Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Τα κίνητρα αποχώρησης, το ασφαλιστικό και εργασιακό περιβάλλονΤα κίνητρα αποχώρησης, το ασφαλιστικό και εργασιακό περιβάλλον
Αθήνα 12/11/2012

Η διοίκηση του ΟΤΕ σε εφαρμογή της πάγιας πλέον επιδίωξης μείωσης του μισθολογικού κόστους και μείωσης του προσωπικού του ΟΤΕ εξήγγειλε δύο προγράμματα κινήτρων αποχώρησης. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά θεωρητικά είναι εθελοντική, στην πραγματικότητα όμως οι συνάδελφοι καλούνται εντός λίγων ημερών να αποφασίσουν κάτω από την πίεση διαφόρων εκβιαστικών διλημμάτων. Η διαδικασία την οποία επέλεξε η διοίκηση ήταν  η μονομερής εξαγγελία του όλου προγράμματος και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επιχείρησε να υποβαθμίσει το ρόλο της ομοσπονδίας. Η Αγωνιστική Συνεργασία δεν θα υποδείξει στους συναδέλφους το να κάνουν ή να μην κάνουν χρήση των προγραμμάτων. Θα επιχειρήσει να καταγράψει συνοπτικά το τι λένε τα προγράμματα, να καταγράψει το ασφαλιστικό και εργασιακό τοπίο μέσα στο οποίο οι συνάδελφοι καλούνται να πάρουν την όποια απόφαση. Όσο για το τι θα ισχύει αύριο εργασιακά και ασφαλιστικά με δεδομένο το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον και τη συμπεριφορά τόσο των προηγούμενων όσο και της σημερινής κυβέρνησης κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει για το που θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος, τι θα επηρεάσει και πότε. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ότι για το τι ακριβώς λένε τα προγράμματα υπεύθυνες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και για το τι ισχύει για το ασφαλιστικό η αρμοδιότητα ανήκει στις υπηρεσίες του ΤΑΠ – ΟΤΕ και του Υπουργείου Εργασίας. Η δική μας προσέγγιση καταγράφεται στα τρία παρακάτω επιμέρους αλλά και αλληλένδετα μεταξύ τους κείμενα:
Τι προβλέπουν τα προγράμματα των κινήτρων
Τα κίνητρα αποχώρησης και το ασφαλιστικό περιβάλλον
Τα κίνητρα αποχώρησης και το εργασιακό περιβάλλον
Η Αγωνιστική Συνεργασία θα παρεμβαίνει με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στη διεύθυνση http://agonistiki-synergasia.blogspot.gr  καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και σε όποια περίπτωση κρίνει απαραίτητο.

Τι προβλέπουν τα προγράμματα των κινήτρων

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται στους συναδέλφους που έχουν πάνω από 15 χρόνια στον ΟΤΕ, πάνω από 25 χρόνια συντάξιμα και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πλήρους ή μειωμένης μέχρι την 31/12/2015. Οι συνάδελφοι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δικαιούνται σε περίπτωση απόλυσης να κάνουν αυτασφάλιση και να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις  που ισχύουν για το πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα οι συνάδελφοι που θα κάνουν χρήση θα πάρουν αθροιστικά α) τη δικαιούμενη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (το πλαφόν του νόμου που είναι περίπου 25.000 και για πολλούς αλλά όχι για όλους συν εννέα τακτικούς μισθούς), β) το ποσό για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας (όσους αφορά), γ) το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για να κάνουν αυτασφάλιση σε όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής σύνταξης, υγείας και ταμείο αρωγής (εφ’ άπαξ), δ) το 80% του καθαρού μισθού και του επιδόματος ευθύνης για όσους μήνες μεσολαβούν μέχρι και το τέλος του τριμήνου κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα συνταξιοδοτηθεί και ε) για όσους προβλέπεται μειωμένη σύνταξη 1.500 € για κάθε τρίμηνο που μεσολαβεί μέχρι τη συνταξιοδότηση.
Οι συνάδελφοι που ενδεχομένως θα κάνουν χρήση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ποσό της περίπτωσης α (αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης) θα συμψηφιστεί με το ποσό που ενδεχομένως έχουν πάρει ως προκαταβολή του εφάπαξ, το ποσό της περίπτωσης β όσοι το δικαιούνται θα πρέπει να το καταβάλλουν για την εξαγορά του στρατού και το ποσό της περίπτωσης γ θα πρέπει να το καταβάλλουν σταδιακά στα τέσσερα ταμεία κύριας και επικουρικής σύνταξης, υγείας και ταμείο αρωγής ώστε να δικαιωθούν σύνταξη. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για το άθροισμα όλων των επιμέρους ποσών θα οφείλουν το φόρο της αποζημίωσης λόγω απόλυσης ο οποίος είναι 0% μέχρι 60.000, 10% από 60.001 έως 100.000, 20% από 100.001 έως 150.000 και 30% από 150.001 και πάνω.
Το εφ’ άπαξ του ταμείου αρωγής δεν χορηγείται με την απόλυση αλλά μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης.

