Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2003

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε 2004

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δεκέμβριος 2003


ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε 2004


Η προσπάθειά μας για την υπογραφή ικανοποιητικής Σ.Σ.Ε. 2004 θα είναι δύσκολη και πρέπει να πάρουμε υπόψη τα εξής:

1. Το γεγονός ότι θα έχουμε μια μακρόχρονη προεκλογική περίοδο που θεωρητικά δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο πεδίο για αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεών μας. Από την άλλη όμως η επιμονή της κυβέρνησης σε αντεργατικές πολιτικές, με τη στήριξη της Ν.Δ. και σε συνδυασμό με τις αυστηρές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και την παρέμβαση των βιομηχάνων, προσγειώνουν την πραγματικότητα σε ένα έδαφος εχθρικό για τις διεκδικήσεις στο οποίο κυρίως ανθούν πολιτικές νεοφιλελεύθερης διαχείρισης μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων.

2. Την ευθυγράμμιση του ΠΑΣΟΚ με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είτε με κυβέρνηση Ν.Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ ακολουθήθηκε ένας δρόμος οικονομικής ανάπτυξης για την ένταξη στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο με όρους χαμηλού κόστους εργασίας και απορύθμισης της αγοράς εργασίας. Εξελίχτηκε ένα πρότυπο ανάπτυξης στηριγμένο στην εσωτερική κατανάλωση που διαμόρφωσαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και οι ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Βασικός μοχλός ήταν η κερδοφορία των επιχειρήσεων, η αποθέωση της λειτουργίας της αγοράς, οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της τάσης ήταν η δημιουργία ενός
Οικονομικού μοντέλου στη χώρα μας το οποίο επιχειρεί να ξεπεράσει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες με ακόμα μεγαλύτερη επίθεση εναντίων των εργαζομένων. Στην κατεύθυνση αυτή το εισόδημα θα επιχειρηθεί να κρατηθεί κάτω από τα όρια του μισού της αύξησης της παραγωγικότητας.
Το σκέλος των εργασιακών σχέσεων θα δεχθεί μια έντονη
επίθεση μέσα από την διεύρυνση της ελαστικοποίησής τους.
Το ασφαλιστικό σύστημα θα δεχθεί επιθέσεις με σκοπό να
μετατραπεί σε μεικτό σύστημα όπου θα διευρύνονται σταδιακά
τα στοιχεία της ατομικής κεφαλαιοποίησης στη λειτουργία του
με ταυτόχρονη μείωση της κύριας σύνταξης.
Η συλλογική διαπραγμάτευση θα επιχειρηθεί να αποδυναμωθεί
μέσω του κατακερματισμού της ( π.χ. ΄Ομιλος ΟΤΕ ).

3. Την μείωση του μεριδίου της Τηλ/κής αγοράς για τον ΟΤΕ καθώς και των κερδών του, όπως επίσης την διαρκή προσπάθεια της Διοίκησής του για την μείωση του μισθολογικού κόστους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

1. α.) Αυξήσεις για όλο το προσωπικό του ΟΤΕ που θα καλύπτουν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, την αύξηση του ΑΕΠ, το κύμα της ακρίβειας καθώς και ένα ποσοστό για τη σύγκλιση με τους Ευρωπαϊκούς μισθούς, ώστε να επέλθει αυτή σε μια πενταετία. Η αύξηση να υπολογιστεί στο πρώτο μ.κ. κάθε βαθμίδας.
β ) Υπογραφή ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις θυγατρικές ( κατώτερος μισθός 1.000 Ευρώ, χορήγηση επιδομάτων, αναγνώριση ειδικοτήτων, κατώτερα πλαφόν για τις στάθμες εκπαίδευσης ίσα με αυτά που ισχύουν στο μισθολόγιο της μητρικής.).

