Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008

Αποτελέσματα εκλογών ΠΑΣΕ-ΟΤΕ

.
.

2005

2008

2005

2008

2005

2008

2005

2008

Εκλογές ΠΑΣΕ-ΟΤΕ 2008

Ψήφοι

%

Έδρες ΔΣ

Έδρες OME

1

ΠΑΣΚΕ

2220

1909

50,87

54,51

18

19

30

26

2

ΔΑΚΕ

1454

1101

33,30

31,44

12

11

20

15

3

Αγωνιστική Συνεργασία

386

258

8,85

7,37

3

3

5

4

4

ΕΣΚ

200

144

4,58

4,11

2

2

3

2

5

ΑΣΕ

105

90

2,40

2,57

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

4365

3502

100

100

35

35

59

48 

blogger templates | Make Money Online