Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Δευτέρα 13/5/2013


Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Δευτέρα 13/5/2013

Την Τρίτη 14/5/2013 είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάργησης ή μη των παλαιών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η ερμηνεία την οποία δίνει η διοίκηση στο νέο θεσμικό πλαίσιο είναι ότι όλες οι παλαιές συμβάσεις καταργούνται την ημερομηνία αυτή. Η δική μας ερμηνεία λέει ότι οι συλλογικές συμβάσεις που αφορούν θεσμικούς όρους δεν καταργούνται και σε κάθε περίπτωση δεν καταργούνται οι όροι εκείνοι του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού ΟΤΕ που θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3522/2006.
Στη συνάντηση της ομοσπονδίας με τη διοίκηση τη Δευτέρα 13/5/2013 έγινε και  από τις δύο πλευρές μια προσπάθεια υπέρβασης των διαφορετικών νομικών ερμηνειών και  κατατέθηκαν δύο προτάσεις.
Η πρώτη πρόταση προέβλεπε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για όλα τα θεσμικά ζητήματα που περιέχονται στις παλαιές συμβάσεις εκτός από τα δύο που θέτει για αλλαγές η διοίκηση (πειθαρχικό και κανονισμός μεταθετότητας). Για τα δύο αυτά θέματα οι δύο πλευρές θα έθεταν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαλόγου με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και για τα θέματα αυτά.
Η Αγωνιστική Συνεργασία προσέγγισε αυτή την πρόταση θεωρώντας ότι μπορούμε να κλείσουμε υπογράφοντας μια σύμβαση με τη συντριπτική πλειοψηφία των θεσμικών ζητημάτων που μπαίνουν σε αμφισβήτηση και να μπούμε στη συζήτηση για το πειθαρχικό και για τον κανονισμό  μεταθετότητας βάζοντας και το δικό μας πλαίσιο με δικά μας αιτήματα. Αυτή ήταν άλλωστε και η τοποθέτησή μας στη συνεδρίαση της ομοσπονδίας στις 9/5/2013 όπου μεταξύ άλλων λέγαμε «Σε ότι αφορά τα θέματα διαπραγμάτευσης του πειθαρχικού και του κανονισμού μεταθετότητας που βάζει η διοίκηση μπαίνουμε στη συζήτηση βάζοντας όμως το δικό μας πλαίσιο. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε μόνο με βάση το τι λέει ή τι ζητάει η διοίκηση. Έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και να προβάλλουμε δικά μας αιτήματα όπως το μισθολόγιο των συναδέλφων στις θυγατρικές, όπως ο λογαριασμός νεότητας, όπως η χορήγηση του μισθολογικού κλιμακίου που κόπηκε ή όπως το προβλεπόμενο 1% για το ταμείο αρωγής.»

Η δεύτερη πρόταση, η οποία φαίνεται και να επικρατεί, είναι η προσπάθεια υπογραφής όλων των θεσμικών θεμάτων που τίθενται σε αμφισβήτηση τώρα με τη διοίκηση να αποσύρει προς το παρόν τις προτάσεις που έχει καταθέσει για πειθαρχικό και κανονισμό μεταθετότητας και να φέρει μια νέα πρόταση για τα δύο αυτά θέματα που θα περιέχει κάποιες μικρές όπως μας είπε αλλαγές. Η πρόταση αυτή αν τελικά επικρατήσει έχει το θετικό της με την έννοια ότι κλείνουν όλα τα ζητήματα μέχρι τέλος του 2014, έχει όμως και την αρνητική της πλευρά γιατί μιλάμε πάλι μόνο πάνω στις προτάσεις της διοίκησης και αδυνατίζει η προβολή και διεκδίκηση δικών μας θεμάτων.
Έτσι ή αλλιώς όλα τα θέματα δηλαδή μισθολόγιο, θεσμικά ζητήματα, εσωτερικός κανονισμός προσωπικού θα μπουν ξανά για συζήτηση γύρω στο τέλος του 2014 κάτω από τις συνθήκες που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο.
Η Αγωνιστική Συνεργασία επιφυλάσσεται να εκφράσει την τελική της άποψη μετά την κατάθεση και μελέτη της νέας πρότασης της διοίκησης για το πειθαρχικό και τον κανονισμό μεταθετότητας.

 

blogger templates | Make Money Online