Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

META Ιδιωτικού Τομέα – ΓΣΕΕ: Ομόφωνη απόφαση ολομέλειας του ΜΕΤΑ Ιδιωτικού Τομέα 27-4-2016 
Ιδιωτικού Τομέα – ΓΣΕΕ
  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΓΣΕΕ
(Αθήνα,  27.4.2016)

Πραγματοποιήθηκε εχθές 26.4.2016, η Ολομέλεια  του Μ.Ε.Τ.Α. στον ιδιωτικό τομέα (Διοίκηση ΓΣΕΕ και δευτεροβάθμιες οργανώσεις) με θέματα:
α) Ασφαλιστικό – Φορολογικό και 48ωρη Γενική Απεργία,
β) Απεργία 1η ΜΑΗ 2016 (Κυριακή 8/5/2016),
γ) Εσωτερικά θέματα λειτουργίας της παράταξης.

Η σύσκεψη, μετά από ουσιαστική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
α) Ασφαλιστικό – Φορολογικό Νομοσχέδιο και 48ωρη Απεργία
Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή από την Κυβέρνηση για το Ασφαλιστικό – Φορολογικό, πέρα από τις επικοινωνιακού τύπου τακτικές της με στόχο την αγορά πολιτικού χρόνου και τη δήθεν διενέργεια διαβούλευσης και διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, σηματοδοτεί ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις δομικού χαρακτήρα στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Εάν τελικά το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, θα πρόκειται για την αρχή του τέλους του συστήματος της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως την γνώρισε μεταπολεμικά η χώρα μας. Επιχειρείται η αντιδραστική του μετάλλαξή του από αλληλέγγυο, αναδιανεμητικό  και καθολικό σύστημα, σε σύστημα ανταποδοτικό (και μεσοπρόθεσμα κεφαλαιοποιητικό).
Εντάσσεται επίσης, όχι σε μια προσπάθεια ουσιαστικής και βιώσιμης αναμόρφωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά σε μια σκληρή νεοφιλελεύθερη παρέμβαση περικοπής  δημοσιονομικών δαπανών από τις συντάξεις, σύμφωνα με τις επιταγές των δανειστών – θεσμών και το Μνημόνιο του Ιουλίου 2015, που δυστυχώς έχει υπογράψει και εφαρμόζει και η σημερινή συγκυβέρνηση, παρά τις δεσμεύσεις της.  Η επιχειρούμενη αντιδραστική μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβάνει σοβαρά πλήγματα στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων μας. Η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση από ερ­γα­τι­κή κα­τά­κτη­ση και υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους, γί­νε­ται υπό­θε­ση ατο­μι­κών ει­σφο­ρών, όσων κα­τα­φέ­ρουν να επι­βιώ­σουν στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες από­λυ­της ερ­γο­δο­τι­κής αυ­θαι­ρε­σί­ας και εκρη­κτι­κής ανερ­γί­ας. Η σύν­δε­ση της σύ­ντα­ξης με τους δεί­κτες της «ανά­πτυ­ξης», τους χα­μη­λούς μι­σθούς και τα υπό­λοι­πα «ερ­γα­λεία» ερ­γα­σια­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης, εγ­γυά­ται μόνο τα ψιχία φι­λαν­θρω­πί­ας της βα­σι­κής σύ­ντα­ξης, ανοί­γο­ντας το δρόμο για την επέ­λα­ση των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών.
Χωρίς την επίλυση του δομικού προβλήματος της εργασίας (πλήρης και σταθερή εργασία με 8ωρο-40ωρο, βιώσιμους μισθούς , ΣΣΕ καθολικά δεσμευτικές για όλους, εξάλειψη των ελαστικών μορφών απασχόλησης), η Κοινωνική Ασφάλιση είναι καταδικασμένη. H Κυβέρνηση έχει προσδεθεί στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του ΔΝΤ και της Ε.Ε. και των Μνημονίων συνεπώς ούτε θέλει, ούτε μπορεί να έρθει σε ρήξη με αυτές.
Η παράταξη μας θα δώσει όλες τις δυνάμεις για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και επιτυχία της 48ωρης Γενικής Απεργίας στο επόμενο διάστημα, με τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων και σωματείων.
Η απόφαση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ από κοινού με το ΠΑΜΕ να καθυστερούν την πραγματοποίηση της αποφασισμένης εδώ και καιρό 48ωρης απεργίας, και σε συνδυασμό με τα πολιτικά και επικοινωνιακά ζικ-ζακ της Κυβέρνησης, όπως είχαμε τονίσει και στη συνεδρίαση της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, αντικειμενικά διευκολύνουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς  και απαξιώνουν την εικόνα του σ.κ. Σε κάθε περίπτωση, ριχνόμαστε στη μάχη και εργαζόμαστε ώστε η 48ωρη Απεργία να έχει μαζικό – παλλαϊκό χαρακτήρα και να καταστεί μέγιστο πολιτικό γεγονός.
β) ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ΜΑΗ (Κυριακή 8 ΜΑΗ)
Η Κυβέρνηση έχοντας να διαχειριστεί τις καταστροφικές πολιτικές της επιλογές στο Ασφαλιστικό, αποφάσισε να κηρύξει την Τρίτη του ΠΑΣΧΑ (3/5/2016) ως αργία ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι χειρισμοί της για την ψήφιση του νομοσχεδίου, άσχετα του εάν τελικά οι δανειστές με τους συνεχείς εκβιασμούς την κρατούν όμηρο ως προς το χρόνο και τη διαδικασία ψήφισης των νομοσχεδίων και διενέργειας της αξιολόγησης του μνημονιακού προγράμματος.
Με δική μας πρωτοβουλία και με δεδομένο ότι την Κυριακή 8 ΜΑΗ, τα καταστήματα στο Εμπόριο θα είναι ανοικτά στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας της απελευθέρωσης των αγορών και των εργασιακών σχέσεων, η φετινή ΑΠΕΡΓΙΑ της ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί την ημέρα αυτή.
Η Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Διαδήλωση στην Αθήνα θα γίνει με τη συνδιοργάνωση της ΟΙΥΕ και του ΕΚΑ  με Κεντρική Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 10.00  και σηματοδοτεί την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των ιδιωτικών υπαλλήλων για την υπεράσπιση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΑΡΓΙΑΣ, για την κατάργηση της εργασιακής επισφάλειας και των ευέλικτων μορφών εργασίας, για την επανακαθιέρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.
Δίνουμε  τη μάχη για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Πρωτομαγιάτικης Απεργίας, αναδεικνύοντας μαζί με το ζήτημα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΑΡΓΙΑΣ, την εναντίωσή μας το Ασφαλιστικό, στο Φορολογικό, στο νέο καταστροφικό δημοσιονομικό νεοφιλελεύθερο πακέτο    της Κυβέρνησης, στην ανατροπή όλων των μνημονιακών πολιτικών.
γ) Θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Παράταξης
 Η παράταξη του ΜΕΤΑ στον ιδιωτικό τομέα καταδικάζει την πρωτοβουλία του Γραμματέα της παράταξης να προχωρήσει στη συλλογή υπογραφών με κείμενο για την ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ.
Πρόκειται για μια δική του αποκλειστικά  προσωπική ενέργεια που χρησιμοποιεί τη θεσμική του ιδιότητα και για την οποία δεν υπάρχει καμία απόφαση των συλλογικών οργάνων  του ΜΕΤΑ, ούτε της Ε.Ε. ούτε πολύ περισσότερο του Γ.Σ.
Άλλωστε, κανείς και ποτέ  δεν εμπόδισε το Γραμματέα του ΜΕΤΑ να θέσει και να εισηγηθεί  στα όργανα  της παράταξης θέσεις, απόψεις και γραμμές για το ιδεολογικό και πολιτικό της στίγμα, προκειμένου αυτές να συζητηθούν και να παρθούν σχετικές αποφάσεις. Πολύ δε περισσότερο,  κανείς και ποτέ δεν τον εμπόδισε να εκφράσει τις δικές του προσωπικές απόψεις σε συναντήσεις, συσκέψεις ή άλλες δημόσιες παρεμβάσεις.  
 Για όλα αυτά, είναι όχι μόνο πολιτικά καταδικαστέα, αλλά είναι και ηθικά κατακριτέα η συγκεκριμένη στάση και «πρωτοβουλία ανασυγκρότησης του ΜΕΤΑ»,  διότι εκ της θέσεως του οφείλει να υπηρετεί την ενότητα του ΜΕΤΑ, να συγκαλεί τα όργανα της παράταξης ώστε να συζητούνται με δημοκρατικό τρόπο  οι όποιες ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες, να γίνεται προσπάθεια σύνθεσης απόψεων και ιδεών μέσα στους κόλπους του ΜΕΤΑ και  να αποφασίζεται εφόσον είναι δυνατόν μια κοινή γραμμή.
Αντίθετα, ο Γραμματέας του ΜΕΤΑ αποφάσισε να κινηθεί με βάση δικές του απόψεις, αρνούμενος να συγκαλέσει συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΜΕΤΑ  παρά το αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της, αποφασίζει μόνος του για το ποιες ανακοινώσεις θα αναρτηθούν ή όχι στο site της παράταξης, λειτουργεί εν τέλει διαιρετικά και σεχταριστικά, ενάντια στο ρόλο και την ευθύνη που του αναθέσαμε ως συλλογικότητα.
