Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Τα συμπεράσματα από το ΔΣ της ΟΜΕ για την αναγγελθείσα μεταφορά εργαζομένων στις θυγατρικές

 

PDF

Τα συμπεράσματα από το ΔΣ της ΟΜΕ για την αναγγελθείσα μεταφορά εργαζομένων στις θυγατρικές

Αθήνα 22/10/2020

Την Τρίτη 20/10 πραγματοποιήθηκε ΔΣ της ΟΜΕ με σχεδόν αποκλειστικό θέμα την αναγγελθείσα μεταφορά εργαζομένων στις θυγατρικές. Το προεδρείο θέλησε να μεταφέρει ένα κλίμα «ελέγχου της κατάστασης», στη λογική ότι «θα κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε».

Η Αγωνιστική Συνεργασία συμμετέχοντας στη διαδικασία διαβούλευσης, δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση. Η διοίκηση ΟΤΕ/DT προσήλθε με σκοπό να διεκδικήσει όλα όσα κατέχουμε και στην ουσία καταπατά το νόημα της διαβούλευσης, που ουσιαστικά είναι να πεισθούν οι εργαζόμενοι ότι αυτός ο «μετασχηματισμός» θα είναι προς όφελός τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι μαζί με το φόβο κάποια στιγμή να κλείσει ή να πουληθεί κάποια ή κάποιες από τις θυγατρικές που επιθυμούν να μας μεταφέρουν, αντιμετωπίζουμε και την επίθεση στην ασφάλιση, στα ταμεία και στις όποιες κοινωνικές παροχές έχουν απομείνει στην εταιρία.

Ειδικά στην E-Value η διοίκηση έχει αποδείξει με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι επιθυμεί να μεταφέρει ανεπιθύμητους εργαζόμενους με ώριμα εργασιακά δικαιώματα. Εργαζόμενους από διάφορες υπηρεσιακές λειτουργίες, που μεταφέρονται εσπευσμένα σε υπηρεσίες που «οδεύουν» προς την E-Value, αν και το βασικό τους αντικείμενο δεν έχει – ούτε έμμεση συχνά – σχέση με τηλεφωνικό κέντρο.

Αν η ΟΜΕ δεν καταφέρει να ανατρέψει τη μεταφορά των εργαζομένων στις θυγατρικές, θεωρούμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην εμπέδωση ενός ισοπεδωτικού κλίματος για το συνδικαλισμό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που καλούμαστε να δώσουμε ως εργαζόμενοι, μεγαλύτερος κι από την υπογραφή ΣΣΕ. Καλέσαμε την ΟΜΕ να παρουσιάζει σε livestreaming τις συνεδριάσεις του ΔΣ για τις «θυγατρικές», ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την καλύτερη και αμεσότερη πληροφόρηση, αλλά το προεδρείο το αρνήθηκε. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλάβουν ότι, τη διαφάνεια πρέπει να την αποζητούμε κι όχι να τη φοβόμαστε.

Τα νομικά μέσα είναι τα τελευταία που πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας, όμως καλούμε όλους τους εργαζομένους να είναι ενημερωμένοι και έτοιμοι. Για την ώρα πρέπει να διεκδικήσουμε συνδικαλιστικά τα δίκαια αιτήματά μας και να κινητοποιηθούμε, ενημερώνοντας τα όποια ανεξάρτητα ΜΜΕ, τα πολιτικά κόμματα και τους φορείς που ενδιαφέρονται για τους εργαζομένους, καθώς και την κοινή γνώμη.  Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αποτελεσματικές και δυναμικές κινητοποιήσεις κι αν χρειαστεί για ολομέτωπη σύγκρουση.

 


Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Οι ερωτήσεις που κατάθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης

Οι ερωτήσεις που κατάθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Αγωνιστική Συνεργασία κατάθεσε προς το προεδρείο της ΟΜΕ και προς τη διαπραγματευτική ομάδα, τις ερωτήσεις στις οποίες ζητάμε να μας απαντήσει εγγράφως η διοίκηση του Ομίλου. Τις παραθέτουμε προς ενημέρωση, αλλά και προκειμένου να εμπλουτιστούν τόσο από τις παρατάξεις όσο και από το σύνολο των εργαζομένων:

1.    Ποιο θα είναι το ακριβές υπαλληλικό, εργασιακό, μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων που επιθυμείτε να μετακινήσετε.

2.    Έχετε κάνει οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας; Αν ναι παρακαλούμε να μας τις δώσετε.

3.    Θα «εφοδιάσετε» τις τρεις θυγατρικές με επιπλέον κεφάλαια κίνησης ή με κάποια στοιχεία ενεργητικού κλπ; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

4.    Ποιος είναι ο μέσο όρος ηλικίας και μέσο όρος του μισθού των εργαζομένων που θα μετακινηθούν και ποιος ο ακριβής αριθμός τους;

5.    Ποιος είναι ο μέσο όρος ηλικίας και μέσο όρος του μισθού των 1.700 (σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία) εργαζομένων στην E-Value που υπηρετούν εκεί τη χρονική περίοδο πριν τη μεταφορά;

6.    Με ποιο ακριβώς νομικό καθεστώς θα γίνει η μεταφορά τους στις θυγατρικές (π.χ. μεταβίβαση λειτουργίας τμήματος επιχείρησης);

7.    Θα συνοδεύονται οι εν λόγω εργαζόμενοι από παροχές όπως Ταμείο Νεότητας, Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Συμπληρωματική Ασφάλιση Υγείας (π.χ. Metlife), συνταξιοδοτικό Cosmote ή άλλες και γιατί; Αν όχι, τεκμηριώστε γιατί δεν θα είναι βλαπτική μεταβολή για τους μεταφερόμενους εργαζομένους οι οποίοι όταν είχαν συνάψει σύμβασης εργασίας με τον ΟΤΕ ή την Cosmote είχαν κατά νου κάποια ή κάποιες από αυτές τις παροχές.

