Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Παρασκευή 26/4/2013 - Μεταφορά προσωπικού στις νέες υπηρεσίες - Συλλογικές Συμβάσεις.
.
Συνάντηση ΟΜΕ – ΟΤΕ και διοίκησης Παρασκευή  26/4/2013

Μεταφορά προσωπικού στις νέες υπηρεσίες

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26-4-2013 συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ με τον Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ για το θέμα της μεταφοράς προσωπικού στις νέες υπηρεσίες. Για το θέμα αυτό έχουμε καταγράψει και δημοσιοποιήσει τις απόψεις μας  από καιρό. Η πλευρά της διοίκησης επανέλαβε με μικρές διαφοροποιήσεις τις γνωστές θέσεις της:
      i.          Περιμένει από τις νέες υπηρεσίες σημαντικά οφέλη. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κάθε μεγάλη και σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία οφείλει να παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες σταθερής & κινητής τηλεφωνίας, Internet και ψυχαγωγίας (ΟΤΕ TV).
    ii.          Δεν θεωρεί βλαπτική μεταβολή την μεταφορά προσωπικού στις νέες υπηρεσίες.
  iii.          Οι παραπάνω μετακινήσεις επηρεάζουν θετικά το επιθυμητό κοστολογικό μοντέλο και μειώνουν το μισθολογικό κόστος στην σταθερή τηλεφωνία.
  iv.          Υπερασπίστηκε τις επιλογές των προϊσταμένων που πρότειναν τις μετακινήσεις.
  Στον Αντίποδα των δηλώσεων αυτών η ομοσπονδία ανέδειξε ότι οι μετακινήσεις, όπως έγιναν δημιούργησαν στο προσωπικό κλίμα δικαιολογημένης ανασφάλειας και έλλειμμα αξιοκρατίας. Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος έγινε με καταχρηστικό τρόπο και αυτό μεγαλώνει την ψυχολογική πίεση που δέχονται οι μετατιθέμενοι συνάδελφοι. Οι μαζικές και «αυτόματες» απορρίψεις των ενστάσεων δυναμίτισαν ακόμα περισσότερο το κλίμα. Δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και ασφάλειας για τους «door to door» πωλητές. Παραβιάζεται ήδη η αρχή ότι οι μετατιθέμενοι δεν θα αντικαθίστανται.
  Οι μικρές μετακινήσεις από τις αρχικές θέσεις της διοίκησης συνίστανται σε τέσσερις  κατά την γνώμη μας επουσιώδεις παραδοχές.
1.    Δέχεται μετά την τοποθέτηση και την εκπαίδευση των μετατιθέμενων να επανεξετάσει τις ενστάσεις που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν.
2.    Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η δυνατότητα σε κάποιους να διεκδικήσουν προκηρυχθείσα θέση  εκτός ΟΤΕ TV.
3.    Παραδέχεται ότι η έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων και διαφάνειας δημιούργησε προβλήματα και προτίθεται να το διορθώσει (χωρίς όμως αναδρομικότητα).
4.    Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επανεξετάσει την επανατοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων τους, όσων μετακινήθηκαν όταν έκλεισαν τα εμπορικά καταστήματα, μέσω ΟΤΕ TV.
Κατά την γνώμη μας οι ρυθμίσεις αυτές είναι χωρίς μεγάλη σημασία και δεν αλλάζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Αν η διοίκηση θέλει να επεκταθεί σε υπηρεσίες περιεχομένου όπως η συνδρομητική τηλεόραση μπορεί να το κάνει με τρόπους που τους έχουμε ξαναπεί:

Μπορεί να αξιοποιήσει για αυτόν τον σκοπό μόνον εκείνους όσων η θέση εργασίας καταργήθηκε από την αναδιοργάνωση (αφού εξαντλήσει την πιθανότητα να τους απασχολήσει σε παρεμφερές έργο με αυτό πού έκαναν ως τώρα). Μπορεί να απευθυνθεί σε όλο το προσωπικό με εσωτερική προκήρυξη. Μπορεί να τις επανδρώσει – με την σύμφωνη γνώμη τους - με τους συναδέλφους εκείνους που πριν ενάμιση χρόνο ξεσπιτώθηκαν όταν έκλεισαν 140 εμπορικά καταστήματα. Μπορεί τέλος να κάνει στοχευμένες προσλήψεις αν είναι απαραίτητο.