Τέλος, και το ίδιο το κείμενο της «πρωτοβουλίας», ως προς το περιεχόμενό του, είναι προφανές ότι επιδιώκει την πόλωση και το διχασμό, στοχοποιεί και διαπομπεύει όλους όσους συναδέλφους, συλλογικότητες, ψηφοδέλτια κλπ. έχουν παλέψει για τον κοινό μας στόχο. Με άλλα λόγια και σύμφωνα με το σκεπτικό του όλοι όσοι   δεν συντάσσονται με τις δικές του απόψεις, αυτόματα κατατάσσονται στους  κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές ή/και σε παράγοντες που επιδιώκουν ιδιοτελώς την αναπαραγωγή τους!.
Δυστυχώς, η λειτουργία του Γραμματέα του ΜΕΤΑ, όχι μόνο δε συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ, αλλά αντίθετα κινείται σε μια βίαια ακύρωση των ιδρυτικών χαρακτηριστικών της παράταξης και την μετατρέπει σε μια μικρή περιχαρακωμένη και περιθωριοποιημένη συνδικαλιστική  υποδιαίρεση στο όνομα δήθεν μιας «ταξικής καθαρότητας».  
Ως ΜΕΤΑ ιδιωτικού τομέα – ΓΣΕ, διαφωνούμε ομόφωνα με τις ενέργειες αυτές και ζητάμε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις σύγκληση της Ε.Ε. του ΜΕΤΑ καθώς και του Γ.Σ., ώστε να συζητήσουμε ανοιχτά όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η απαράδεκτη αυτή «πρωτοβουλία». 
 

Διαβάστε περισσότερα...

Καλή Ανάσταση από την Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Η αναίτια συνεχόμενη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και οι διαχρονικές ευθύνες της ηγεσίας του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ
Η αναίτια συνεχόμενη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και οι διαχρονικές ευθύνες της ηγεσίας του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ
Το δίκτυο των καταστημάτων αποτελεί τη ζωντανή διαφήμιση του Ομίλου ΟΤΕ/Cosmote και ο Όμιλος έχει επενδύσει διαχρονικά τόσο σε χρηματοοικονομικούς όσο και – κυρίως – σε ανθρώπινο δυναμικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, δώρισε κτηματική περιουσία προκειμένου ο ΟΤΕ να προσφέρει απρόσκοπτα τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.
Η σημερινή διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ έλαβε την τραγική απόφαση της συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων πριν από τρία περίπου χρόνια, με την ταυτόχρονη ρητή διαβεβαίωση προς τους εργαζομένους και προς τα εκλεγμένα τους όργανα ότι αυτή θα ήταν και η τελική μορφή του δικτύου, δίχως περαιτέρω συρρίκνωση. Η διαβεβαίωση αυτή ήταν αρκετή προκειμένου να «κάμψει» τις ούτως ή αλλιώς ισχνές «αντιδράσεις» των συνδικαλιστικών ηγεσιών.
Ωστόσο, πριν από δέκα ημέρες οι επικεφαλείς της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων ανακοίνωσαν σε διαπαραταξιακή επιτροπή του ΠΑΣΕ την απόφασή τους να κλείσουν τα καταστήματα των Μεγάρων, της Μεσσήνης και του Αγίου Δημητρίου. Για την συγκεκριμένη τους απόφαση αρνήθηκαν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε στοιχείο ή τεκμηρίωση. Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα αυτά ήταν κερδοφόρα για τον Όμιλο, δεν είχαν πρόβλημα με τη στοχοθεσία, τα δύο από αυτά (Μέγαρα, Μεσσήνη) ήταν ιδιόκτητα (επί ακίνητης περιουσίας που είχε δωριστεί από τις τοπικές κοινωνίες στον ΟΤΕ), ενώ τα καταστήματα Μεγάρων και Αγίου Δημητρίου είχαν προσφάτως ανακαινιστεί με απόφαση των ιδίων “managers” της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων, δαπανώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ που υποθέτουμε ότι δεν θα αφαιρεθούν από τα bonus τους. Με αυτή τους την απόφαση προσφέρουν πελατειακά και χρηματικά οφέλη στα καταστήματα της αλυσίδας «Γερμανός», τα οποία στοίχισαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ το ένα και συνεχίζουν να «πριμοδοτούνται» από τη διαρκή συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων Ομίλου ΟΤΕ.
Η απαξίωση ή/και η ανικανότητα της διοίκησης να παρουσιάσει στοιχεία προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή που έλαβε να μειώσει την κερδοφορία του Ομίλου και να αναστατώσει τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων, δεν καταδεικνύει την περιφρόνησή της μόνο για τα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων των οποίων τις ζωές αφορούν οι επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αγωνιστική Συνεργασία συμπεριφέρθηκε ως δύναμη ευθύνης & ενότητας και δεν «αντιπολιτεύτηκε» την απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΕ για κοινή ανακοίνωση και ενημέρωση, αν και θεωρήσαμε ότι ήταν χάδι προς τη διοίκηση η έκφραση ότι «δεν υπήρξε επαρκής οικονομοτεχνική τεκμηρίωση». Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία οικονομοτεχνική ή άλλη τεκμηρίωση για το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων.