8.    Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται και επιθυμούν για τους δικούς τους λόγους να διατηρήσουν το Ταμείο Ασφάλισής τους θα μπορούν; Γιατί;

9.    Υπάρχουν εταιρικές αποφάσεις για το «μετασχηματισμό» αυτό; Αν ναι παρακαλούμε να μας τις δώσετε.

10. Ο μεταβιβάζων ή διάδοχος προτίθεται να λάβει μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

11. Θα υπάρχουν αρνητικές οικονομικές ή άλλες συνέπειες στους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση; Αν ναι ποιες θα είναι αυτές;

12. Για τη μεταφορά θα χρειαστεί αίτηση ή υπογραφή του εργαζόμενου; Για ποιο λόγο;

13. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του 100% της επιχειρησιακής λειτουργίας ή τμήματος η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει από την διοίκηση ή θα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις / ανάγκες των εργαζομένων;

14. Η προϋπηρεσία, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η ιεραρχία, ο μισθός, οι παροχές και πάσης φύσεως αμοιβές (π.χ. λόγω ιεραρχίας) θα διατηρηθούν στους εργαζόμενους που προτίθεστε να μεταφέρετε;

15. Η ΣΣΕ θα καταλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν αυτόματα; Σε περίπτωση υπογραφής νέας ΣΣΕ στη μητρική θα καταλαμβάνει και αυτούς τους εργαζόμενους;

16. Οι θυγατρικές στις οποίες προτίθεστε να μεταφέρετε τους εργαζόμενους θα είναι ξεχωριστές επιχειρήσεις από τη μητρική ή εκμεταλλεύσεις μιας ενιαίας επιχείρησης;

17. Η μεταφορά των εργαζομένων θα έχει βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες συνέπειες: α) στη σύνταξη, β) στο εφάπαξ, γ) στο επικουρικό, δ)στην ποιότητα της ασφάλισής τους;

18. Σε περίπτωση χρεοκοπίας/κλεισίματος κάποια από αυτές τις θυγατρικές τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους; Θα επιστρέψουν στη μητρική;

19. Σε περίπτωση πώλησης κάποιας από αυτές τις θυγατρικές (π.χ. εκτός Ομίλου ΟΤΕ) τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους που μεταφέρετε; Αν επιθυμούν θα μπορούν να παραμείνουν στον ΟΤΕ;

20. Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών των θυγατρικών αυτών οι εργαζόμενοι, θα μπορούν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη μητρική, ή, θα πρέπει να αποδεχθούν μείωση μισθών ή και απολύσεις;

21. Οι εθελούσιες που θα βγάζει εφεξής ο ΟΤΕ θα καλύπτουν τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν ή υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για αυτούς;

22. Οι εργαζόμενοι της E-value στα καταστήματα θα μεταφερθούν με το ίδιο νομικό καθεστώς με τους υπόλοιπους εργαζόμενους; Αν όχι με ποιο;

23. Από ποιες υπηρεσιακές μονάδες θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι προς την E-value και πόσοι εργαζόμενοι από την κάθε υπηρεσιακή μονάδα; Έχουν γίνει μετακινήσεις κάποιων από αυτούς τους εργαζομένους τους τελευταίους μήνες και αν ναι γιατί; Θα μετακινηθούν αποκλειστικά εργαζόμενοι που κάνουν έργο τηλεφωνικού κέντρου;

24. Με βάση τις προτάσεις των νομικών σας συμβούλων στον ΟΜΕΔ προ διετίας, η E-Value είναι μια εταιρία με χαμηλά περιθώρια κέρδους (4% τότε) που δεν μπορεί να έχει υψηλόμισθους εργαζόμενους, ούτε να υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, η E-Value έχει αυτή την περίοδο 1.700 χαμηλόμισθους εργαζόμενους κι εσείς μεταφέρετε 650 υψηλόμισθους εργαζόμενους. Αυτό πιστεύετε ότι δεν θα έχει αυτονόητη αρνητική επίδραση στη μελλοντική βιωσιμότητα της E-Value; Δεν θα δημιουργηθούν πιέσεις προς τους 650 εργαζόμενους που θα μεταφέρετε ώστε να μειωθούν οι μισθοί τους και οι κάθε είδους παροχές τους;

25. Ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των εργαζομένων που επιθυμείτε να μεταφέρετε α) στην E-Value β) στη Γερμανός γ) στην Cosmote τεχνικές υπηρεσίες και ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των εργαζομένων που παραμένουν στη μητρική;

26. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) του ΟΤΕ και του ΓΚΠ των τριών θυγατρικών ή οι ΓΚΠ είναι εναρμονισμένοι; Αν υπάρχουν διαφορές, ποιες είναι αυτές ανά περίπτωση;

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online