Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Οι μειωμένοι μισθοί και το νέο πλαίσιο των συμβάσεων μπήκαν και στον ΟΤΕ Οι μειωμένοι μισθοί και το νέο πλαίσιο των συμβάσεων μπήκαν και στον ΟΤΕ
Η ΟΜΕ – ΟΤΕ θα πρέπει να κινηθεί άμεσα

Οι νέοι κατώτεροι μισθοί πείνας μπήκαν και στον ΟΤΕ. Η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ OTEPLUS προσλαμβάνει αυτές τις ημέρες προσωπικό μειωμένης απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι της OTEPLUS δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφει η ΟΜΕ – ΟΤΕ και γι’ αυτούς ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις που υπογράφει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) για τους υπαλλήλους γραφείου. Η τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας έληξε το Δεκέμβριο του 2010. Έτσι κάτω από το νέο πλαίσιο που ισχύει για τις συλλογικές συμβάσεις δεν ισχύει για τους νεοπροσλαμβανόμενους το μισθολόγιο που προέβλεπε αυτή η σύμβαση αλλά οι νέοι κατώτεροι μισθοί όπως έχουν καθοριστεί από την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου δηλαδή 586 € μικτά για τους άνω των 25 και 511 € μικτά για τους νέους κάτω των 25 ετών. Σ’ αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι αυτοί που προσλαμβάνονται σήμερα είναι μειωμένης απασχόλησης δηλαδή ακόμη και απ’ αυτούς τους μισθούς θα πάρουν κλάσμα ανάλογα με το αν είναι 6ωρης ή 4ωρης απασχόλησης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μικτές αποδοχές ανάλογα με την ηλικία και τις ώρες απασχόλησης.


άνω των 25
κάτω των 25
8ωρο
586
511 €
6ωρο
439,5
383,25
4ωρο
293
255,50 €

Για όσους εργάζονται σήμερα στην OTEPLUS στις 14 Μαΐου 2012 λήγει το τρίμηνο κατά το οποίο ισχύει η συλλογική τους σύμβαση. Μετά την ημερομηνία αυτή ισχύει γι’ αυτούς μόνο ο βασικός τους μισθός και τα τέσσερα επιδόματα για όσους έχουν τέτοια (χρόνου υπηρεσίας, τέκνων, εκπαίδευσης και επικίνδυνης εργασίας). Έτσι καταργούνται τα όποια άλλα τυχόν επιδόματα παίρνουν π.χ. γάμου και το χειρότερο αν δεν υπογραφεί νέα σύμβαση η εργοδοσία μπορεί να καλέσει τον καθένα ξεχωριστά και να του ζητήσει ή πιο σωστά να τον εκβιάσει προκειμένου να δεχθεί τροποποίηση της ατομικής του σύμβασης και μείωση του μισθού του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους εργαζόμενους στη θυγατρική της COSMOTE e value.
Το θέμα είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό και πρέπει όλοι μας να το δούμε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
Εμείς θεωρούμε ότι η ΟΜΕ – ΟΤΕ θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, να απαιτήσει και να επιβάλλει άλλα μισθολόγια για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην OTEPLUS και ταυτόχρονα ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά την κατάσταση και τη σημερινή αλλά και ότι άλλο μας ετοιμάζουν είναι να κάνουμε επιτέλους πράξη αυτό που έχουμε αποφασίσει από χρόνια αλλά δεν το κάνουμε. Να προχωρήσουμε την οργανωτική ανασυγκρότηση με τη δημιουργία ενός σωματείου σε όλο τον ΟΤΕ. Ένα σωματείο στον ΟΤΕ θα είναι πιο μαζικό, θα βοηθήσει στο να βγούμε από το τέλμα στο οποίο έχουμε πέσει και η δημιουργία του θα λύσει και τα όποια νομικά προβλήματα αφού θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους όχι μόνο για τον ΟΤΕ αλλά και για τις θυγατρικές του. Η άλλη πλευρά γνωρίζει τι θέλει και δεν έχει προβλήματα συνοχής στο εσωτερικό της. Εμείς απαιτείται να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα, να εγκαταλείψουμε τον άγονο ανταγωνισμό μεταξύ σωματείων και να απαντήσουμε ενωτικά και αποτελεσματικά στις εργοδοτικές προκλήσεις. Αν τα φαινόμενα αυτά δεν χτυπηθούν τώρα στο ξεκίνημά τους αύριο η κατάσταση δεν θα μαζεύεται. Για όλους.

 

blogger templates | Make Money Online