2. Αύξηση του εφάπαξ ( Δώρο ΟΤΕ ) με προσθήκη τόσων μέσων μισθών, όσων απαιτούνται για να γίνει ίσο με το προβλεπόμενο από το Ν. 2112/20 και χορήγηση της προκαταβολής του εφάπαξ με μειωμένο επιτόκιο με τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

3. Υπολογισμό του οικογενειακού επιδόματος στον εκάστοτε διαμορφούμενο μέσο τακτικό μισθό.

4. Αναγνώριση ολόκληρης της στρατιωτικής θητείας για χορήγηση κλιμακίου, χρονοεπιδόματος και προκαταβολής εφάπαξ.

5. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος.

6. Χαρακτηρισμός και από τον ΟΤΕ ως παραμεθορίων περιοχών αυτών που ο σχετικός Νόμος προβλέπει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και εναρμονισμός του με τις τιμές που ισχύουν κατ’ έτος για το πετρέλαιο.

7. Σύναψη συμφωνίας του ΟΤΕ με τον τραπεζικό όμιλο της μισθοδοσίας μας (ΕΤΕ ) για χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του με ευνοϊκούς όρους ( π.χ.υπέρ ανάληψη 5000 Ε με επιτόκιο χορηγίας το ίδιο που χορηγεί η τράπεζα για τους υπαλλήλους της).

8. Πλήρη εφαρμογή του Νόμου 1568/85 καθώς και των Π.Δ. που αφορούν την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων. ( Να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για γραμματειακή υποστήριξη, ενημέρωση εργαζομένων, μέσα προφύλαξης, κράνη, γάντια, εργαλεία κ.τ.λ.).

9. Σταδιακή αντικατάσταση με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των οθονών οπτικής απεικόνισης με οθόνες χαμηλής ακτινοβολίας και έκδοση εγκυκλίου για χορήγηση αδειών όπως προβλέπει ο Νόμος αλλά και όροι προηγούμενων ΣΣΕ.

10. Αξιόπιστο Σύστημα Επιλογής Υπευθύνων Θέσεων με αξιοκρατικά κριτήρια.

11. Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες καθώς και στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

12. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν, κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών και με προσόντα που απαιτούν οι ανάγκες της επιχείρησης.

13. 35ωρο, πενθήμερο χωρίς μείωση αποδοχών.

14. Επαναφορά στο Νέο ΓΚΠ, του άρθρου 47 παραγρ. 2α ΓΚΠ, που όριζε αυτοδίκαια απόλυση από τον ΟΤΕ μετά την συμπλήρωση 35ετούς προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας εντός ΟΤΕ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Κατάργηση των νόμων της μερικής απασχόλησης και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.
2. Φορολογική μεταρρύθμιση, αύξηση αφορολόγητου στα 15000 Ευρώ, αναπροσαρμογή κλιμακίων, ετήσια τιμαριθμοποίηση, δραστική μείωση των φοροελαφρύνσεων λόγω παιδιών.
3. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου.
4. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, με άμεση αύξηση όλων των ιατρικών αμοιβών και παροχών προς τους ασφαλισμένους στο ύψος των πραγματικών τιμών που ισχύουν σήμερα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΕ

• ΄Ένα ΟΤΕ Δημόσιο, Σύγχρονο, Αναπτυγμένο, ουσιαστικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής με ενισχυμένο εργατικό και κοινωνικό έλεγχο αλλά και συμμετοχικό ρόλο, με μέτρα προστασίας των καταναλωτών, με σοβαρή επενδυτική πολιτική και με πολιτική ανθρώπινου δυναμικού σοβαρή.
• Διορθωτικές κινήσεις για τις επενδύσεις στα Βαλκάνια υπέρ των συμφερόντων του, Οργανισμού.
• Επαναφορά της εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Δ.Σ. του ΟΤΕ και των θυγατρικών του κατόπιν δημοκρατικών διαδικασιών των ιδίων.
• Η Ε Ε Τ ως ανεξάρτητη αρχή ν’ αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων που θα εγκρίνονται από την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.

 

blogger templates | Make Money Online