Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ασφαλιστικό

Οι μεγάλες ανατροπές του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος

Οι επιπτώσεις στους ασφαλισμένους του ΤΑΠ – ΟΤΕ

Το παρακάτω κείμενο είναι δομημένο με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με το κείμενο αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ επιχειρεί να καταγράψει και να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις ανατροπές που φέρνει στο ασφαλιστικό μας ο τελευταίος νόμος. Επιχειρεί επίσης να συμβάλλει σ’ αυτό που μπαίνει ως καθήκον πλέον  στα συνδικάτα για κατάργηση του νόμου αυτού στην πράξη. Είναι πιθανό στην καταγραφή αυτή να υπάρχουν και παραλείψεις. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Οι ερωτήσεις και τα σχόλια ή οι παρατηρήσεις που θα τεθούν θα αναρτηθούν στο BLOG μας με την προϋπόθεση ότι θα είναι ενυπόγραφα.

Τι είναι το ασφαλιστικό σύστημα των τριών πυλώνων

Το σύστημα των τριών πυλώνων είναι η μετάλλαξη του σημερινού Δημόσιου Ασφαλιστικού συστήματος σε ατομικό – κεφαλαιοποιητικό. Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού ξεκινά η σταδιακή αποχώρηση του κράτους από τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι το σύστημα εκείνο στο οποίο ο πρώτος πυλώνας θα παρέχει μια μικρή εθνική σύνταξη για όλους, ο δεύτερος στον οποίο θα συνεισφέρουν εργαζόμενοι και εργοδότες που θα αντικαταστήσει και θα συρρικνώσει τις σημερινές κύριες και επικουρικές συντάξεις  και θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ο τρίτος πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τι καλύπτει ο πρώτος πυλώνας της βασικής σύνταξης

Ο πρώτος πυλώνας καλύπτει τη βασική σύνταξη. Αυτή θεσμοθετείται από 1/1/2015. Η σύνταξη αυτή καθορίζεται στα 360 € και χορηγείται σε όσους έχουν περισσότερα από 15 χρόνια ασφάλισης με τη συνταξιοδότησή τους και σε όσους δεν έχουν 15 χρόνια ή είναι ανασφάλιστοι σε ηλικία 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Η σύνταξη αυτή δεν είναι κάτι καινούριο αλλά ίσχυε και πριν και χορηγείται στους ανασφάλιστους ηλικίας 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

Δεύτερος πυλώνας η ανταποδοτική σύνταξη

Οι μεγάλες ανατροπές στις κατακτήσεις του προηγούμενου αιώνα γίνονται στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Συρρικνωμένες οι σημερινές κύριες και επικουρικές συντάξεις μαζί με τα όποια επαγγελματικά ταμεία υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον θα αποτελέσουν το δεύτερο πυλώνα της ανταποδοτικής σύνταξης.Τρίτος πυλώνας η ιδιωτική ασφάλιση

Με δεδομένα τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση των ορίων ηλικίας και την αύξηση των απαιτούμενων χρόνων ασφάλισης δεν θα είναι λίγοι αυτοί που κόβοντας ακόμη και από το υστέρημά τους θα προστρέξουν στον τρίτο πυλώνα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και θα γίνουν βορά στις ορέξεις τους με την προσδοκία της σύνταξης που μειώνεται σήμερα.

Τι ισχύει για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού

Η τελική ρύθμιση που ψηφίστηκε επαναφέρει προς το παρόν τη χρηματοδότηση εκεί που ήταν πριν ανοίξει ο φάκελος ασφαλιστικό. Επανερχόμαστε δηλαδή στη χρηματοδότηση του ΙΚΑ και των πρώην ειδικών ταμείων όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του νόμου και πριν την περικοπή της χρηματοδότησης σε ΤΑΠ – ΟΤΕ και ΟΑΠ - ΔΕΗ. Οι ρυθμίσεις όμως αυτές τίθενται υπό αμφισβήτηση από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αναφορά που υπάρχει στο μνημόνιο για λήψη και άλλων μέτρων εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Ο δεύτερος από τη ρήτρα που υπάρχει στο άρθρο για τη χρηματοδότηση που λέει ότι σε κάθε περίπτωση θα τηρείται το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και του μηχανισμού στήριξης (μνημόνιο) και ο τρίτος από τη ρήτρα που υπάρχει στο άρθρο 11 του νόμου στο οποίο προβλέπεται ότι από σήμερα και  μέχρι το 2060 δεν επιτρέπεται η αύξηση των δαπανών για συνταξιοδοτικές παροχές πέραν  του 2,5% του ΑΕΠ με έτος αναφοράς το 2009.

Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τι γίνεται με όσους θεμελιώνουν μέχρι το 2010

Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προηγούμενες διατάξεις νόμων μέχρι 31/12/2010 διατηρούν αυτό το δικαίωμα και μετά το νέο ασφαλιστικό νόμο. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση χρόνια ασφάλισης και δικαιούται σύνταξη όταν συμπληρώσει και το κατά περίπτωση και όπου υπάρχει απαιτούμενο όριο ηλικίας. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αναφερόμαστε πιο αναλυτικά στο κομμάτι που αναφέρεται στο δικαίωμα αναγνώρισης και εξαγοράς πλασματικού χρόνου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσους έχουν ασφαλιστεί πριν την 1/1/1983

Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1983 σε οποιοδήποτε ταμείο δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου σε ότι αφορά το πότε θα βγουν στη σύνταξη. Για όποιον ή όποια δεν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία διατηρείται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας και κατά κανόνα διατηρούνται (εκτός ορισμένων μικρών εξαιρέσεων που θα δούμε παρακάτω) και οι διαφορετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις γυναίκες.

Ποιες είναι οι γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ
που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά
μεταξύ 1/1/83 και 31/12/92

Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μεταξύ 1/1/1983 και 31/12/1992 σε οποιοδήποτε ταμείο – εκτός των μητέρων με ανήλικα παιδιά, γονέων τριών παιδιών και γονέων ανάπηρων παιδιών – δικαιούνται πλήρη σύνταξη μετά από 40 χρόνια δουλειάς στα 60. Οι μεταβατικές διατάξεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα επί της ουσίας είναι χωρίς αντίκρισμα. Είναι προφανές ότι είναι μαθηματικά αδύνατο κάποιος που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά την 1/1/83 να έχει 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2014. Κατά συνέπεια στο χρόνο αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τυχόν πλασματικοί χρόνοι που θα αναγνωριστούν. Το παράδειγμα που υπάρχει στην εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης για κάποιον που θεωρητικά το 2012 έχει 35 χρόνια ασφάλισης είναι εκτός πραγματικότητας. Ένας που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1983 δεν μπορεί να έχει 35 χρόνια μέχρι το 2012 προκειμένου να ενταχθεί στις μεταβατικές διατάξεις ακόμη και αν αναγνωρίσει τα πλασματικά χρόνια που δικαιούται. Η διάταξη έχει μια μικρή εφαρμογή γι’ αυτούς που το 2013 και 2014 έχουν πάνω από 29 και 28 χρόνια αντίστοιχα και εξαγοράσουν από 5 έως και 7 πλασματικά. Η μεταβατική διάταξη δηλαδή αρχίζει να λειτουργεί τελείως οριακά από το 2013. Ένας που προσλήφθηκε αρχές του 1983 στις αρχές του 2013 θα έχει 30 πραγματικά χρόνια και αν εξαγοράσει τα πέντε από τα έξι που δικαιούται μαζεύει τα 35 για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή θα βγει στη σύνταξη με τα χρόνια και το όριο ηλικίας που ισχύει για το 2013 δηλαδή με 38 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών.

Άνδρες ασφαλισμένοι  στο πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ μεταξύ 1/1/1983 και 31/12/1992
Έτος
Χρόνια υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2011
36
58
2012
37
59
2013
38
60
2014
39
60
2015
40
60
Ισχύει το όριο ηλικίας που προβλέπεται όταν συμπληρώνονται τα 35 χρόνια

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
γυναικών ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ
που ασφαλίστηκαν μεταξύ 1/1/83 και 31/12/92

Οι γενικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των γυναικών που δεν ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται σε παρακάτω ερωτήσεις είναι ίδιες με αυτές των ανδρών και ακολουθούν τον ίδιο πίνακα που παραθέτουμε για τους άνδρες. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια κατηγορία η οποία ακολουθεί τις μεταβατικές διατάξεις του παρακάτω πίνακα. Η κατηγορία αυτή είναι οι έγγαμες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά, οι χήρες και οι διαζευγμένες.  Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά και τις αντίστοιχες γυναίκες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν το 83 και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το 2010. Για παράδειγμα μία γυναίκα της κατηγορίας αυτής η οποία το 2011 γίνεται 60 ετών θα δικαιούται πλήρη σύνταξη εφ’ όσον έχει τα 25 χρόνια σε ηλικία 61 ετών.