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται στους συναδέλφους που έχουν πάνω από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας στον ΟΤΕ. Όσοι απ’ αυτούς θέλουν να αποχωρήσουν θα πάρουν τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης και επιπλέον 25.000 €. Η νόμιμη αποζημίωση για κάποιους είναι περίπου 25.000 € και σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται και εννέα τακτικοί μισθοί. Η φορολόγηση γίνεται με τους ίδιους συντελεστές του πρώτου προγράμματος.

Τα κίνητρα αποχώρησης και το ασφαλιστικό περιβάλλον

Το τελευταίο νομοθετικό τερατούργημα εμπεριέχει και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που αλλάζουν τους όρους συνταξιοδότησης εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.   Από 1/1/2013 αυξάνονται τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67. Αυξάνονται επίσης κατά δύο έτη όλα τα ισχύοντα την 31/12/2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και της Τράπεζας της Ελλάδος πλην του ΝΑΤ. Η μεταβατική περίοδος για χρόνια υπηρεσίας και όρια ηλικίας που προβλεπόταν για πολλές κατηγορίες να ισχύσει μετά την 1/1/2015 θα εφαρμοστεί από 1/1/2013 με αυξημένα κατά δύο όρια ηλικίας όπου προβλεπόταν. Εξαιρούνται των παραπάνω ρυθμίσεων οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε εργασία παιδιών. Προβλέπεται επίσης ότι όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης την 31/12/12 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν.
Μία από τις βασικές κατηγορίες που αφορά το πρώτο πρόγραμμα των κινήτρων, η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/83 δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου. Δεν επηρεάζονται επίσης οι όποιες ειδικές κατηγορίες έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα π.χ. γυναίκες με ανήλικο που έχουν τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και περιμένουν το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας. Προβλέπεται επίσης ότι δικαίωμα που έχει θεμελιωθεί λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και των ορίων ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
Το επόμενο διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου εργασίας θα εκδώσουν τις σχετικές εγκυκλίους με βάση τα νέα δεδομένα.  Το κακό είναι ότι αυτές οι εγκύκλιοι σήμερα δεν υπάρχουν και είναι πιθανό να κυκλοφορήσουν ακόμη και μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα των κινήτρων. Η διοίκηση του ΟΤΕ δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με ιδιωτικό γραφείο θα προχωρήσει σε μία έκδοση που θα αναφέρονται τα ισχύοντα στο ασφαλιστικό. Αυτό θα αποτελέσει βοήθημα για τους συναδέλφους οι οποίοι όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αρμόδιες για το τι ακριβώς ισχύει είναι οι υπηρεσίες του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ανεξάρτητα από τα γραφόμενα αλλά και από τις σχετικές εγκυκλίους που θα κυκλοφορήσουν οι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΟΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για το όποιο λάθος ενδεχομένως γίνει ή για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν σε περίπτωση αλλαγής των όρων συνταξιοδότησης που ισχύουν σήμερα. Ναι μεν αρκετές από τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις δεν τροποποιούνται με το νέο νόμο αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Αυτός είναι ένας διαρκής φόβος αν αναλογιστούμε ιδιαίτερα τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και τις συνεχιζόμενες πιέσεις της τρόικας προκειμένου να εκταμιευθεί η έκτη, η έβδομη ή και η τριακοστή έβδομη…  δόση του δανείου. Άλλωστε έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από τον προηγούμενο νόμο που «έλυσε» το ασφαλιστικό και τώρα το «λύνουν» για δεύτερη φορά με αύξηση πάλι των ορίων ηλικίας.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι όπως και οι προηγούμενες έτσι  κι’ αυτή η μαζική έξοδος θα δημιουργήσει απώλεια εσόδων και θα συντελέσει στα οικονομικά προβλήματα των ταμείων.
Τα κίνητρα αποχώρησης και το εργασιακό περιβάλλον

