Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Κίνητρα αποχώρησης και επικουρική σύνταξηΚίνητρα αποχώρησης και επικουρική σύνταξη

Με την ανακοίνωσή μας αυτή θέλουμε να διευκρινίσουμε μια πλευρά που σχετίζεται με την επικουρική σύνταξη. Σύμφωνα με το καταστατικό του ταμείου που ισχύει μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι προκειμένου να δικαιούνται επικουρική σύνταξη ταυτόχρονα με την κύρια θα πρέπει να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες και θα πρέπει να τηρηθούν.
1.      Όσοι υπηρετούσαν στον ΟΤΕ πριν την 1/1/86 που ιδρύθηκε το ταμείο θα πρέπει από την ημερομηνία αυτή και μέχρι το τέλος της ασφάλισής τους στο πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ να έχουν τον ίδιο χρόνο ασφάλισης και στο ταμείο επικουρικής σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι η αυτασφάλιση και στο επικουρικό ταμείο παράλληλα με αυτό της κύριας σύνταξης είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση στην περίπτωση δηλαδή που δεν ταυτίζονται οι δύο χρόνοι η επικουρική σύνταξη δεν θα δοθεί ταυτόχρονα με την κύρια αλλά θα δοθεί όταν συμπληρωθούν οι κατά περίπτωση ηλικιακές προϋποθέσεις.
2.      Όσοι προσλήφθηκαν στον ΟΤΕ μετά την 1/1/86 που ιδρύθηκε το ταμείο θα πρέπει επίσης να κάνουν υποχρεωτικά αυτασφάλιση. Επιπρόσθετα όσοι απ’ αυτούς χρειαστεί να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία θα πρέπει υποχρεωτικά να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία και στο ταμείο επικουρικής σύνταξης. Σε διαφορετική περίπτωση η επικουρική σύνταξη και γι’ αυτούς δεν θα δοθεί ταυτόχρονα με την κύρια αλλά θα δοθεί όταν συμπληρωθούν οι κατά περίπτωση ηλικιακές προϋποθέσεις.
3.      Ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης όσοι για τον οποιοδήποτε λόγο δεν κάνουν αυτασφάλιση (για παράδειγμα όποιος κριθεί ανάπηρος δεν έχει το σχετικό δικαίωμα της αυτασφάλισης) και χρειαστεί να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική θητεία για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ώστε να πάρουν σύνταξη όταν θα γίνουν 58 ετών θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική θητεία και για το επικουρικό ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει και γι’ αυτούς ο κίνδυνος που αναφέραμε παραπάνω.
Η διοίκηση του ΟΤΕ δεσμεύτηκε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που η εξαγορά του στρατού και για το επικουρικό είναι υποχρεωτική θα καταβάλλει το πρόσθετο απαιτούμενο ποσό για την εξαγορά (το ποσό αυτό δεν προβλεπόταν στην αρχική απόφαση).
Επειδή ο κάθε συνάδελφος είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του ταμείου.
Υπενθυμίζουμε ότι για το όλο θέμα των κινήτρων η Αγωνιστική Συνεργασία έχει τοποθετηθεί με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις που υπάρχουν στη σελίδα της.
 

blogger templates | Make Money Online