Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2003

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε 2004

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δεκέμβριος 2003


ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε 2004


Η προσπάθειά μας για την υπογραφή ικανοποιητικής Σ.Σ.Ε. 2004 θα είναι δύσκολη και πρέπει να πάρουμε υπόψη τα εξής:

1. Το γεγονός ότι θα έχουμε μια μακρόχρονη προεκλογική περίοδο που θεωρητικά δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο πεδίο για αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεών μας. Από την άλλη όμως η επιμονή της κυβέρνησης σε αντεργατικές πολιτικές, με τη στήριξη της Ν.Δ. και σε συνδυασμό με τις αυστηρές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και την παρέμβαση των βιομηχάνων, προσγειώνουν την πραγματικότητα σε ένα έδαφος εχθρικό για τις διεκδικήσεις στο οποίο κυρίως ανθούν πολιτικές νεοφιλελεύθερης διαχείρισης μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων.

2. Την ευθυγράμμιση του ΠΑΣΟΚ με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είτε με κυβέρνηση Ν.Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ ακολουθήθηκε ένας δρόμος οικονομικής ανάπτυξης για την ένταξη στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο με όρους χαμηλού κόστους εργασίας και απορύθμισης της αγοράς εργασίας. Εξελίχτηκε ένα πρότυπο ανάπτυξης στηριγμένο στην εσωτερική κατανάλωση που διαμόρφωσαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και οι ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Βασικός μοχλός ήταν η κερδοφορία των επιχειρήσεων, η αποθέωση της λειτουργίας της αγοράς, οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της τάσης ήταν η δημιουργία ενός
Οικονομικού μοντέλου στη χώρα μας το οποίο επιχειρεί να ξεπεράσει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες με ακόμα μεγαλύτερη επίθεση εναντίων των εργαζομένων. Στην κατεύθυνση αυτή το εισόδημα θα επιχειρηθεί να κρατηθεί κάτω από τα όρια του μισού της αύξησης της παραγωγικότητας.
Το σκέλος των εργασιακών σχέσεων θα δεχθεί μια έντονη
επίθεση μέσα από την διεύρυνση της ελαστικοποίησής τους.
Το ασφαλιστικό σύστημα θα δεχθεί επιθέσεις με σκοπό να
μετατραπεί σε μεικτό σύστημα όπου θα διευρύνονται σταδιακά
τα στοιχεία της ατομικής κεφαλαιοποίησης στη λειτουργία του
με ταυτόχρονη μείωση της κύριας σύνταξης.
Η συλλογική διαπραγμάτευση θα επιχειρηθεί να αποδυναμωθεί
μέσω του κατακερματισμού της ( π.χ. ΄Ομιλος ΟΤΕ ).

3. Την μείωση του μεριδίου της Τηλ/κής αγοράς για τον ΟΤΕ καθώς και των κερδών του, όπως επίσης την διαρκή προσπάθεια της Διοίκησής του για την μείωση του μισθολογικού κόστους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

1. α.) Αυξήσεις για όλο το προσωπικό του ΟΤΕ που θα καλύπτουν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, την αύξηση του ΑΕΠ, το κύμα της ακρίβειας καθώς και ένα ποσοστό για τη σύγκλιση με τους Ευρωπαϊκούς μισθούς, ώστε να επέλθει αυτή σε μια πενταετία. Η αύξηση να υπολογιστεί στο πρώτο μ.κ. κάθε βαθμίδας.
β ) Υπογραφή ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις θυγατρικές ( κατώτερος μισθός 1.000 Ευρώ, χορήγηση επιδομάτων, αναγνώριση ειδικοτήτων, κατώτερα πλαφόν για τις στάθμες εκπαίδευσης ίσα με αυτά που ισχύουν στο μισθολόγιο της μητρικής.).

2. Αύξηση του εφάπαξ ( Δώρο ΟΤΕ ) με προσθήκη τόσων μέσων μισθών, όσων απαιτούνται για να γίνει ίσο με το προβλεπόμενο από το Ν. 2112/20 και χορήγηση της προκαταβολής του εφάπαξ με μειωμένο επιτόκιο με τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

3. Υπολογισμό του οικογενειακού επιδόματος στον εκάστοτε διαμορφούμενο μέσο τακτικό μισθό.

