Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών - "Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η συλλογική αυτή πρωτοβουλία των πανεπιστημιακών δασκάλων του δημόσιου πανεπιστημίου είναι αποτέλεσμα της κοινής αντίληψης ανθρώπων που υπηρετούν γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, την απασχόληση ,τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομική και κοινωνική πολιτική και αναλύουν τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τους όρους λειτουργίας της αγοράς εργασίας, αλλά και τα αποτελέσματα των πολιτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται.
Είναι απόρροια της κοινής διαπίστωσης ότι οι νεοφιλελεύθερες δοξασίες με την ποικιλία των πολιτικών και των παραλλαγών τους που τις υπηρέτησαν στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, επιδείνωσαν τη θέση των εργαζομένων αυξάνοντας την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τις εισοδηματικές ανισότητες στο πλαίσιο μιας γενικευμένης απορρύθμισης του κοινωνικού κράτους και της αγοράς εργασίας.
Είναι απόρροια της κοινής παραδοχής ότι η πρόσφατη κρίση αποτελεί την αναμενόμενη εξέλιξη της κρίσης των πολιτικών που την δημιούργησαν, και συνεπώς είναι πολλαπλά και επικίνδυνα πλέον επιζήμια, τόσο από κοινωνική όσο και από παραγωγική άποψη.
Είναι απόρροια της ανάγκης να δηλώσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η προτεινόμενη σήμερα πολιτική ακολουθεί την ίδια πεπατημένη καλώντας και πάλι τον κόσμο της εργασίας να επωμισθεί το μεγαλύτερο, αν όχι το συνολικό, μερίδιο του κόστους μιας κατάστασης που άλλοι επέβαλαν και εξακολουθούν να επιβάλλουν, ερήμην των κοινωνιών, και που σήμερα οι ίδιοι αξιοποιούν ως άλλοθι την κρίση για τη διατήρηση και επέκταση των κεκτημένων των οικονομικά ισχυρών.
Είναι απόρροια της κοινής μας διαπίστωσης ότι οι κοινωνικά επιζήμιες αυτές μεταβολές συντελέσθηκαν με την ενεργό δράση του κράτους που, είτε με την πρακτική νέων «ρυθμίσεων» και «επαναρρυθμίσεων» του θεσμικού πλαισίου, είτε με την προκλητική αδιαφορία του να εφαρμόσει τους νόμους που εξακολουθούν να προστατεύουν, έστω και σε μικρό βαθμό, τους μισθωτούς, υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή και προκαλεί την κοινωνική ένταση και βία.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται στην καταγραφή μιας ζοφερής εργασιακής και κοινωνικής πραγματικότητας και στην επισήμανση των κοινωνικών κινδύνων που εγκυμονεί η περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας και η διεύρυνση των ανισοτήτων που συνεπιφέρει η πολιτική μετακύλησης των βαρών και των ευθυνών του κεφαλαίου στο κοινωνικό σύνολο. Εντοπίζει, παράλληλα, την ανάγκη λήψης άμεσων και αναγκαίων μέτρων που θα βάζουν φραγμούς στις πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, θα καταργούν τις αντεργατικές διατάξεις της νομοθεσίας των τελευταίων 20 ετών, θα επιβάλουν μέτρα ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων και θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους, και θα δημιουργούν θεσμούς εργατικού και κοινωνικού ελέγχου απέναντι σε πρακτικές ασυδοσίας των επιχειρήσεων προκειμένου η εργασία να αντιμετωπίζεται ως ο βασικός παραγωγός του πλούτου και όχι ως απλή, και συχνά περιττή, δαπάνη.
Με δύο λόγια, η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί να δοθεί περιεχόμενο στη συνταγματική δέσμευση για την ευθύνη του κράτους στην εξασφάλιση πλήρους και αξιοπρεπούς απασχόλησης (άρθρο 22, παρ. 1), αλλά και τη συμμόρφωση προς το άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948.
Η πρωτοβουλία αυτή εμπεριέχει μια διττή συμβολική σημασία.
Πρώτον, προέρχεται από ανθρώπους της επιστήμης, ειδικούς στο αντικείμενο στο οποίο παρεμβαίνουν παρά το γεγονός ότι οι εκάστοτε εξουσίες εξακολουθούν να αγνοούν επιδεικτικά τις απόψεις τους, αρνούμενες να αποκλίνουν από ιδεολογικούς και θεωρητικούς δογματισμούς που οδηγούν σε κοινωνικά επικίνδυνους μονόδρομους.
Δεύτερον, συνδέεται με την ανάγκη ώστε να υπάρξει από τον πανεπιστημιακό χώρο μια συλλογική καταγγελία απέναντι σε πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκούνται, και για τις οποίες ο χώρος μας φέρει σοβαρές ευθύνες για τη υιοθέτηση, τη στήριξη, την ανοχή και τη σιωπή που έχει επιδείξει .Εν προκειμένω, η πρωτοβουλία μας δεν περιορίζεται στην καταγγελία των κοινωνικά επιζήμιων και άδικων πολιτικών και πρακτικών, αλλά σκοπεύει να προχωρήσει με νηφαλιότητα, ήθος και ευθύνη, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, συλλογικότητα και αποτελεσματικότητα, στην επιστημονική μελέτη και ανάλυση των βαθύτερων αλλαγών οι οποίες συντελούνται, των επιπτώσεών τους στη ζωή των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών, με στόχο την ανάδειξη νέων τρόπων αντίστασης και δημιουργίας.
Τέλος, η πρωτοβουλία αυτή, ξεκινώντας από τη συλλογή υπογραφών από τον χώρο του πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση με την περαιτέρω συνέχιση και διεύρυνσή της, με ποικιλία εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι τη λήψη αναγκαίων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της εργασίας και τη δυναμική επαναφορά στη πρώτη θέση το αίτημα για ποιότητα ζωής και ανθρώπινη απελευθέρωση από την ανασφάλεια και την ανάγκη.
Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να σιγήσουμε.

 

blogger templates | Make Money Online