Γυναίκες ασφαλισμένες  στο πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ πριν την 31/12/1992
Έτος
Έτη ασφάλισης
Όριο ηλικίας
Πλήρης
Μειωμένη
2010
25
60
55
2011
25
61
56
2012
25
62
57
2013
25
63
58
2014
25
64
59
2015
25
65
60
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του 60ου  ή του 55ου έτους της ηλικίας τους

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων ανήλικων παιδιών  ασφαλισμένων
του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ που ασφαλίστηκαν
για πρώτη φορά μεταξύ 1/1/83 και 31/12/92
Τα όρια ηλικίας των μητέρων ανηλίκων παιδιών με τις παρακάτω βίαιες μεταβατικές διατάξεις εξισώνονται με αυτά των γενικών διατάξεων. Ο παρακάτω πίνακας ισχύει και για τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών. Για παράδειγμα μία μητέρα η οποία το 2012 έχει 25 χρόνια, έχει ανήλικο παιδί και είναι 48 ετών δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν θα γίνει 55 ετών και μειωμένη όταν θα γίνει 53.

Μητέρες ανήλικων τέκνων ασφαλισμένες στο πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ
από 1/1/83 - 31/12/92

Πλήρης σύνταξη
Μειωμένη σύνταξη
Έτος
Χρόνια υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
Χρόνια υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2010
25
50


2011
25
52
25
50
2012
25
55
25
53
2013
25
65
25
60
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο που ισχύει όταν συμπληρώνουν  τα 25 χρόνια υπηρεσίας και ισχύει η ανηλικότητα του παιδιού

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με τρία παιδιά ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ που ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/92 και πότε αυτό το δικαίωμα μεταφέρεται στον πατέρα

Η κατηγορία αυτή ακολουθεί τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τις μητέρες ανήλικων παιδιών για πλήρη σύνταξη εφ’ όσον έχουν υπηρεσία 20 ετών. Το δικαίωμα αυτό μεταφέρεται στον πατέρα σε περίπτωση που είναι χήρος ή διαζευγμένος  και έχει την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
γονέων με ανάπηρα παιδιά

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων με ανάπηρα παιδιά δεν αλλάζουν και παραμένουν οι ίδιες όπως ήταν πριν την ψήφιση του νόμου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ
πριν την 1/1/93 που δεν εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία

Οι γυναίκες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες και ασφαλίστηκαν πριν την 1/1/93 δικαιούνται σύνταξη με βάση τους παρακάτω πίνακες.

Πλήρης σύνταξη γυναικών ασφαλισμένων πριν την 1/1/1993
που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες
Έτος
Χρόνια υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2010
15
60
2011
15
61
2012
15
62
2013
15
63
2014
15
64
2015
15
65
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του 60ου  έτους της ηλικίας τους

Για παράδειγμα μία γυναίκα η οποία το 2011 είναι 60 ετών δικαιούται πλήρη σύνταξη εφ’ όσον έχει 15 χρόνια σε ηλικία 61 ετών.

Μειωμένη σύνταξη γυναικών ασφαλισμένων πριν την 1/1/1993
που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες
Έτος
Χρόνια υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2010
25
55
2011
25
56
2012
25
57
2013
25
58
2014
25
59
2015
25
60
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του 55ου  έτους της ηλικίας τους

Για παράδειγμα μία γυναίκα της κατηγορίας αυτής η οποία το 2011 γίνεται 55 ετών θα δικαιούται μειωμένη σύνταξη εφ’ όσον έχει τα 25 χρόνια σε ηλικία 56 ετών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ μετά την 1/1/93