4. Αναγνώριση ολόκληρης της στρατιωτικής θητείας για χορήγηση κλιμακίου, χρονοεπιδόματος και προκαταβολής εφάπαξ.

5. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος.

6. Χαρακτηρισμός και από τον ΟΤΕ ως παραμεθορίων περιοχών αυτών που ο σχετικός Νόμος προβλέπει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και εναρμονισμός του με τις τιμές που ισχύουν κατ’ έτος για το πετρέλαιο.

7. Σύναψη συμφωνίας του ΟΤΕ με τον τραπεζικό όμιλο της μισθοδοσίας μας (ΕΤΕ ) για χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του με ευνοϊκούς όρους ( π.χ.υπέρ ανάληψη 5000 Ε με επιτόκιο χορηγίας το ίδιο που χορηγεί η τράπεζα για τους υπαλλήλους της).

8. Πλήρη εφαρμογή του Νόμου 1568/85 καθώς και των Π.Δ. που αφορούν την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων. ( Να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για γραμματειακή υποστήριξη, ενημέρωση εργαζομένων, μέσα προφύλαξης, κράνη, γάντια, εργαλεία κ.τ.λ.).

9. Σταδιακή αντικατάσταση με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των οθονών οπτικής απεικόνισης με οθόνες χαμηλής ακτινοβολίας και έκδοση εγκυκλίου για χορήγηση αδειών όπως προβλέπει ο Νόμος αλλά και όροι προηγούμενων ΣΣΕ.

10. Αξιόπιστο Σύστημα Επιλογής Υπευθύνων Θέσεων με αξιοκρατικά κριτήρια.

11. Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες καθώς και στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

12. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν, κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών και με προσόντα που απαιτούν οι ανάγκες της επιχείρησης.

13. 35ωρο, πενθήμερο χωρίς μείωση αποδοχών.

14. Επαναφορά στο Νέο ΓΚΠ, του άρθρου 47 παραγρ. 2α ΓΚΠ, που όριζε αυτοδίκαια απόλυση από τον ΟΤΕ μετά την συμπλήρωση 35ετούς προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας εντός ΟΤΕ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Κατάργηση των νόμων της μερικής απασχόλησης και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.
2. Φορολογική μεταρρύθμιση, αύξηση αφορολόγητου στα 15000 Ευρώ, αναπροσαρμογή κλιμακίων, ετήσια τιμαριθμοποίηση, δραστική μείωση των φοροελαφρύνσεων λόγω παιδιών.
3. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου.
4. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, με άμεση αύξηση όλων των ιατρικών αμοιβών και παροχών προς τους ασφαλισμένους στο ύψος των πραγματικών τιμών που ισχύουν σήμερα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΕ

• ΄Ένα ΟΤΕ Δημόσιο, Σύγχρονο, Αναπτυγμένο, ουσιαστικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής με ενισχυμένο εργατικό και κοινωνικό έλεγχο αλλά και συμμετοχικό ρόλο, με μέτρα προστασίας των καταναλωτών, με σοβαρή επενδυτική πολιτική και με πολιτική ανθρώπινου δυναμικού σοβαρή.
• Διορθωτικές κινήσεις για τις επενδύσεις στα Βαλκάνια υπέρ των συμφερόντων του, Οργανισμού.
• Επαναφορά της εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Δ.Σ. του ΟΤΕ και των θυγατρικών του κατόπιν δημοκρατικών διαδικασιών των ιδίων.
• Η Ε Ε Τ ως ανεξάρτητη αρχή ν’ αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων που θα εγκρίνονται από την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2003

