστου

Οι εργαζόμενοι του Διοικητικού Μεγάρου νιώθουν την ανάγκη να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στη Διοίκηση ΟΤΕ/Deutche Telekom, η οποία τους έδωσε τη δυνατότητα από τη Δευτέρα 05/08 έως και την Παρασκευή 16/08, να παρκάρουν τα ταπεινά ΙΧ τους εντός του χώρου του Μεγάρου. 

Επειδή, όμως, όλες και όλοι γνωρίζουμε την έννοια της γερμανικής οργάνωσης στην Ελλάδα, οι συνάδερφοι που έκαναν χρήση αυτής της «ευεργετικής» παροχής, έπρεπε να πάνε για δουλειά μετά τις 10 π.μ., άρα να μετακυλήσουν το ωράριό τους. Αυτό συνέβηκε γιατί στην εταιρία δεν είχαν (;;) εικόνα ποιοι και πόσοι κάτοχοι θέσεων στάθμευσης είχαν δηλώσει άδεια το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (!!), προφανώς επειδή το πληροφοριακό σύστημα για τις άδειες δεν είναι συμβατό με τον κοινό νου. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν οι περισσότεροι εργαζόμενοι να επιλέγουν να παρκάρουν και πάλι στους δρόμους πέριξ του Μεγάρου, που άλλωστε ήταν και σχετικά άδειοι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Κύριοι» και «κυρίες» της διοίκησης, ακόμα κι όταν προσπαθείτε να φανείτε  «γαλαντόμοι» προς τους εργαζόμενους, δεν καταφέρνετε να ξεπερνάτε την απαισιότητά σας. Έχετε πλέον ταυτιστεί με την επιχειρησιακή πρακτική του κανιβαλισμού των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Η «διευκόλυνσή» σας προς τους εργαζομένους ξεκίνησε με την κατάργηση των πούλμαν μεταφοράς προσωπικού, συνεχίστηκε με τη μείωση των θέσεων στάθμευσης προς τους απλούς εργαζομένους και συνεχίζετε με κάθε ευκαιρία.

Καλούμε τη διοίκηση, να συνειδητοποιήσει επιτέλους  ότι καμία εταιρία δεν μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο για τους πελάτες της, όταν χειροτερεύει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της.

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online