Οι μετά την 1/1/93 ασφαλισμένοι ακολουθούν τις γενικές διατάξεις και συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια δουλειάς σε ηλικία 60 ετών ή με λιγότερα χρόνια σε ηλικία 65 ετών. Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών υπάρχει και στην κατηγορία αυτή μια βίαιη μεταβατική διάταξη που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Είναι προφανές ότι είναι μαθηματικά αδύνατο κάποιος που πρωτοασφαλίστηκε μετά την 1/1/93 να έχει 20 χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2012. Κατά συνέπεια στο χρόνο αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τυχόν πλασματικοί χρόνοι που θα αναγνωριστούν. Ο πίνακας αυτός ισχύει και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Μητέρες ανηλίκων παιδιών ασφαλισμένες  μετά την 1/1/93
Έτος
‘Ετη ασφάλισης
Όριο ηλικίας
Πλήρης
Μειωμένη
2010
20
55
50
2011
20
55
50
2012
20
55
50
2013
20
65
60
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο που ισχύει όταν συμπληρώνουν  τα 20 χρόνια υπηρεσίας και ισχύει η ανηλικότητα του παιδιού

Για παράδειγμα ασφαλισμένη μετά την 1/1/93 η οποία το 2012 έχει ανήλικο παιδί και μαζί με τα χρόνια που αναγνωρίζει ή εξαγοράζει έχει 20 χρόνια ασφάλισης δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν γίνει 55 ετών και μειωμένη όταν γίνει 50.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2012

Ο υπολογισμός της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2012 δεν αλλάζει. Το διάστημα μέχρι 31/12/2007 με βάση το 80% του μισθού του τελευταίου μήνα. Για το 2008 με βάση το 79% του μέσου όρου του τελευταίου χρόνου, το 2009 με βάση το 78% του μέσου όρου της διετίας, το 2010 με βάση το 77% του μέσου όρου της τριετίας, το 2011 με βάση το 76% του μέσου όρου της τετραετίας και το 2012 με βάση το 75% του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014

Το τμήμα της σύνταξης που αφορά το χρόνο μέχρι το 2012 υπολογίζεται όπως αυτών που συνταξιοδοτούνται μέχρι τέλους του 2012. Το τμήμα της σύνταξης που αφορά το 2013 και το 2014 έχει ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 2% του μέσου όρου  της τελευταίας πενταετίας.Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015

Όσοι συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2015 δικαιούνται:
  1. Τμήμα σύνταξης για τα χρόνια μέχρι το 2010 με τα σημερινά ισχύοντα όπως αναφέρθηκαν για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2012.
  2. Τμήμα σύνταξης για τα χρόνια από 1/1/2011 και μετά με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης όπως αναφέρεται παρακάτω
  3.  Αναλογικό τμήμα της βασικής σύνταξης όπως αναφέρεται παρακάτω.
Το αποτέλεσμα του νέου συστήματος είναι το ότι όσο απομακρυνόμαστε από το 2012 η σύνταξη μειώνεται και η προοπτική της είναι να καταλήξει ένα μικρό επίδομα.

Τι είναι και πως υπολογίζεται η βασική σύνταξη

Η βασική σύνταξη είναι μια μικρή σύνταξη που θεσμοθετείται από 1/1/2015 και την οποία δικαιούνται όσοι έχουν περισσότερα από 15 χρόνια ασφάλισης με τη συνταξιοδότησή τους και όσοι δεν έχουν 15 χρόνια ή είναι ανασφάλιστοι σε ηλικία 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα το ύψος της καθορίστηκε στα 360 €. Μεταβατικά το ύψος της βασικής σύνταξης υπολογίζεται κατ’ αναλογία του χρόνου ασφάλισης μετά την 1/1/2011 προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Τι είναι και πως υπολογίζεται η αναλογική σύνταξη