Η ηγεσία του ΠΑΣΕ (με την αυτονόητη συμμετοχή της στην ηγεσία ΟΜΕ) δεν πρόβαλε καμία αντίδραση στη διαρκή συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων, στην πρόσληψη νέων εργαζομένων δίχως εργασιακά δικαιώματα και με πενιχρές αμοιβές, στη ελαχιστοποίηση των παροχών του Ομίλου προς τους εργαζόμενους, στην μείωση των μισθών των ΣΣΕ, στην εξάλειψη επιδομάτων & θέσεων ευθύνης, στην ουσιαστική κατάργηση των εσωτερικών προκηρύξεων, στη βίαιη κι εξαναγκαστική στελέχωση της «Διεύθυνσης» Πωλήσεων Πόρτα – Πόρτα (ΟΤΕ TV κι ότι άλλο) και στο πρόσφατο διάπλατο άνοιγμα της Κερκόπορτας  των απολύσεων του άρθρου 13 ΕΚΠ.
Αντί, λοιπόν, να κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική της απέναντι στους εργαζομένους, φθάνει στο σημείο να μας εγκαλεί γιατί δεν επανήλθαν με «ένα Νόμο κι ένα Άρθρο τα κλιμάκια» και δεν καταργήθηκε «η υπηρεσία ΟΤΕ TV». Η Αγωνιστική Συνεργασία αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν, γιατί δεν καταργήθηκαν αυτά που εσείς «δημιουργήσατε». Δυστυχώς, όμως, σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΤΕ, συνεχίζετε διαρκώς να «δημιουργείτε» κι αυτές οι «εμπνεύσεις» σας μπορούν να περιοριστούν μόνο με τον περιορισμό των ποσοστών σας στις επόμενες εκλογές. Οι πράσινοι και γαλάζιοι στρατοί που έφεραν την ελληνική οικονομία και τη χώρα στην παρούσα τραγική κατάσταση, στον Όμιλο ΟΤΕ συνεχίζουν απερίφραστα το «έργο» τους σε αγαστή συνεργασία με τα “Golden” στελέχη της Διοίκησης.
Η συμμετοχή μας στην επερχόμενη 48ωρη απεργία είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις συνεχώς διογκούμενες επιθέσεις από τη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, με τις ευλογίες του γερμανού ιδιοκτήτη DT.  Η αναίτια και μη κοστολογημένη απόφαση του κλεισίματος των καταστημάτων, καταδεικνύει ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται καν με γνώμονα τα στενά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Η τρομοκράτηση των εργαζομένων δεν λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, αλλά ως στοιχείο έλξης για τη Διοίκηση.
Γι’ αυτό το λόγο τα συνδικάτα θα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και να ζητήσουμε από τη Διοίκηση του ΟΤΕ να περιορίσει το κόστος, αποκλειστικά σε αυτούς που την οδηγούν στη λήψη λανθασμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα Goldenστελέχη της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων είναι αυτά που μειώνουν την παραγωγικότητα του Ομίλου και συνεπικουρούνται από κάποιους ανεπαρκείς επιθεωρητές πωλήσεων. Επίσης, ορισμένες φορές κάποιοι/κάποιες προϊστάμενοι καταστημάτων  είναι αντιπαραγωγικοί, θεωρώντας υποχρέωση (ή και ευχαρίστησή τους) να δρουν τιμωρητικά επί το έργο των εργαζομένων, με την κακή χρήση του - ούτως ή αλλιώς - επαίσχυντου συστήματος αξιολόγησης.
Για την κατασπατάληση χρηματοοικονομικών πόρων που διενεργήθηκαν προκειμένου να εξαγοραστεί το δίκτυο Γερμανός, να δοθούν υπέρογκες αμοιβές και bonus των Goldenστελεχών, να ανακαινιστούν τα καταστήματα που έχουν κλείσει ή που ετοιμάζονται να κλείσουν, να εξαλείψουν το όνομα ΟΤΕ από τη σταθερή τηλεφωνία, να διενεργούνται συνέδρια & “team building events”, να αγοράζονται χωρίς να ελέγχονται πανάκριβα πληροφοριακά συστήματα, ουδεμία ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ. Να αποδοθούν, λοιπόν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν και να μας απαντηθεί επιτέλους αν η Διοίκηση αναλαμβάνει διαχρονικά το κόστος των επιχειρηματικών της αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online