Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Γενικός κρατικός προϋπολογισμός 2009 - Κοινωνικός προϋπολογισμός 2008

.

Του Γιάννη Δούκα
Μέλους Αγωνιστικής Συνεργασίας ΟΤΕ
Εκπροσώπου ΓΣΕΕ στη ΟΚΕ

Λίγες μέρες πριν την κατάθεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού κατατέθηκε από την κ. Υπουργό Απασχόλησης ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός. Πριν να μπούμε στην ουσία θα πρέπει να κάνουμε μερικές επισημάνσεις.

1. Κατά τη γνώμη μας κατά τη συζήτηση του κοινωνικού προϋπολογισμού θα έπρεπε από πλευράς της κυβέρνησης να κατατίθενται οι κοινωνικοί προϋπολογισμοί όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ, του ΟΕΕ καθώς και του νεοϊδρυθέντος οργανισμού αγροτικής εστίας. Πρέπει δε να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο κοινωνικό προϋπολογισμό δεν εννοούμε μόνο τα στοιχεία που παρατίθενται στην ετήσια έκδοση του Υπουργείου Εργασίας αλλά εννοούμε και την καταγραφή των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών από τους ανωτέρω οργανισμούς για λογαριασμό του κράτους και το προκαλούμενο κόστος το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τους ίδιους τους φορείς. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν γίνεται και δεν γίνεται γιατί κανείς από τους προαναφερόμενους φορείς δεν καταθέτει κοινωνικό προϋπολογισμό. Έτσι η κυβέρνηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις θεσπίζει με νόμους διάφορα μέτρα κοινωνικά ή μη και ενώ το κόστος των πολιτικών αυτών δεν ανήκει στους οργανισμούς αυτούς τελικά αυτοί είναι που το καλύπτουν.
2. Το κείμενο που κατατίθεται έχει τον τίτλο «Κοινωνικός προϋπολογισμός». Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι προϋπολογισμός αλλά ένας πρόωρος απολογισμός αφού τα στοιχεία τα οποία κατατίθενται είναι μόνο απολογιστικά για το 2008 και όχι προϋπολογιστικά για το 2009.

Η έκδοση αυτή του Υπουργείου Απασχόλησης περιέχει οικονομικά στοιχεία για όλους τους εποπτευόμενους από το υπουργείο φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ καθώς και για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
ΟΑΕΔ ΟΕΚ ΟΕΕ

Σε ότι αφορά την πρώτη κατηγορία ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ η κυβέρνηση επιδίδεται επί σειρά ετών σε ένα τέχνασμα προκειμένου να κρύψει την ανυπαρξία της κρατικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών. Η καταγραφή των εσόδων αυτών των οργανισμών δεν είναι αναλυτική, δηλαδή τόσα οι εργαζόμενοι τόσα το κράτος και τόσα οι εργοδότες, αλλά σε μία στήλη παρουσιάζονται όλα τα έσοδα ως εισφορές εργαζομένων εργοδοτών και κράτους. Φέτος παρουσιάζεται σε ένα πίνακα της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού η κρατική συμμετοχή στον ΟΑΕΔ η οποία είναι 122 εκατ. € για το 2008 και 141 εκατ. € για το 2009 (πίνακας 5.8 της εισηγητικής έκθεσης). Η επιχορήγηση του 2008 ήταν περίπου στο 4% του συνόλου των εσόδων τα οποία ανέρχονται περίπου σε 3 δις € με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται κοινωνικό προϋπολογισμό του 2008. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό στον ΟΕΚ και στον ΟΕΕ.
Πέραν του ότι δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή οι οργανισμοί αυτοί επωμίζονται να πληρώνουν κόστη τα οποία δεν είναι δικά τους. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε στις μέρες μας με τον ο ΟΑΕΔ που θα κληθεί να σηκώσει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος που θα προέλθει από τις τελευταίες ρυθμίσεις που πέρασε η κυβέρνηση για να προωθήσει την εκποίηση της Ολυμπιακής. Άλλη τέτοια περίπτωση είναι και το επιπρόσθετο κόστος που καλείται να καταβάλει ο ΟΕΚ λόγω της ασύδοτης αύξησης των τραπεζιτικών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια.
Εμείς κατ’ επανάληψη έχουμε πει ότι οι ασκούμενες κοινωνικές πολιτικές των οργανισμών αυτών δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ή έστω σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών αλλά θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική τριμερής χρηματοδότηση και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επωμίζονται κόστη τα οποία δεν είναι δικά τους.
Σε ότι αφορά τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές οι οποίες θα αναβαθμίσουν το ρόλο του και από όργανο και ιμάντας εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής να γίνει ένας οργανισμός που θα συμβάλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής και των πολιτικών απασχόλησης και θα συμμετάσχει αποφασιστικά στην εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση.
Σε ότι αφορά τον ΟΕΚ η στεγαστική του πολιτική δεν θα πρέπει επί της ουσίας να εξαντλείται στο να επιδοτεί το στεγαστικό επιτόκιο. Με δεδομένο ότι εντολοδόχος και ταυτόχρονα χρηματοδότης είναι ο ΟΕΚ θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις δανειοδότησης πράγμα όμως το οποίο όχι μόνο δεν συμβαίνει αλλά η κερδοσκοπία και η καταχρηστικότητα εκ μέρους των τραπεζών έχει ξεφύγει εντελώς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη σημερινή κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες καθορίζουν τα στεγαστικά επιτόκια, τους καταχρηστικούς όρους που επιβάλλουν στους δανειολήπτες αλλά και το ότι δεν χορηγούν δάνειο παρά την έγκριση του ΟΕΚ σε όσους είναι γραμμένοι στον τραπεζικό Τειρεσία και έτσι στερούνται μιας κοινωνικής παροχής για την οποία μάλιστα έχουν καταβάλλει και οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές .
Ανάλογη κατάσταση σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση επικρατεί και στον ΟΕΕ όπου και σ’ αυτόν τον οργανισμό δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή.

Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών

Πριν από ενάμισι περίπου χρόνο ψηφίστηκε η ρύθμιση για τη σύσταση στον ΟΑΕΔ λογαριασμού με την ονομασία «ειδικό ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης». Οι πόροι του λογαριασμού αυτού θα προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό (χωρίς συγκεκριμένη αναφορά), από κοινοτικούς πόρους (χωρίς συγκεκριμένη αναφορά επίσης) και από τη μεταφορά του ημίσεως της ειδικής εισφοράς για την επιδότηση των στρατευόμενων μισθωτών. Οι βασικές επισημάνσεις που είχαμε κάνει τότε είχαν να κάνουν με το ότι μέσα από τα άρθρα του νόμου αφ’ ενός αυτοαναιρούνταν ο χαρακτήρας του με τις πολλές προϋποθέσεις που έθετε για να καταστεί κάποιος δικαιούχος και αφ’ ετέρου άφηνε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να τον χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν δημιουργώντας μια νέα ρουσφετολογική και πελατειακή πραγματικότητα εκμεταλλευόμενη τον πόνο και τη δυστυχία των ανέργων. Τα κύρια σημεία που θέσαμε είχαν να κάνουν με τις σωρευτικές προϋποθέσεις που έβαζε ο νόμος (7.500 ημέρες ασφάλισης, ηλικία 50 ετών, εργασία σε περιοχή με διπλάσιο ποσοστό ανεργίας του εθνικού μέσου όρου, εργασία σε φθίνοντες κλάδους) και παρέπεμπε σε απλές υπουργικές αποφάσεις την αλλαγή κατηγοριών και κριτηρίων για ένταξη πράγμα το οποίο παρέπεμπε σε ρουσφετολογικές πρακτικές και ομηρίες. Σήμερα ενάμισι χρόνο μετά ο λογαριασμός αυτός παραμένει ανενεργός και η κυβέρνηση από καιρού εις καιρό φέρνει αποσπασματικές ρυθμίσεις για ορισμένες κατηγορίες ανέργων στους οποίους δίνονται κάποιες παροχές. Η δική μας προσέγγιση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ήρθαν στη Βουλή ήταν θετική θέτοντας όμως παράλληλα δύο ζητήματα

