Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας για τη νέα ΣΣΕ Σάββατο 20/12/2014Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας για τη νέα ΣΣΕ Σάββατο 20/12/2014

Το Σάββατο 20/12/2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με θέμα συζήτησης τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η πρόταση που κατέθεσαν ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ομοσπονδίας για εξουσιοδότηση για υπογραφή του κειμένου που παρουσίασαν πήρε 16 θετικές ψήφους στα 34 μέλη του Δ.Σ. που ήταν παρόντα (οι ίδιοι λένε 17 αλλά και με το 17 δεν αλλάζει τίποτε). Οι 16 στους 34 παρόντες δεν είναι η πλειοψηφία που μπορεί να δώσει την πολιτική, την ηθική αλλά και τη νομική εξουσιοδότηση στον πρόεδρο και στο γραμματέα να υπογράψουν μια από τις σοβαρότερες συμβάσεις όλων των εποχών.

Τα σημαντικότερα σημεία της τελευταίας πρότασης της διοίκησης που μπήκε και για συζήτηση περιγράφονται στην ανακοίνωσή μας για τη συνάντηση της 18/12/2014 που είναι αναρτημένη στο blog μας.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα εκβιαστικά διλήμματα και οι διαδικασίες express ήταν πρακτική μόνο της κυβέρνησης προκειμένου να εκβιάσει και να περάσει τις θέσεις της και τα μνημόνια. Οι μεθοδεύσεις που ζήσαμε σήμερα στο Δ.Σ., οι διαδικασίες express (Πέμπτη ήταν η τελευταία συζήτηση με τη διοίκηση Σάββατο έγινε το Δ.Σ.), τα εκβιαστικά διλήμματα που προσπάθησαν να βάλουν στα μέλη του Δ.Σ. και η διαδικασία που ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας επέλεξαν για να κλείσουν τη συνεδρίαση δημιούργησαν τεράστια προβλήματα και αντικειμενικά μειώνουν τη διαπραγματευτική δύναμη της ομοσπονδίας.

Σε ότι αφορά την ουσία εμείς επαναλάβαμε τη θέση μας για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ότι η διοίκηση συνεχίζει να πιέζεται κάτω από το βάρος της ρήτρας επαναφοράς του + 10% από την 1/1/2015 και από τις πιθανές πολιτικές εξελίξεις που έχουν προδιαγραφεί μετά την πρώτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πολιτική συγκυρία για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ευνοϊκή για μας. Οφείλουμε να το λάβουμε υπ’ όψη μας και να το χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

blogger templates | Make Money Online