Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Κίνητρα αποχώρησης - Η προοπτική συνταξιοδότησης δεν μπορεί να παίζεται στον τζόγο


Κίνητρα αποχώρησης
Η προοπτική συνταξιοδότησης δεν μπορεί να παίζεται στον τζόγο
Αθήνα 21/11/2012
Το λεγόμενο εθελοντικό και επί της ουσίας εκβιαστικό πρόγραμμα των κινήτρων αποχώρησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με βάση την αρχική πρόβλεψη από την Τετάρτη 21/11/2012 η διοίκηση θα ξεκινήσει να στέλνει απαντητικά στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει αίτηση με την υπόμνηση ότι πρέπει να απαντήσουν σε δύο μέρες.
Πέρα από ότι έχουμε γράψει μέχρι σήμερα στις δύο ανακοινώσεις μας (τα κίνητρα αποχώρησης, το ασφαλιστικό και εργασιακό περιβάλλον) και (τα κίνητρα αποχώρησης και τα εκβιαστικά διλήμματα της διοίκησης) θέλουμε να τονίσουμε ορισμένα σημεία:
1. Η διοίκηση δεν θα πρέπει να ξεκινήσει την αποστολή των απαντήσεων στις 21/11. Οφείλει να περιμένει μέχρι την έκδοση από το Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων της σχετικής εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει το τι αλλαγές έγιναν στο ασφαλιστικό. Άλλωστε μέχρι σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε το έντυπο που θα εξέδιδε το ιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΤΕ για τους όρους συνταξιοδότησης που ισχύουν.
2. Η υπέρμετρη καθυστέρηση έκδοσης του φυλλαδίου είναι αδικαιολόγητη και η χρησιμότητά του πλέον αμφισβητείται.  Η καθυστέρηση δείχνει ότι το γραφείο με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΤΕ  περιμένει την εγκύκλιο του Υπουργείου για να μη διακινδυνεύσει τη φήμη του. Υποτίθεται ότι ανέλαβε την υποχρέωση να μας δώσει έγκυρα αλλά και έγκαιρα κάποια πληροφόρηση για το ασφαλιστικό πράγμα το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα.
3. Η καθυστέρηση έκδοσης του φυλλαδίου σε συνδυασμό με την δικαιολογημένη ανασφάλεια έχει σπρώξει πολλούς συναδέλφους να σχηματίζουν ουρές έξω από διάφορα δικηγορικά γραφεία τα οποία δεν έχουν και τίποτε σημαντικό να τους προσφέρουν.
4. Οι συνάδελφοι σε κάθε περίπτωση πριν την τελική υπογραφή θα πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι και με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου αν ισχύουν αυτά που τους γράφει ο ΟΤΕ για το πότε συνταξιοδοτούνται γιατί το όποιο ενδεχόμενο λάθος δεν θα το επωμιστεί ούτε ο ΟΤΕ ούτε το δικηγορικό γραφείο αλλά οι ίδιοι.
5. Οι συνάδελφοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουν αν οι εκτιμήσεις του ΟΤΕ αφορούν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Η ενημέρωση που δίνει ο ΟΤΕ δεν αναφέρει αν μιλάμε για πλήρη ή για μειωμένη σύνταξη. Μειωμένη σύνταξη σημαίνει 6% μείωση για κάθε χρόνο που υπολείπεται του ορίου ηλικίας (αφορά τις περιπτώσεις που εκτός των ετών υπηρεσίας απαιτείται και όριο ηλικίας).
6. Οι συνάδελφοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της υπηρεσίας τους στον ΟΤΕ και της όποιας προϋπηρεσίας παρουσιάζουν από άλλα ταμεία.
7. Επαναλαμβάνουμε ότι για το σύνολο του ποσού οφείλεται ο φόρος που αναλογεί στην αποζημίωση απόλυσης. Ο σημερινός τρόπος υπολογισμού είναι μέχρι 60.000 0%, από 60.001 έως 100.000 10%, από 100.001 έως 150.000 20% και από 150.001 € και πάνω 30%. Τις μέρες αυτές ο ημερήσιος τύπος έχει γράψει ότι επίκειται αλλαγή με το υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο χωρίς να διευκρινίζεται το ποιες θα είναι οι αλλαγές και από πότε θα ισχύουν.
8. Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι εγκύκλιοι του ΕΟΠΥΥ και του ταμείου αρωγής προκειμένου οι συνάδελφοι να μπορούν να ασφαλιστούν και για τον κλάδο ασθένειας και να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στον κλάδο εφ’ άπαξ.
9. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το ρίσκο μιας νέας παρέμβασης στο ασφαλιστικό. Το τι ισχύει σήμερα θα μας το πει η εγκύκλιος του Υπουργείου. Με τη ρευστότητα όμως που υπάρχει μπορούν οποτεδήποτε να προκύψουν νέες αλλαγές.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Οι απόψεις μας για τις επιλογές και τις μεθόδους της διοίκησης έχουν καταγραφεί. Οι επιλογές αυτές λειτούργησαν εκβιαστικά απέναντι σε όλους αυτούς που δούλεψαν δεκαετίες για την ανάπτυξη του ΟΤΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Οι επιλογές αυτές θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στις εργασιακές σχέσεις, στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων.
Οι επιλογές αυτές επιβλήθηκαν προκειμένου να υπηρετηθεί το δόγμα της με κάθε τρόπο μείωσης του εργασιακού κόστους.
Η διοίκηση του ΟΤΕ διαρρέει ότι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί είναι ικανοποιητικός. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ορθότητα ή μη των διαρροών αυτών. Μπορεί πράγματι τα εκβιαστικά διλήμματα να έφεραν αποτελέσματα.
Εδώ που έχουν φτάσει πλέον τα πράγματα ένα από τα κύρια ζητήματα είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους για τους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν. Με βάση αυτό θεωρούμε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ οφείλει να ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει και οι απαντητικές επιστολές – συμφωνητικά παραίτησης στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει αίτηση να αποσταλούν μετά τη δημοσιοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας. Είναι το ελάχιστο που οφείλει προς όλους.
Όπως λέει ο Λαός μας μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

 

blogger templates | Make Money Online