Συλλογική σύμβαση 2003

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα 30 -6-2003, οι υπογεγραμμένοι:
α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,
β. Αφετέρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90, για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:
1. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας που προβλέπεται, κατά κατηγορία προσωπικού, από τον όρο 1 της , από 25-6-2001 ε.σ.σ.ε., αναπροσαρμόζεται, από 1-1-2003, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 695 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 791 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 804 ευρώ
" Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 826 ευρώ
" Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 921 ευρώ
" Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 965 ευρώ
" Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1052 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER 1094 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1202 ευρώ
2. Η καταβολή των μισθολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον ανωτέρω όρο θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, την 1-1-2003 και την 1-9-2003.
3. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2003 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ και των ε.σ.σ.ε, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2003 και από 1-9-2003, από τον όρο 1 της παρούσας ε.σ.σ.ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2003.
4. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας ε.σ.σ.ε. αναπροσαρμόζονται , από 1-1-2004, ως εξής:
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 697 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 794 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 806 ευρώ
" Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 828 ευρώ
" Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 924 ευρώ
" Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 968 ευρώ
" Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1055 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER 1098 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1206 ευρώ 1
Σε περίπτωση που η αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για το έτος 2003, υπερβεί το 3,8%, τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων, όπως διαμορφώνονται από 1-1-2004, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της υπέρβασης.
5. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 1 του ΚΕΦ. Γ΄ του άρθρου 12 του ΓΚΠ-ΟΤΕ, που αφορά το χρονοεπίδομα, προστίθενται τα εξής:
"31 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ποσοστό 82%
32 " " " " 84%"
Η ισχύς του παρόντος όρου αρχίζει από 2-1-2004.
6. Η πρόσθετη αποζημίωση των πέντε (5) μηνιαίων μισθών, που χορηγούνται στο απολυόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τον όρο 9 της, από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., αυξάνεται, από 2-1-2004, σε επτά (7) μηνιαίους μισθούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον εν λόγω όρο.
7. Ο όρος 5 της, από 16-5-95, ε.σ.σ.ε., τροποποιείται ως ακολούθως:
"Για κάθε ημέρα απουσίας για οποιοδήποτε λόγο ή αποχής δικαιούχου προϊσταμένου από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, εκτός της απουσίας σε κανονική άδεια, περικόπτεται το 1/30 των ανωτέρω εξόδων και χορηγούνται στο νόμιμο αναπληρωτή του".
8. Συστήνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Δ. & Α. Α. Δυναμικού, μικτή επιτροπή, από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει την ένταξη του προσωπικού που προσλήφθηκε μέχρι 10-6-99 σε μισθολογικές κατηγορίες σε συνάρτηση με τα υφιστάμενα, κάθε φορά, τυπικά του προσόντα και να υποβάλει σχετικό πόρισμα στη Διοίκηση, το αργότερο μέχρι 31-12-2003.
9. Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού που παρέχεται κατόπιν του όρου 37 της, από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., θα συνεχιστεί με όρους, προϋποθέσεις και ασφαλιστικές καλύψεις που δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερες από τις, μέχρι σήμερα, ισχύουσες. Ειδικότερα το ποσοστό κάλυψης για την ευρεία νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αυξάνεται από 80% σε 90%. Επίσης στο προσωπικό που υπηρετούσε την 1-1-2002 και είχε ενταχθεί στο εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα, κατέστη δε ή θα καταστεί συνταξιούχο, παρέχονται οι ίδιες πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος όρου, θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
10. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό των 385.000 ευρώ για το έτος 2003 για την αντιμετώπιση δαπανών για τα προγράμματα ανταλλαγών εργαζομένων και συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.