1. Το ότι η ριζική απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας και ειδικά της ανεργίας που δημιουργούν οι χρεοκοπίες και η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ούτε η πρόωρη συνταξιοδότηση ούτε η επιδοματική πολιτική, αλλά η εξασφάλιση παραγωγικής απασχόλησης και κοινωνικά χρήσιμης εργασίας για τους ανέργους
2. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές της χώρας στην οποία έχουμε απολυμένους για τους ίδιους λόγους της μετεγκατάστασης και του κλεισίματος επιχειρήσεων και στις οποίες η κυβέρνηση οφείλει να συμπεριφερθεί ανάλογα
3. Αυτές οι πολιτικές δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΛΑΕΚ όπως συμβαίνει αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σήμερα γίνεται πολύς λόγος από την κυβέρνηση για το περιβόητο «Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής». Για τη χρηματοδότηση του «ταμείου» αυτού προβλέπονται για το 2009 350 εκατομμύρια €. Για τη φτώχεια λοιπόν τη διετία 2008 – 2009 προβλέφτηκε το ποσό των 450 εκατ. € ενώ σύμφωνα και με αυτές τις ίδιες τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα έπρεπε να φτάνει το 1,5 δις €. Για μας θα έπρεπε να ληφθούν στοιχειώδη μέτρα κοινωνικής προστασίας των Λαϊκών στρωμάτων εκείνων που είναι κάτω ή γύρω στα όρια της φτώχειας όπως:
· Θέσπιση του κατώτερου εγγυημένου εισοδήματος.
· Εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος για τους ανέργους με την αύξηση και την χρονική επιμήκυνση της χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας.
· Χορήγηση ειδικού βοηθήματος ανεργίας στο ύψος της σύνταξης του ΟΓΑ στους νέους ανέργους αμέσως μετά το πέρας της τυπικής εκπαίδευσής τους, εντός διμήνου από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ, εάν δεν έχουν βρει αποδεκτή απασχόληση.
· Χορήγηση διορθωτικού ποσού στους μισθωτούς που αμείβονται με τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων
· Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο δημιουργείται το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο – κατά την κυβέρνηση – θα στηρίξει οικονομικά στο μέλλον το ασφαλιστικό σύστημα. Οι πόροι του σύμφωνα με το νόμο θα ήταν το 4% των εσόδων του ΦΠΑ, το 10% των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις και το 10% των εισπραττόμενων κοινωνικών πόρων. Εμείς κατά τη σχετική συζήτηση είχαμε πει ότι η κυβέρνηση χρυσώνει το χάπι των ιδιωτικοποιήσεων λέγοντας ότι μέρος των εσόδων θα πάει στο ασφαλιστικό, προαναγγέλλει την αύξηση της έμμεσης φορολογίας και επιχειρεί να αναδιανείμει τους υπάρχοντες πόρους του ασφαλιστικού συστήματος και την ανάληψη βαρών από υγιή σήμερα ταμεία. Σήμερα πριν καλά καλά να στεγνώσει το μελάνι αθετούν και αυτές τις ίδιες τις δικές τους ρυθμίσεις αφού για το ΑΚΑΓΕ προβλέπεται επιχορήγηση της τάξης των 790 εκατ. €. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα μόνο του ΦΠΑ είναι 20.750 εκατ. € και κατά συνέπεια το οφειλόμενο 4% είναι 830 κατ. €. Πέραν αυτών η κυβέρνηση προχωράει στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων, της Ολυμπιακής κ.α. χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπει την απόδοση του 10% στο ΑΚΑΓΕ στην περίπτωση που οι πολιτικές αυτές προχωρήσουν.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζει τεράστια και σοβαρά ελλείμματα.