Η αναλογική σύνταξη θα αντικαταστήσει τη σημερινή κύρια σύνταξη σε ύψος όμως που δεν θα έχει καμία σχέση με τα σημερινά ισχύοντα. Στην πλήρη εφαρμογή του μέχρι σήμερα συστήματος υπολογισμού ένας ασφαλισμένος θα έπαιρνε σύνταξη με 35 χρόνια δουλειάς το 70% του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας πενταετίας. Με το νόμο που ψηφίστηκε η αναλογική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τις εισφορές όλου του ασφαλιστικού βίου και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Αντίστοιχα για 35 χρόνια δουλειάς με το νέο σύστημα και με ποσοστό αναπλήρωσης 1,31% το χρόνο, που ισχύει για τα 35 χρόνια, θα έχουμε αναλογική σύνταξη ίση με το 45,85% του μέσου όρου των αποδοχών όλου του ασφαλιστικού βίου προσαυξημένων κατά το δείκτη τιμών καταναλωτή και με ένα συντελεστή ωρίμανσης που καθορίζεται κάθε χρόνο από την Εθνική Στατική Υπηρεσία και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα συνολικά χρόνια ασφάλισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Ποσοστά αναπλήρωσης αναλογικής σύνταξης
Ημέρες ασφάλισης (Η.Α.)
Χρόνια υπηρεσίας
Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης βάσει νέας κλίμακας Η.Α.
Συνολικά ποσοστά αναπλήρωσης για όλο τον ασφαλιστικό βίο
300 – 4.500
15
0,8
12
4501 – 4800
16
0,86
13,76
4801 – 5100
17
0,86
14,62
5101 – 5400
18
0,86
15,48
5401 – 5700
19
0,92
17,48
5701 – 6000
20
0,92
18,4
6001 – 6300
21
0,92
19,32
6301 – 6600
22
0,99
21,78
6601 – 6900
23
0,99
22,77
6901 – 7200
24
0,99
23,76
7201 – 7500
25
1,06
26,5
7501 – 7800
26
1,06
27,56
7801 – 8100
27
1,06
28,62
8101 – 8400
28
1,14
31,92
8401 – 8700
29
1,14
33,06
8701 – 9000
30
1,14
34,2
9001 – 9300
31
1,22
37,82
9301 – 9600
32
1,22
39,04
9601 – 9900
33
1,22
40,26
9901 – 10200
34
1,31
44,54
10201 – 10500
35
1,31
45,85
10501 – 10800
36
1,31
47,16
10801 – 11100
37
1,4
51,8
11101 – 11400
38
1,4
53,2
11401 – 11700
39
1,4
54,6
11701 – 12000
40
1,5
60

Ποιο είναι το ύψος νέας νέας
ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων

Θεσμοθετείται εκ νέου ειδική εισφορά συνταξιούχων για συντάξεις
από 1401 – 1700 €      σε ποσοστό 3%
από 1701 – 2000 €      σε ποσοστό 4%
από 2001 – 2300 €      σε ποσοστό 5%
από 2301 – 2600 €      σε ποσοστό 6%
από 2601 – 2900 €      σε ποσοστό 7%
από 2901 – 3200 €      σε ποσοστό 8%
από 3201 – 3500 €      σε ποσοστό 9% και
από 3501 € και άνω     σε ποσοστό 10%Πώς γίνεται η αναπροσαρμογή των συντάξεων

Οι αναπροσαρμογές των συντάξεων θα επηρεάζονται από ένα συντελεστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από το ΑΕΠ και κατά 50% από το δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση η αναπροσαρμογή δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή. Επίσης κάθε δύο χρόνια θα εκπονούνται αναλογιστικές μελέτες οι οποίες θα επικυρώνονται από την επιτροπή οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θα υπάρχει δηλαδή μια διαρκής επιτήρηση).
Ήδη στο επικαιροποιημένο μνημόνιο που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2010 στην τρόικα αναφέρεται ότι αν οι αναλογιστικές μελέτες που θα γίνουν μέχρι τις αρχές του 2011 δείξουν ότι υπάρχει απόκλιση από τις δεσμεύσεις θα υπάρξει νέα παρέμβαση, θα μπουν σε νέα βάση οι παράμετροι του ασφαλιστικού και θα έχουμε τροποποιήσεις προς το χειρότερο μέχρι και τα μέσα του 2011.

Τι ισχύει στις επικουρικές συντάξεις

Η επικουρική σύνταξη θα αποτελεί προοπτικά ένα ενιαίο σύνολο με την αναλογική. Τα σημερινά ισχύοντα μπαίνουν υπό αίρεση και το ύψος των επικουρικών συντάξεων παραπέμπεται στην εθνική αναλογιστική αρχή η οποία θα πρέπει να συντάξει μελέτες για όλα τα ταμεία (ο νόμος έλεγε μέχρι το τέλος του 2011 αλλά το επικαιροποιημένο μνημόνιο λέει μέχρι τις αρχές του 2011) και να κάνει προτάσεις οι οποίες θα είναι δεσμευτικές. Ταυτόχρονα ρητά ορίζεται ότι όποτε προκύπτει ή προβλέπεται έλλειμμα οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω.