11. Τα αναφερόμενα στον όρο 2 της, από 29-11-2001, ε.σ.σ.ε., κατά το μέρος που αφορούν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεν έχουν εφαρμογή στις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν κατ’ εφαρμογήν της, από 13-2-2003, ε.σ.σ.ε. Μέρος του ποσού που προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, θα διατεθεί για την αναμόρφωση του μισθολογίου, σύμφωνα με τον όρο 8 της παρούσας ε.σ.σ.ε., επιφυλασσομένης τυχόν μεταγενέστερης αντίθετης διάταξης νόμου.
12. Προσλαμβάνονται, σε ποσοστό 10% πλέον των προκηρυσσομένων, εφεξής, θέσεων δοκίμου ή μονίμου προσωπικού, τέκνα δοκίμου ή μονίμου (εν ενεργεία) ή
αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος προσωπικού, κατά σειρά της σχετικής κατάταξης με τους όρους και προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης. Με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A.A. Δ. θα καθοριστούν λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου.
13. Στο προσωπικό που απασχολείται, βάσει προγράμματος, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας, με τη λήψη και καταγραφή, των αναγγελλόμενων, από τους συνδρομητές του Οργανισμού, βλαβών στα καθοριζόμενα, αρμοδίως, Κέντρα Αναγγελίας Βλαβών, εφαρμόζεται το ωράριο εργασίας και τα τμήματα ενδιάμεσης ανάπαυσης (repos) που ισχύουν, σύμφωνα με τον ΚΩΕΠ-ΟΤΕ και τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης για το προσωπικό τηλεφωνικής ανταπόκρισης. Στο ανωτέρω προσωπικό χορηγείται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ ( συνεδρ. 1488/77 και 1854/84).
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν από το Γενικό Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
14. Μέχρι 30-9-2003, η αρμόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία θα εκδώσει Εγκύκλιο για την εφαρμογή στον Οργανισμό όλων των προβλεπόμενων, από τη σχετική νομοθεσία, αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται όπως, μετά την έκδοση της εν λόγω Εγκυκλίου, με όρο ε.σ.σ.ε., καταργήσουν τους όρους 27 της, από 7-3-90, 28 της, από 10-5-96 και 1 της, από 11-6-99, ε.σ.σ.ε.
15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΓΚΠ-ΟΤΕ, να προσλαμβάνεται, ως δόκιμο, ένα μέλος της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή σύζυγος δοκίμου ή μονίμου υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, σε θέση ανάλογη των προσόντων του. Η σχετική αίτηση πρόσληψης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που συνέβη το εργατικό ατύχημα και συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραιτήσεως των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα..
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
16. Σε περίπτωση δοκίμων ή μονίμων υπαλλήλων ΟΤΕ θανόντων κατά τη διάρκεια υπηρεσίας των παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ενός μέλους της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή συζύγου δοκίμου ή μονίμου υπαλλήλου, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
17. Συστήνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Δ. & Α. Α. Δ., μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει θέματα ΓΚΠ-ΟΤΕ, όπως όροι προσλήψεως, εξέλιξη προσωπικού, πειθαρχικά ζητήματα καθώς και τυχόν άλλα θέματα που θα καθοριστούν στην εν λόγω απόφαση. Η ανωτέρω Επιτροπή θα υποβάλει σχετικό πόρισμα στη Διοίκηση το αργότερο μέχρι 31-12-2003. Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει, κατά προτεραιότητα, τρόπους στελέχωσης της Δ/νσης Μάρκετινγκ και εντός μηνός θα υποβάλει
σχετικό πόρισμα, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αποτελέσει όρο ε.σ.σ.ε.
18. Συστήνεται Συμβούλιο Προαγωγών, το οποίο θα εξετάζει ενστάσεις κατά αποφάσεων για βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του Κεντρικού ή των Περιφερειακών Συμβουλίων του προσωπικού που εμπίπτει στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΓΚΠ-ΟΤΕ. Η σύνθεση του παραπάνω Συμβουλίου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου.
Το εν λόγω Συμβούλιο θα εξετάσει όλες τις, κατά τα ως άνω, ενστάσεις του προσωπικού που αφορούν το χρονικό διάστημα από το έτος 2000 και μετά. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν από το Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
19. Ο Κλάδος Προσωπικού Διοικητικός-Εκμεταλλεύσεως μετονομάζεται σε Εμπορικό-Διοικητικό Κλάδο.
20. Οι ιατροί του Οργανισμού δύνανται να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών, συναφών με το αντικείμενο εργασίας τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 10 του ΓΚΠ- ΟΤΕ.
Στην παρούσα υπάγεται το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό. Το έκτακτο προσωπικό υπάγεται μόνο σε όσες ρυθμίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του, από διατάξεις ε.σ.σ.ε., από Αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της, εκτός αν άλλως
ορίζεται σε αυτές.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ Γ. ΓΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2003