Ο κοινωνικός προϋπολογισμός δεν αναφέρει τίποτε για τα χρήματα που έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταμεία από την απαξίωση που έχουν υποστεί τα αποθεματικά τα τελευταία χρόνια με την τοποθέτησή τους σε τοξικά προϊόντα με αποτέλεσμα από το 2006 έως σήμερα να έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους.
Ο κοινωνικός προϋπολογισμός δεν αναφέρει τίποτε για το κόστος που έχουν επιφέρει οι ενοποιήσεις. Αναφέρεται ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με την παλαιά οργανωτική δομή. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι ενοποιήσεις που προέβλεπε ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος 3655/2008 ξεκίνησαν από 1/8/2008 για πολλά ταμεία και ολοκληρώθηκαν για όλα τα ταμεία στις 1/10/2008. Για μας αυτό είναι μια μεθόδευση προκειμένου η κυβέρνηση να κρύψει το ότι ένα μεγάλο μέρος του κόστους των ενοποιήσεων το αναλαμβάνει το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα και όχι το κράτος όπως έχει νομοθετηθεί. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – όπου μεταξύ των άλλων αναφέρονται και οι οικονομικές εκτιμήσεις για το 2008 – δεν αναφέρονται επιχορηγήσεις από το κράτος για το 2008 ενώ για πέντε μήνες (1/8/2008 έως 31/12/2008) τα ειδικά ταμεία ανήκουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Παρά τις κορώνες περί του αντιθέτου η πραγματικότητα είναι ότι τα κονδύλια που διατίθενται για την κοινωνική ασφάλιση απέχουν από τις πραγματικές ανάγκες καθώς και τις κυβερνητικές υποχρεώσεις αλλά και υποσχέσεις..
Σε ότι αφορά αυτή καθ’ εαυτή την κρατική χρηματοδότηση που προβλέπεται για το 2009 στο σχέδιο εισηγητικής έκθεσης του γενικού κρατικού προϋπολογισμού βλέπουμε τα εξής:
Για το ΙΚΑ αναφέρεται μόνο η πρόβλεψη για το 1% του ΑΕΠ (2,6 δις. €) που προβλέπει ο νόμος 3029/2002
Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για κάλυψη των ελλειμμάτων που έχουν φέρει οι προηγούμενες ενοποιήσεις στο ΙΚΑ (Ταμείο ασφάλισης προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής τράπεζας, Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού ΑΤΕ και Ταμείο υπαλλήλων γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων) και που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα έπρεπε να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό
Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στα ελλείμματα που θα φέρουν στο ΙΚΑ οι νέες ενοποιήσεις του ασφαλιστικού νόμου 3655/2008 και που με βάση το νόμο πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατ’ εκτίμηση τα αναφερόμενα 1.455 εκατ. € στον πίνακα 3.7 της εισηγητικής έκθεσης ως δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα θα αφορούν και αυτά τα ελλείμματα.
Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για κάλυψη του κόστους που αναλαμβάνει το ΙΚΑ λόγω της επιχειρούμενης διάλυσης της Ολυμπιακής.