Τι ισχύει για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα κανονικής άδειας

Η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος κανονικής άδειας μονιμοποιείται. Αντ’ αυτών – και για τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών – θα χορηγείται ένα επίδομα ύψους 400 € για τα Χριστούγεννα και από 200 € για Πάσχα και άδεια. Για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών καταργούνται τελείως,

Τι ισχύει για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να αναγνωρίσει τη στρατιωτική του θητεία με εξαγορά. Η στρατιωτική θητεία που αναγνωρίζεται ισχύει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ηλικία 58 ετών και για προσαύξηση της σύνταξης οποτεδήποτε. Το κόστος της εξαγοράς για κάθε μήνα υπηρεσίας είναι το ποσοστό των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύουν για το ΙΚΑ (σήμερα 20%) επί του μισθού που ισχύει όταν γίνεται η αίτηση εξαγοράς. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 έως 31/12/2014 το κόστος μειώνεται κατά 30% και για όσους θεμελιώνουν μετά την 1/1/2015 κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση το κόστος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αναλογεί στο  25πλάσιο  του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

Ποιοι άλλοι χρόνοι μπορούν να αναγνωριστούν σαν συντάξιμοι και πόσο κοστίζει η αναγνώριση

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλισμένων σε ότι αφορά τις δυνατότητες αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.
  1. Η πρώτη αφορά όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τέλος του 2010. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προηγούμενος νόμος 2084/92. Όπως θα δούμε παρακάτω ο όποιος χρόνος εξαγοραστεί κοστίζει πανάκριβα και για την κατηγορία αυτή δεν ισχύουν οι μειώσεις για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση των παρακάτω αναγνωριζόμενων χρόνων αν η αίτηση αναγνώρισης κατατεθεί μέχρι 31.12.2013. Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν είναι:
1.1.  Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η στρατιωτική θητεία που αναγνωρίζεται ισχύει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ηλικία 58 ετών και για προσαύξηση της σύνταξης οποτεδήποτε. Το κόστος της εξαγοράς για κάθε μήνα υπηρεσίας είναι το ποσοστό των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύουν για το ΙΚΑ (σήμερα 20%) επί του μισθού που έχει ο ασφαλισμένος όταν γίνεται η αίτηση εξαγοράς.
1.2.  Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Η αναγνώριση του χρόνου αυτού γίνεται με εξαγορά και ισχύει τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα είναι το ποσοστό των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύουν στον οικείο φορέα – εν προκειμένω ΤΑΠ – ΟΤΕ – και με βάση το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
1.3.  Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες ανά περίπτωση την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο χρόνος αυτός είναι χωρίς εξαγορά και ισχύει μόνο για τη θεμελίωση και όχι για προσαύξηση της σύνταξης.
1.4.  Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη. Η αναγνώριση του χρόνου αυτού γίνεται με εξαγορά και ισχύει τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα είναι το ποσοστό των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύουν στον οικείο φορέα – εν προκειμένω ΤΑΠ – ΟΤΕ – και με βάση το μισθό που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης εξαγοράς.
1.5.  Ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.
  1. Η δεύτερη αφορά όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011. Και για την κατηγορία αυτή θα δούμε ότι οι χρόνοι που αναγνωρίζονται και για προσαύξηση της σύνταξης κοστίζουν ακριβά. Από τους παρακάτω αναγνωριζόμενους χρόνους αυτοί για τους οποίους απαιτείται εξαγορά ισχύουν και για τη θεμελίωση και για την προσαύξηση της σύνταξης ενώ όσοι είναι δωρεάν μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  Από τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 4 χρόνια το 2011 και μέχρι 5, 6 και 7 το 2012, 2013 και 2014 και μετά αντίστοιχα. Προϋπόθεση για την αναγνώριση των παρακάτω χρόνων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 12 ετών ή 3.600 ημερών ασφάλισης. Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν είναι:
2.1.  Όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1.  Οι βασικές θετικές διαφορές είναι το κόστος εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας και το ότι η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου λόγω ασθένειας ή λόγω τακτικής ανεργίας μπορεί να φτάσει τις 300 ημέρες ανά περίπτωση. Η ασθένεια και η τακτική ανεργία αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά. Το κόστος εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας εφ’ όσον η θεμελίωση γίνει από 1/1/2011 έως 31/12/2014 έχει έκπτωση 30% και μετά την 1/1/2015 50%. Σε καμία όμως περίπτωση το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις εισφορές που αναλογούν στο 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μια άλλη διαφορά είναι ότι ο χρόνος που κάποιος έπαιρνε αναπηρική σύνταξη ισχύει μόνο για τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προϋποθέσεων για σύνταξη γήρατος.
2.2.  Ο χρόνος σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και  σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα είναι το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
2.3.  Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα είναι το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
2.4.  Ο χρόνος απουσίας λόγω κύησης και λοχείας που προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ χωρίς εξαγορά.
2.5.  Οι ημέρες απεργίας. Το κόστος εξαγοράς είναι το ποσοστό των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύουν στον οικείο φορέα – εν προκειμένω ΤΑΠ – ΟΤΕ – και με βάση το μισθό που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης εξαγοράς.
2.6.  Η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος για το πρώτο παιδί και από 2 έτη για το δεύτερο και το τρίτο ανεξάρτητα από το πότε γεννήθηκαν τα παιδιά. Αν η μητέρα δεν ασκήσει το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει ο πατέρας. Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γίνεται με βάση τη συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης του οικείου φορέα – εν προκειμένω του ΤΑΠ – ΟΤΕ. Ως βάση υπολογισμού της εισφοράς λαμβάνεται το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2.7.  Ο χρόνος μαθητείας μέχρι ένα έτος. Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα είναι το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Εδώ εντάσσεται σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού και η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στη σχολή του ΟΤΕ.

Ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση είναι το τι ακριβώς σημαίνει και τι συμβαίνει με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Υπάρχει από τη μια μεριά το Υπουργείο το οποίο διαδίδει ότι οι νέοι αναγνωρίσιμοι χρόνοι δεν θα ισχύσουν για όσους έχουν ασφαλιστεί πριν την 1/1/83. Η κυβέρνηση μπορεί αν θέλει να τροποποιήσει το νόμο που η ίδια ψήφισε όμως αυτό που ψήφισε είναι ότι οι νέοι αναγνωρίσιμοι χρόνοι ισχύουν για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όσοι ασφαλίστηκαν πριν το 1983 έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα επειδή συμπλήρωσαν 25 χρόνια ασφάλισης και κατά συνέπεια δεν τους αφορούν οι νέες ρυθμίσεις για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Η δική μας άποψη είναι ότι δεν είναι έτσι. Η μοναδική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν το 1983 – και δεν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία – είναι ότι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας και κατά συνέπεια έχουν δικαίωμα από 1/1/2011 να αναγνωρίσουν τα νέα πλασματικά χρόνια. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Βασίζεται τόσο στο νόμο 3029/2002 όσο και στην τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3029/2002 αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων που ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα πριν την 1/1/83 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Κουτρουμάνης (Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 4/8/2010) στο σημείο που ασχολείται με τους πριν το 1983 ασφαλισμένους αναφέρει «Γι’ αυτούς εξακολουθεί να ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως πότε θα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης». Τέλος η διάταξη που έλεγε ότι αυτός που έχει πάνω από 25 χρόνια και απολυθεί χωρίς δική του υπαιτιότητα δικαιούται σύνταξη έχει καταργηθεί με το νόμο Πετραλιά (ν. 3655/08). Ανάλογη είναι και η ερμηνεία που δίνουμε για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/83. Γι’ αυτούς τα αντίστοιχα κείμενα αναφέρουν ότι αν δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 35 χρόνια ασφάλισης. Κάποιος που πρωτοασφαλίστηκε μετά την 1/1/83 είναι μαθηματικά αδύνατο να έχει 35 χρόνια το 2010.