23η Συνέλευση Αντιπροσώπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΘΗΝΑ 17/02/2003

Στην 23η Συνέλευση Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε την 15 & 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, με ομόφωνα προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη συζήτησης, η ΠΑΣΚΕ, με διαδικασίες παράνομες και αντικαταστατικές εκμεταλλευόμενη την αναντιστοιχία των δυνάμεων του ΚΔΣ και των Συνέδρων, δρομολόγησε παράνομες αποφάσεις που τινάζουν στον αέρα όχι μόνο τις ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , αλλά βάζουν σε περιπέτεια την ίδια την ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Την στιγμή που οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ βρίσκονται στο τέλος και από 17 μέχρι 21 Μαρτίου τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ θα ασκήσουν το ύψιστο δημοκρατικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας τα νέα όργανα του Σωματείου, η ΠΑΣΚΕ προχωρά στην μαζική εγγραφή νέων μελών προερχόμενα από τους έκτακτους συμβασιούχους.
Η ενέργεια αυτή, με σκοπό την άλωση της ΠΕΤ-ΟΤΕ και την φίμωσή της όχι μόνο είναι προκλητικά μη ηθική αλλά και κατάφορα αντικαταστατική, φτάνοντας στα όρια του πραξικοπήματος.
 Ειδικά την περίοδο αυτή, που η ΠΕΤ-ΟΤΕ έχει υψώσει φωνή αντίστασης για τις εργασιακές σχέσεις που βάλλονται με τους πάνω από 3500 έκτακτους στον ΟΤΕ οι οποίοι και αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΓΣΕΕ .
 Με ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη, που δεν καλύπτει τα κενά που υπάρχουν στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.
 Με μια Διοίκηση που δεν προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης τα οποία βάλλονται από την ΕΕΤΤ και τους ανταγωνιστές.
 Και τέλος με ένα Ασφαλιστικό ανοικτό με την ΠΑΣΚΕ να επιδιώκει να οδηγήσει σε λήψη απόφασης ένταξης στο ΙΚΑ.
Σ’ αυτή την κορύφωση και αυτή τη στιγμή, πραξικοπηματικά εθισμένοι στην αλαζονεία της εξουσίας και κάτω από το βάρος του εκλογικού αποτελέσματος που προμηνύεται, η ΠΑΣΚΕ προσπαθεί να παίξει το τελευταίο της χαρτί όχι μόνο για να φιμώσει την ΠΕΤ-ΟΤΕ αλλά δεν διστάζει να βάλει σε περιπέτεια το σύνολο του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του ΟΤΕ και όχι μόνο.
Στο παιχνίδι αυτό χρησιμοποιεί ως πολιορκητικό κριό το ιερό δικαίωμα στην εργασία ανθρώπων που επι σειρά ετών τους είχε εκμεταλλευτεί δουλεμπορικά μέσω εργολάβων και με την πλειοψηφία που ΔΕΝ ΕΙΧΕ η ΠΑΣΚΕ στην ΠΕΤ-ΟΤΕ κατορθώσαμε όλοι αυτοί να έχουν συμβάσεις μέσω του ΟΤΕ και να μπορούν να διεκδικούν την θέση που τους ανήκει.
Η προσπάθειά της δε να συνδέσει την στάση μας για το θέμα της εγγραφής με την μονιμοποίηση ή όχι των συναδέλφων εκτάκτων, είναι τόσο ανήθικη όσο και το κατάπτυστο εργολαβικό που τους ωθεί να υπογράψουν για να πετύχει τον σκοπό της η ΠΑΣΚΕ παίζοντας με την αγωνία όλων αυτών που διεκδικούν μια θέση στον ήλιο.
Από την πλευρά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε και να υπερασπίσουμε την νομιμότητα, το Καταστατικό, τον Ν1264 αλλά και την εσωτερική αυτονομία και λειτουργία του Σωματείου, από παρενέργειες που βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα θα προκύψουν και θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμη οδό για την ακύρωση της αντικαταστατικής και παράνομης αυτής απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online