Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Η Υπουργική απόφαση για την καταβολή των εισφορών της αυτασφάλισης - Δύο ακόμη παρανομίες και τρία ανοιχτά θέματα


Η Υπουργική απόφαση για την καταβολή των εισφορών της αυτασφάλισης
Δύο ακόμη παρανομίες και τρία ανοιχτά θέματα
 Αθήνα 30/12/2013

Η ρύθμιση που «διασφαλίζει» τους σημερινούς όρους συνταξιοδότησης των συναδέλφων που φεύγουν με τα προγράμματα κινήτρων του ΟΤΕ ή και άλλων εταιρειών προέβλεπε και την έκδοση Υπουργικής απόφασης η οποία θα καθόριζε το πώς θα πληρωθούν οι εισφορές και όπως αναφερόταν τις όποιες άλλες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή η οποία υπεγράφη και πήρε αριθμό Φ.Ε.Κ. 3290 τεύχοςΒ 24/12/2013:
1.      Ο ασφαλιστικός φάκελος του κάθε συναδέλφου που συμμετέχει στο πρόγραμμα και κάνει αίτηση  αυτασφάλισης σε πρώτη φάση δεν εξετάζεται από τα ταμεία αλλά από τον εκάστοτε εργοδότη ο οποίος υπολογίζει την εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης και το εκτιμώμενο κόστος αυτασφάλισης για όλα τα ταμεία.
2.      Το κόστος αυτό ο εργοδότης το καταβάλλει στα ταμεία μέσα σε τρεισήμισι μήνες από την αίτηση αυτασφάλισης.
3.      Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται με βάση το τι ισχύει την ημέρα της αίτησης για αυτασφάλιση.
4.      Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ασκείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση.
5.      Η εκκαθάριση των οφειλόμενων ποσών γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης για σύνταξη. Άν ο εργοδότης έχει δώσει λιγότερα πληρώνει τη διαφορά ενώ αν έχει δώσει περισσότερα αυτά συμψηφίζονται με άλλες οφειλές του προς τα ταμεία. Το ΙΚΑ ενημερώνει τον εργοδότη για την ημερομηνία συνταξιοδότησης του κάθε συναδέλφου.
6.      Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στο περυσινό πρόγραμμα κινήτρων και έχουν κάνει αυτασφάλιση προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση το τι ισχύει σήμερα θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα αίτηση. Με την κατάθεση της αίτησης στο ΙΚΑ αυτό θα πρέπει να υπολογίσει άμεσα το πότε ο συνάδελφος δικαιούται σύνταξη και με βάση αυτό το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών. Το ποσό αυτό οι συνάδελφοι θα πρέπει να το καταβάλλουν στο ΙΚΑ και στα άλλα ταμεία μέχρι τις 31/1/2014.
Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας με τίτλο η τροπολογία της συνταξιοδοτικής «διασφάλισης» κατατέθηκε είχαμε θέσει κάποιες πλευρές αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης. Σήμερα η απόφαση του Υπουργού Εργασίας ανοίγει δύο ακόμη παρανομίες. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι εκχωρεί αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων στους εργοδότες. Η εκτίμηση για το πότε ο κάθε συνάδελφος βγαίνει στη σύνταξη και το κόστος της αυτασφάλισης πρέπει να γίνει από το ΙΚΑ και όχι από την εργοδοσία. Κανείς Υπουργός και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εργασίας δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί αυτές τις αρμοδιότητες, αυτές τις υποχρεώσεις των ταμείων σε τρίτους. Η δεύτερη έχει να κάνει με το ότι ενώ η ρύθμιση που ψήφισαν (νόμος 4218/2013 άρθρο τέταρτο) λέει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό εντός δύο μηνών η Υπουργική απόφαση το αλλάζει και με ένα έντεχνο τρόπο τους δύο μήνες τους κάνει τρεισήμισι.
Πέραν αυτού υπάρχουν θέματα που μένουν ανοιχτά.
Το πρώτο έχει να κάνει με τι θα συμβεί σε περίπτωση λάθους δηλαδή σε περίπτωση που πληρωθεί μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα αυτασφάλισης. Η οριστική απάντηση θα δοθεί αν και όταν προκύψει πρόβλημα. Στην Υπουργική απόφαση υπάρχει από τη μια μεριά η θετική πρόβλεψη που μιλάει για επανυπολογισμό των εισφορών. Υπάρχει όμως και η αναφορά που λέει ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην αυτασφάλιση. Το κενό που αφήνει περιθώρια παρερμηνειών έχει να κάνει με το ότι το ΙΚΑ που έχει την ευθύνη δεν αναλαμβάνει από τώρα να υπολογίσει το χρόνο και το κόστος της αυτασφάλισης για τον καθένα και μεταβιβάζει αυτή του την υποχρέωση στον ΟΤΕ.
Τα δύο άλλα θέματα που μένουν ανοιχτά είναι το θέμα των αναπήρων καθώς και το ότι το ΙΚΑ όπως και για όσους αποχωρούν τώρα έτσι και για τους συναδέλφους που έφυγαν πέρυσι αποκλείεται να υπολογίσει το κόστος μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Σε ότι αφορά το θέμα της αναπηρίας το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και οι συνάδελφοι που θα κριθούν ανάπηροι δεν έχουν ούτε δικαίωμα αυτασφάλισης ούτε δικαίωμα συνταξιοδότησης με αναπηρία.
Κατά τη γνώμη μας οι συνάδελφοι του περυσινού προγράμματος κινήτρων που θα καταθέσουν αίτηση για να μπουν στη σχετική ρύθμιση δεν θα πρέπει να δεσμεύονται για την πληρωμή από την 31/1/2014 αλλά από το πότε θα τους κοινοποιηθεί από το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία το ποσό που χρωστάνε. Αν το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία χρειάζονται μήνες για τους υπολογισμούς δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι. Ευθύνονται αυτοί που διέλυσαν όλες τις υπάρχουσες δομές, που άφησαν νευραλγικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό. Την ίδια ώρα βέβαια με τη λαθροχειρία που αναφέραμε παραπάνω αλλάζουν το χρόνο πληρωμής της εργοδοσίας και τους επιτρέπουν τα οφειλόμενα ποσά να τα καταβάλλουν μέχρι τα μέσα του Απρίλη.

Τέλος σε ότι αφορά την αναπηρία έχουμε τοποθετηθεί με σχετική μας ανακοίνωση και έχουμε πει ότι πρέπει να λήξει η ταλαιπωρία των παλαιών και να μην ξεκινήσει ο ίδιος Γολγοθάς σε όποιον ακόμη συνάδελφο κριθεί ανάπηρος. Η απαγόρευση του δικαιώματος αυτασφάλισης είναι παράλογη έως ρατσιστική όπως παράλογο έως ρατσιστικό είναι και το ότι τους κόβεται το δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας. Εδώ η πολιτεία αντί να βοηθήσει τους ανάπηρους έρχεται και τους τιμωρεί. Στους συναδέλφους αυτούς που είχαν την ατυχία να είναι ανάπηροι θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αυτασφάλιση είτε τη σύνταξη αναπηρίας και όχι να ζουν την αγωνία, την ανασφάλεια και την τιμωρία που τους έχει επιβληθεί.

 

blogger templates | Make Money Online