Τι ισχύει για τα κίνητρα αποχώρησης

Τα κίνητρα αποχώρησης που χορηγούν επιχειρήσεις σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φορολογούνται με αυξημένο φορολογικό συντελεστή. Οι πρώτες 20.000 € φορολογούνται με συντελεστή 50%, οι δεύτερες με 60%, οι τρίτες με 70%, οι τέταρτες με 80% και το ποσό πάνω από τις 80.000 € με συντελεστή 90%. Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν για καινούρια προγράμματα και όχι για προγράμματα που είναι σε εξέλιξη. Οι συνάδελφοι δηλαδή που απολύθηκαν ή θα απολυθούν από τον ΟΤΕ και δικαιούνται τα τελευταία κίνητρα δεν επηρεάζονται από αυτή τη ρύθμιση.Τι λέει το επικαιροποιημένο μνημόνιο
για το ασφαλιστικό

  1. Το περασμένο καλοκαίρι η κυβέρνηση ξεθεμελίωσε το υπάρχον δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρεται ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει αναλογιστικές μελέτες με ορίζοντα μέχρι και το 2060. Οι μελέτες αυτές θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την τρόικα (όχι παίζουμε) και αν φαίνεται ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες για την κύρια σύνταξη ξεφεύγουν από τις προβλέψεις (αύξηση 2,5% του ΑΕΠ) τότε θα μπουν σε νέα βάση οι παράμετροι του ασφαλιστικού και θα έχουμε τροποποιήσεις προς το χειρότερο μέχρι και τα μέσα του 2011.
  2. Σε ότι αφορά τις επικουρικές συντάξεις θα συνταχθούν ανάλογες μελέτες και μετά την έγκρισή τους από την τρόικα θα ληφθούν μέτρα που θα έχουν σα στόχο τη σταθεροποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και την ουδετεροποίηση (δηλαδή δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση) του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες για επικουρικές συντάξεις. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια μερίδα Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που έβαλε θέμα εγγύησης του κράτους και για τις επικουρικές συντάξεις και η διάταξη που προέβλεπε ότι το κράτος δεν επιχορηγεί την επικουρική σύνταξη αποσύρθηκε. Τώρα το θέμα αυτό επανέρχεται και η φράση ουδετεροποίηση του προϋπολογισμού τους καλύπτει όλους.

Υπάρχει διέξοδος και εναλλακτική πρόταση

Η εναλλακτική πρόταση δεν μπορεί να είναι άλλη από την κατάργηση του νόμου αυτού στην πράξη. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν διάφοροι νόμοι να μείνουν στα χαρτιά. Ο νόμος όμως αυτός δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Για να ψηφιστεί χρειάστηκε εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία η παρέμβαση των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων νεοφιλελεύθερων μηχανισμών. Χρησιμοποιήθηκε το δημόσιο χρέος, επιβλήθηκαν τεράστια επιτόκια δανεισμού και στο τέλος κλήθηκαν και οι σωτήρες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έβαλαν τη χώρα κάτω από τις επιταγές τους. Κατά συνέπεια για να καταργηθεί στην πράξη ο νόμος αυτός χρειάζεται η αντιπαράθεση και η σύγκρουση με όλους αυτούς οι οποίοι τον επέβαλλαν.
Είναι προφανές ότι στο όνομα της εξυπηρέτησης των δανειστών και τοκογλύφων, στο όνομα της αγοράς, του ανταγωνισμού και του κέρδους η κυβέρνηση της υποταγής δεν έχει σκοπό να συγκρουστεί με τις δυνάμεις αυτές και δεν έχει σκοπό να σταματήσει ακόμη και αν πιάσει πάτο. Θα επιδιώξει να μας πάει ακόμη πιο κάτω.
Για να σταματήσει η βαρβαρότητα σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η κινητοποίηση όλων, ανέργων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών και νεολαίας σε μια μεγάλη Παλλαϊκή κινητοποίηση με στόχο την έξοδο της χώρας από το μηχανισμό της τρόικας, την ακύρωση όλων των μέτρων που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα, την επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους και την προβολή μιας εναλλακτικής πολιτικής διεξόδου από την κρίση που στο επίκεντρό της θα έχει την κοινωνία και τα δικαιώματά της και όχι τις αγορές ή το πώς θα πάρουν οι τοκογλύφοι τα  λεφτά τους και τα κέρδη τους

 

blogger templates | Make Money Online