Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή μελών της Εκτελεστικής της ΟΜΕ-ΟΤΕ


Επιστολή
Αθήνα 2-11-2018

Προς: Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα ΟΜΕ-ΟΤΕ, μέλη ΔΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι

Μετά από την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ομοσπονδίας τον Ιούνιο έχουν περάσει τέσσερις και πλέον μήνες στο διάστημα των οποίων έχουν συμβεί και συμβαίνουν πράγματα που επηρεάζουν  τους εργαζόμενους.
Συγκεκριμένα η διοίκηση ΟΤΕ συνεχίζει απτόητη να αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες της με τρόπο που θίγει θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα:
- Η Διοίκηση μεταφέρει του ΗΜ/ΗΠ συναδέλφους στο πεδίο, εκχωρώντας το έργο τους στους εργολάβους, υπαναχωρώντας από παλιότερες διαβεβαιώσεις της.
- Στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού καταμερισμού δουλειάς στον όμιλο DT εκχωρεί έργο των λογιστικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού στις θυγατρικές της στο Βουκουρέστι και την Μπρατισλάβα, καταστρέφοντας θέσεις εργασίας.
- Παραχωρεί το έργο της φύλαξης στους εργολάβους παραμερίζοντας και απαξιώνοντας τους συναδέλφους που μέχρι τώρα υπηρετούν στην φύλαξη.
- Ανακοινώνει job rotation χωρίς καμία διαβούλευση και ενημέρωση.

Σύμφωνα με το ΠΔ Προεδρικό διάταγμα 240/2006 «Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα µε την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002)» (ΦΕΚ Α΄252/16.11.2006) η Διοίκηση θα έπρεπε για θέματα που αφορούν το προσωπικό να διαβουλεύεται με την ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Επισημαίνουμε ότι ενώ παλιότερα υπήρχαν συχνές συναντήσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την διοίκηση για την παρουσίαση των αναδιοργανώσεων των υπηρεσιακών μονάδων, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ατονήσει, με αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης και την αυθαίρετη και καταχρηστική χρήση του διευθυντικού δικαιώματος. Πολύ περισσότερο όταν η εργοδοτική πλευρά αντιλαμβάνεται την απουσία διαβούλευσης ως λευκή επιταγή από μέρους μας για να προχωρά όποια αλλαγή φαντασιώνεται, με τρόπο επιζήμιο για τους εργαζόμενους.
Να σημειωθεί ότι ζητούμε πραγματική διαβούλευση και όχι ενημέρωση πάνω σε ειλημμένες αποφάσεις.
Τέλος η τήρηση της νομιμότητας ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει θέματα όπως της τήρησης του ωραρίου, των εκτός έδρας, του stand by κ.α. ενώ θα έπρεπε να είναι δεδομένη  ως αποτέλεσμα της υπογεγραμμένης συλλογικής σύμβασης, αυτό δυστυχώς δε συμβαίνει.
Σας καλούμε να υποχρεώσετε την εργοδοτική πλευρά να τηρήσει τα νόμιμα και αυτονόητα.

Τα μέλη της ΕΕ


Σταύρος Μηλιώνης                                                                                                      Βασίλης Βάκος

 

blogger templates | Make Money Online