Τετάρτη 27 Μαρτίου 2002

Προτείνουμε κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΕ
27/3/2002

Προτείνουμε κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Έχουμε μπροστά μας πλέον το σύνολο των κυβερνητικών προτάσεων για το ασφαλιστικό σε ότι αφορά την κύρια σύνταξη. Σύμφωνα με αυτές

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• Η κυβέρνηση αρνείται την ουσιαστική χρηματοδότηση του συστήματος και περιορίζεται σε υποσχέσεις μιας ανεπαρκέστατης χρηματοδότησης την οποία μάλιστα την συμψηφίζει με προηγούμενες δικές της υποχρεώσεις προς το σύστημα. Το κεντρικό αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΟΜΕ – ΟΤΕ για τριμερή χρηματοδότηση κατά 3/9 των εσόδων της ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους από το κράτος δεν ικανοποιείται.
• Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για την κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας.
• Τα καταληστεφθέντα αποθεματικά αγνοούνται.
• Τα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών από κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να βαραίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους τα ασφαλιστικά ταμεία.

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 Προσθέτει 36, 30, 24, 18, 12 και 6 μήνες επιπλέον υπηρεσία στους ασφαλισμένους εκείνους οι οποίοι ασφαλίστηκαν το 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 και 1977 αντίστοιχα. (Αν τηρηθεί η προφορική δέσμευση ότι θα ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις Σιούφα αυτό δεν θα ισχύσει).
 Προσθέτει μέχρι και 2 χρόνια υπηρεσίας στους μετά το 1983 ασφαλισμένους λόγω της ρύθμισης 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών ή 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της κυβέρνησης με τη Γ.Σ.Ε.Ε. λέχθηκε ότι οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου Σιούφα για τις γυναίκες θα συνεχίσουν να ισχύουν ωστόσο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο που κατέθεσε η κυβέρνηση.
 Σε όσες περιπτώσεις παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης το ποσοστό μείωσης της σύνταξης θα ανέρχεται σε 3% για κάθε έτος που υπολείπεται του προβλεπόμενου ορίου για χορήγηση πλήρους σύνταξης.
 Για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2007 θα ισχύσουν οι σημερινές ρυθμίσεις.
 Για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το 2007 το ποσοστό αναπλήρωσης από το 2007 που είναι 80% κατεβαίνει σταδιακά 1% ανά έτος μέχρι να φτάσει το 2017 στο 70%. Το διάστημα της ασφάλισης μέχρι το 2007 υπολογίζεται με βάση το 80% και το διάστημα της ασφάλισης μετά το 2007 ανάλογα με το τι ισχύει το έτος συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι για τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2007 το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 80:35 = 2,285% ανά έτος και για τα υπόλοιπα έτη το ποσοστό αναπλήρωσης που θα ισχύει το έτος συνταξιοδότησης.
 Σύμφωνα με το κείμενο που κατέθεσε η κυβέρνηση για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2008 βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι οι αποδοχές του τελευταίου έτους και για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2009, 2010, 2011, 2012 και μετά βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας 2ετίας, 3ετίας, 4ετίας και 5ετίας αντίστοιχα. Σύμφωνα όμως με τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εργασίας κ. Ρέππα στις 21/3/2002 με αυτό τον τρόπο θα υπολογίζεται μόνο το χρονικό διάστημα που έχει ασφαλιστεί ο ενδιαφερόμενος μετά το 2007. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Υπουργού για την ασφαλιστική και εργασιακή περίοδο μέχρι την 31/12/2007 ισχύουν οι όροι που διέπουν και σήμερα το ασφαλιστικό και εργασιακό καθεστώς δηλαδή βάση υπολογισμού της σύνταξης ο τελευταίος μισθός. Για την περίοδο από 1/1/2008 και μετά βάση υπολογισμού της σύνταξης για το 2008 θα είναι ο μέσος μισθός του έτους, για το 2009 ο μέσος μισθός της τελευταίας διετίας, για το 2010 ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας, για το 2011 ο μέσος όρος της τελευταίας τετραετίας και για το 2012 και μετά ο μέσος όρος των μισθών της τελευταίας πενταετίας.
 Με όλα τα παραπάνω γίνονται ενιαίοι οι όροι ασφάλισης όλων των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ένταξη του ΤΑΠ – ΟΤΕ στο ΙΚΑ όπως έχει ήδη προαναγγείλει το Υπουργείο εργασίας για το σύνολο των ταμείων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Σε ότι αφορά την επικουρική σύνταξη προτείνεται η δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) το οποίο θα είναι ο βασικός αλλά όχι ο μοναδικός φορέας επικουρικής ασφάλισης μισθωτών. Το θέμα του πόσα επικουρικά ταμεία θα μείνουν και πως θα καλύψουν το σύνολο των μισθωτών και το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του δικού μας ταμείου επικουρικής ασφάλισης έχει παραπεμφθεί για αργότερα.
Σε ότι αφορά την είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνική ασφάλιση οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι πιο προωθημένες από τις αντίστοιχες πέρυσινές και επιχειρούν απροκάλυπτα πλέον να βάλουν την ιδιωτική ασφάλιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Άποψή μας είναι ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν αποτελούν ούτε κατ’ ελάχιστο βάση για συζήτηση σε σχέση με τα αιτήματα και τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΟΜΕ – ΟΤΕ.
Συνολικά η κυβέρνηση προωθεί σε βάθος χρόνου μία συνολική χειροτέρευση των όρων της κοινωνικής ασφάλισης προωθώντας τους όρους των νόμων της Ν.Δ. – με μια οριακή βελτίωση για τους νέους ασφαλισμένους η οποία όμως θα ισχύσει μετά από 25 χρόνια – στο σύνολο των ασφαλισμένων.
Ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος γιατί δεν λύνει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημά της που είναι η χρηματοδότηση.
Το γεγονός ότι δεν λύνει το πρόβλημα της χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το ότι οι περικοπές που κάνει στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες δεν αρκούν για να γίνει το σύστημα βιώσιμο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα αυτό θα επανέλθει εκ νέου τα επόμενα χρόνια και τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Για τους παραπάνω λόγους η Αγωνιστική Συνεργασία καλεί τα σωματεία του χώρου, την ΟΜΕ – ΟΤΕ και τη Γ.Σ.Ε.Ε. να πάρουν αποφάσεις για αγωνιστική διεκδίκηση των προτάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.

 

blogger templates | Make Money Online