Τα δύο τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις εξαπέλυσαν μια τεράστια επίθεση σε όλες τις εργατικές κατακτήσεις του 20ου αιώνα. Η διοίκηση του ΟΤΕ από την άλλη πλευρά εκμεταλλευόμενη το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον επιδίωξε και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να περάσει τις δικές της αντεργατικές επιλογές.
Μερικά από τα χειρότερα επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής που είχαν επίδραση και στον ΟΤΕ ήταν η άρση της μονιμότητας, η κατεδάφιση του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η αμφισβήτηση συλλογικών συμβάσεων, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις απολύσεις και το χειρότερο όλα δείχνουν ότι η επίθεση δεν έχει τέλος. Από την άλλη πλευρά η διοίκηση προχώρησε για πρώτη φορά σε απολύσεις στον όμιλο ΟΤΕ, είχαμε τις μειώσεις των μισθών, την κατάργηση όρων συλλογικών συμβάσεων, το κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων, την ιδιότυπη μισθωτή εφεδρεία, το ξεσπίτωμα συναδέλφων, την εφαρμογή του σπαστού ωραρίου, τη μείωση κοινωνικών παροχών, την εντατικοποίηση της εργασίας και διάφορα άλλα.
Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στα κίνητρα και η διοίκηση έχει φροντίσει να δημιουργηθούν αντικίνητρα στην παραμονή των δικαιούχων τα προγράμματα συναδέλφων ώστε να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Στα πλαίσια αυτά δεν είναι τυχαίες οι διαρροές που έχουν δοθεί από καιρό στον ημερήσιο τύπο, δεν είναι τυχαία τα εκβιαστικά διλήμματα που  τίθενται από το πρωί της Δευτέρας 12/11 για τη μείωση της δικαιούμενης αποζημίωσης όσων μείνουν, για την απαίτηση επιστροφής της προκαταβολής του εφ’ άπαξ σε όσους έχει δοθεί.
Πολλοί από τους συναδέλφους που δεν θα κάνουν χρήση των κινήτρων – ίσως όχι μόνο αυτοί – θα μεταφερθούν στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατ’ επανάληψη θέσαμε θέμα διαφάνειας, διαδικασιών, κανόνων και κριτηρίων που θα ισχύσουν όπου απαιτείται μείωση προσωπικού και μεταφορά σε άλλες δραστηριότητες χωρίς να πάρουμε απάντηση. Πολλοί θα είναι οι συνάδελφοι που αύριο θα απασχολούνται ή θα «απασχολούνται» στις λεγόμενες νέες δραστηριότητες. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένας αριθμός θα μεταφερθεί σε μια διεύθυνση με αντικείμενο την πώληση ΟΤΕ TV και ένα άλλο για την ψηφιοποίηση του αρχείου, την τεχνική υποστήριξη δορυφορικών κεραιών και την τεχνική υποστήριξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συναδέλφων που ενδεχομένως μεταφερθούν θα εργάζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι πιθανό να έχουμε μεταθέσεις ανάλογες με αυτές που έζησαν οι συνάδελφοι που δούλευαν σε εμπορικά καταστήματα που έκλεισαν.
Από την άλλη μεριά η βίαιη και ταυτόχρονα άναρχη μείωση των θέσεων εργασίας θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο τον ΟΤΕ, θα δημιουργήσει νέα πρόσθετη και πολύ μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας σ’ αυτούς που θα μείνουν πίσω. Αυτό που ακολούθησε την εθελούσια του 2005 προϊδεάζει για το τι θα συμβεί και σήμερα. Τότε μπορεί να έφυγαν περισσότεροι όμως έφυγαν σε βάθος ενός χρόνου και όχι μισού μήνα. Οι όποιες αόριστες αναφορές για προσλήψεις δεν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν ούτε το θέμα της εντατικοποίησης ούτε τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν.
                        Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Είναι βέβαιο ότι η 1/1/2013 θα είναι μια διαφορετική μέρα για το προσωπικό του ΟΤΕ. Είναι βέβαιο ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων αποχώρησης θα φέρει την εργοδοσία και τη διοίκηση πιο κοντά στους στόχους τους σε ότι αφορά τις εργασιακές μας σχέσεις.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τη διοίκηση θέσαμε πέντε άξονες διεκδίκησης που λίγο πολύ είναι γνωστοί.

  • Τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όσων κάνουν χρήση των κινήτρων.
  • Τη διασφάλιση του ότι όσοι δεν κάνουν χρήση δεν θα γίνουν στόχος εκδικητικών πρακτικών και τη θέσπιση διαδικασιών, κανόνων, κριτηρίων και προϋποθέσεων για την όποια μεταφορά.
  • Την προβολή και δικών μας αιτημάτων.
  • Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα φέρει η μαζική έξοδος στα ταμεία και
  • Την πρόσληψη προσωπικού.
Οι θέσεις μας αυτές παρ’ ότι τέθηκαν από τις αρχές του Οκτώβρη φάνηκε να υιοθετούνται από τις δυνάμεις του συνδικαλιστικού δικομματισμού μόλις λίγο πριν  τελειώσουν οι συζητήσεις με τη διοίκηση.
  • Είναι βέβαιο ότι θα χαθούν εκατοντάδες αν όχι παραπάνω θέσεις εργασίας.
  • Είναι βέβαιο ότι θα μεγεθυνθούν τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων.
  • Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυσλειτουργίες σε πολλές υπηρεσίες και θα δημιουργηθούν προβλήματα εντατικοποίησης της εργασίας.
  • Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και άλλες παράπλευρες απώλειες όπως π.χ. οι χορηγίες του λογαριασμού νεότητας λόγω της μείωσης του μέσου τακτικού μισθού.


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Είναι βέβαιο ότι η αποχώρηση μιας γενιάς που έχει δώσει μακροχρόνιους αγώνες κατά της ιδιωτικοποίησης, που έχει δώσει αγώνες για τα εργασιακά και μισθολογικά μας δικαιώματα, που έχει γαλουχηθεί εν τέλει με μια άλλη νοοτροπία με την οποία η διοίκηση θέλει να τελειώνει θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό συμβαίνει τώρα που οι δυνάμεις αυτές είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουμε την κυβερνητική και τροικανή λαίλαπα από τη μια μεριά και τη διοίκηση και τη Deutsche Telekom από την άλλη.
Θέλοντας να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ δεν θα μπει στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά θα μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο του. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να δει κατάματα την κατάσταση, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να σκύψει πάνω στη νέα πραγματικότητα, να εντείνει τις προσπάθειές του για την ένταξη όλων των νέων συναδέλφων στις γραμμές του, να ξεφύγει από διαχειριστικές και γραφειοκρατικές πρακτικές, να βάλει στο περιθώριο τις μικροπαραταταξιακές ή άλλες σκοπιμότητες και να κάνει εν τέλει πράξη τη διακηρυγμένη θέση για την οργανωτική ανασυγκρότηση για ένα σωματείο στον ΟΤΕ, για μία κλαδική ομοσπονδία στις τηλεπικοινωνίες. 

Η Αγωνιστική Συνεργασία θα σταθεί δίπλα σε όλους
και σε όσους επιλέξουν να φύγουν
και σε όσους επιλέξουν να μείνουν
Κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία
Κανένας μόνος του στην κρίση

 

blogger templates | Make Money Online