Πέραν αυτών και διαβάζοντας τα αναφερόμενα στοιχεία στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ βλέπουμε ότι:

Εκτός της πρόβλεψης για κρατική επιχορήγηση 2,6 δις. € προς το ΙΚΑ υπάρχει και πρόβλεψη για κρατική επιχορήγηση ύψους 873 εκατομμυρίων € για τα συγχωνευθέντα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ και ΗΣΑΠ και 526,7 εκατομμυρίων € για το ενταχθέν ταμείο της ΔΕΗ. Τα ποσά αυτά όπως προαναφέραμε δεν αναγράφονται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αλλά υπάρχει αναφορά για αντικριζόμενα έσοδα.
Οι προβλέψεις για κρατική επιχορήγηση των ενταχθέντων ταμείων πλην αυτού της ΔΕΗ αναφέρονται συγκεντρωτικά ενώ θα έπρεπε να αναφέρονται αναλυτικά για να υπάρχει σαφής εικόνα.
Στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο σκέλος που αναφέρονται οι εκτιμήσεις για το 2008 δεν αναφέρεται τίποτε για τα συγχωνευθέντα ταμεία για το διάστημα από 1/7/2008 που έγινε η ενοποίηση έως 31/12/2008.
Οι εκτιμήσεις για το κλείσιμο του 2008 απέχουν από τον αρχικό προϋπολογισμό και παρουσιάζονται μειωμένα έσοδα και αυξημένα έξοδα. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένα κατά 137 εκατομμύρια € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό και τα έξοδα αυξημένα κατά 326 εκατομμύρια €. Είναι πολύ πιθανό αυτή η εκτίναξη των εξόδων να οφείλεται σε ελλείμματα των εντασσόμενων ταμείων που κάλυψε το ΙΚΑ.
Στον τομέα της υγείας υπάρχει πρόβλεψη για κρατική συμμετοχή στην ασφάλιση των νεοεισερχόμενων των ενταχθέντων ταμείων ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση για τους νεοεισερχόμενους στο ΙΚΑ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μην τηρεί τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης του κλάδου ασθένειας που προβλέπονται από το νόμο 2084/92 και το ΙΚΑ ουσιαστικά αποδέχεται επί χρόνια αυτή την πρακτική.
Η έλλειψη κρατικής επιχορήγησης στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ είναι η βασικότερη αιτία για την συνεχιζόμενη ελλειμματικότητα του κλάδου.
Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για κάλυψη του κόστους που αναλαμβάνει το ΙΚΑ λόγω της επιχειρούμενης διάλυσης της Ολυμπιακής.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στις εκτιμήσεις του 2008 ούτε στον προϋπολογισμό του 2009 για την απόδοση των υποχρεώσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Σύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο (άρθρο 53 § 6) το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οφείλει στο ΕΤΕΑΜ (το οποίο συνεχίζει να είναι ταμείο φάντασμα και ταυτόχρονα εντάσσονται σ’ αυτό μια σειρά από άλλα επικουρικά ταμεία) το ποσό των 2,5 δις. € τα οποία θα αποδώσει σε 15 ετήσιες δόσεις με πρώτη δόση το Δεκέμβριο του 2008.
Η πρόβλεψη για αύξηση των συνταξιούχων των ενταχθέντων ταμείων ΤΑΠ – ΟΤΕ (ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ), ΤΣΠ – ΗΣΑΠ, ΤΣΠ – ΕΤΕ, ΤΣΠ ΤτΕ, ΤΑΠ – ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ Εθνικής μόλις κατά 900 άτομα (από 71.100 το 2008 σε 72.000 το 2009) είναι αστεία ιδιαίτερα όταν πέρα από τις συνήθεις συνταξιοδοτήσεις οι οποίες σε ετήσια βάση ξεπερνούν αυτή την πρόβλεψη ακούγονται σενάρια για τη συνταξιοδότηση των 700 υπαλλήλων που είναι σε εκκρεμότητα από την εθελούσια του ΟΤΕ και για νέα εθελούσια στον ΟΣΕ. Εκτός αυτού υπάρχει και αναντιστοιχία των αναφερόμενων στοιχείων σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στον κοινωνικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης 2008. Το ΙΚΑ αναφέρει ότι για το 2008 τα ενταχθέντα ταμεία (πλην ΔΕΗ) είχαν 71.100 συνταξιούχους και ο κοινωνικός προϋπολογισμός για τα ίδια ταμεία αναφέρει ότι το 2008 είχαν 72.204 συνταξιούχους.
Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η περιουσία των συγχωνευθέντων ταμείων είναι τέτοιος ώστε να μη μπορεί κανείς να βγάλει κάποιο αξιόπιστο συμπέρασμα. Πιο συγκεκριμένα δεν παρουσιάζεται η περιουσία του κάθε φορέα ξεχωριστά αλλά το τι περιουσία φέρνουν όλα τα ταμεία συνολικά σε διαθέσιμα, σε μετοχές, σε αμοιβαία κλπ.
Ανάλογη με το ΙΚΑ είναι η κατάσταση και στα άλλα συγχωνευθέντα ταμεία όπου μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια στοιχειώδης καταγραφή του τι παρέλαβαν οι νέες διοικήσεις αυτών των ταμείων από όλους αυτούς τους φορείς που έκλεισαν, δεν έχουν κατατεθεί προϋπολογισμοί για το 2009 και εκκρεμεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των λειτουργικών εξόδων και της κεντρικής διοίκησης των ταμείων πράγμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στο νόμο και ήδη προκαλεί τριγμούς.
Πέραν αυτών το πιο αρνητικό σημάδι είναι το ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έγγραφό της ζητάει από το νεοσυσταθέν Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις για παροχές εφ’ άπαξ να καλύψει και κόστος επικουρικών συντάξεων ενώ δεν είναι δική του υποχρέωση.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα της κρατικής συμμετοχής στην κοινωνική ασφάλιση. Η απόδοση μέσω των δηλώσεων μιας πιο ωραιοποιημένης εικόνας από την πραγματική δεν ωφελεί κανένα και το μόνο που κάνει είναι το να μεγαλώνει την κυβερνητική αναξιοπιστία και να μεταθέτει και να μεγεθύνει τις σημερινές υποχρεώσεις.

. 

blogger templates | Make Money Online