Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συνάντηση ομοσπονδίας διοίκησης 5/11/12 για τα κίνητρα αποχώρησης


Συνάντηση ομοσπονδίας – διοίκησης 5/11/12 για τα κίνητρα αποχώρησης

Η διαπραγματευτική ομάδα της ομοσπονδίας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της διοίκησης τη Δευτέρα 5/11/2012 με θέμα συζήτησης τα κίνητρα αποχώρησης.
Στη συνάντηση αυτή η διοίκηση επανέλαβε την πρόθεσή της για παροχή κινήτρων εξόδου στο προσωπικό που συμπληρώνει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2015 ελαφρά τροποποιημένη με ότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, επανέλαβε τη θέση της για μεταφορά προσωπικού στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες και παρουσίασε και άλλη μία πρόταση που δεν έχει σχέση με δικαίωμα συνταξιοδότησης αλλά απευθύνεται σε όλους όσους έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας.
Σε ότι αφορά την πρώτη περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι μέχρι την 31/12/2015 συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εξαγοράζοντας αν χρειάζεται και τη στρατιωτική θητεία (η στρατιωτική θητεία υπολογίζεται σε ηλικία 58 ετών). Στις περιπτώσεις αυτές η διοίκηση προτίθεται να χορηγήσει ως κίνητρο αποχώρησης α) τη νόμιμη αποζημίωση, β) το ποσό που ενδεχομένως απαιτείται για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας, γ) τις απαιτούμενες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συνταξιοδότηση και δ) τμήμα του καθαρού μισθού (δεν έχει καθοριστεί πόσο) για όσους μήνες απομένουν μέχρι τη συνταξιοδότηση (ως καθαρές αποδοχές νοούνται οι τακτικές αποδοχές μείον τις κρατήσεις για όλα τα ταμεία ή κλάδους και μείον το φόρο μισθωτών υπηρεσιών).
Σε ότι αφορά τη δεύτερη περίπτωση σε όσους έχουν πάνω από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας η διοίκηση προτίθεται να εξαγγείλει εθελοντικό πρόγραμμα αποχώρησης και όσοι κάνουν χρήση θα δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση συν ένα πρόσθετο ποσό το ύψος του οποίου δεν έχει καθοριστεί.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες μετά την απεργία.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει καθώς η διοίκηση θέλει οι όποιες αποχωρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θέλει να έχει ξεκινήσει και η μεταφορά στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Έτσι είναι φανερό ότι το θέμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λήξει εντός ολίγων ημερών.
Ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόγραμμα των κινήτρων είναι το τι θα γίνει με το ασφαλιστικό. Την ίδια μέρα της συζήτησης 5/11 κατατέθηκε στη Βουλή και το  πολυνομοσχέδιο στο οποίο εμπεριέχονται και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Σύμφωνα με αυτό η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας για τους πριν το 83 δεν πειράζεται, όπως επίσης δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις όσοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τα σημεία αυτά είναι σημαντικά καθώς μειώνουν χωρίς ωστόσο να μηδενίζουν το ρίσκο που καλούνται να επωμιστούν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως θα κάνουν χρήση του  πρώτου πακέτου. Το δεύτερο πακέτο λέχθηκε ότι θα είναι καθαρά εθελοντικό και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι στοχευμένο.
Πέραν αυτού  τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία θα  τεθούν στους συναδέλφους είναι υπαρκτά. Υπαρκτά και ανοιχτά επίσης είναι τα θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα που θα φέρει μια μαζική έξοδος στα ταμεία, τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στον οργανισμό, οι σχετικές διαδικασίες και η μεταφορά στις νέες δραστηριότητες, η επίπτωση που θα έχει η μαζική έξοδος στο μέσο τακτικό μισθό.
Ανοιχτά τέλος για μας είναι και τα πέντε σημεία διεκδίκησης τα οποία έχουμε θέσει.

 

blogger templates | Make Money Online