Συλλογικές Συμβάσεις

Στη δεύτερη συνάντηση που ακολούθησε με στελέχη της διοίκησης, έγινε μια κατ’ αρχήν ενημέρωση για το πώς βλέπουν να διαμορφώνεται το τοπίο των συλλογικών συμβάσεων στον ΟΤΕ, μετά την 15η Μάη, ημερομηνία κατά την οποία τελειώνει η τρίμηνη μετενέργεια των μη κανονιστικών όρων των παλιών συλλογικών συμβάσεων που έχουν ισχύ πάνω από δύο χρόνια.
Για το σοβαρό αυτό ζήτημα έχουμε αναφερθεί κατ επανάληψη και από πολύ νωρίς και οι θέσεις μας είναι αναρτημένες στο blog της Αγωνιστικής Συνεργασίας.
Η διοίκηση επανέλαβε την θέση της που συμπυκνώνεται στο ότι : α) όλα τα θεσμικά ή θεσμικο/οικονομικά ζητήματα που έχουν υπογραφεί τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν λήξει και καταργούνται στις 14/5/2013, β) δεν σκοπεύει να μεταβάλει – πέραν της μη χορήγησης κλιμακίου και χρονοεπιδόματος – άλλους όρους του μισθολογίου και των χορηγούμενων επιδομάτων, μέχρι τη λήξη ή την καταγγελία της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης.
Σε ότι αφορά τους θεσμικούς όρους των παλαιών συμβάσεων μας γνωστοποίησε ότι απ’ αυτούς θέλει να τροποποιήσει το πειθαρχικό δίκαιο και τον κανονισμό μεταθετότητας. Έκανε επίσης αναφορά στο καθεστώς των αδειών και στην αποζημίωση απόλυσης.
Αναφορικά με το πειθαρχικό δίκαιο η διοίκηση κατέστησε σαφές ότι θέλει την κατάργησή του και την αντικατάστασή του με το αντίστοιχο που ισχύει και εφαρμόζεται στην Cosmote. Θεωρεί μη επιθυμητή την θεσμοθετημένη συμμετοχή δικαστικού εκπρόσωπου στην διαδικασία, εστίασε  στην γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα που κουβαλάει το παλιό πειθαρχικό, και  ξεκαθάρισε ότι θεωρεί απαράδεκτο  να μετατρέπονται υπάλληλοι σε ανακριτές και δικαστές.
Σχετικά με τον κανονισμό μεταθετότητας μας ανακοίνωσαν ότι θεωρούν ότι ο υφιστάμενος κανονισμός, τους δημιουργεί προβλήματα αφού εμπεριέχει όπως περιέγραψαν «αυστηρή μοριοδότηση» που αποτρέπει την ευκινησία που θα ήθελαν να έχουν με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στο νέο κανονισμό που θα προτείνουν θα υπάρχουν κριτήρια π.χ. αξιολόγηση και θα υπάρχει η δυνατότητα της ένστασης για θιγόμενους (με επίκληση οικογενειακών αναγκών & λόγων υγείας).
Από την πλευρά της ομοσπονδίας αναδείξαμε ότι το υφιστάμενο πειθαρχικό και οι άδειες ασθένειας είναι νόμος του κράτους (Ν.3522/2006) και δεν τελειώνει με τη λήξη της μετενέργειας. Η κατάργησή τους λοιπόν δεν αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι λειτούργησε από το 2008-2009 μικτή επιτροπή ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ για τον εκσυγχρονισμό του  πειθαρχικού στην οποία τότε βρέθηκαν αρκετά σημεία επαφής με την τότε διοίκηση και θα ήταν χρήσιμη η από μέρους μας επίκληση αυτών των συναντήσεων.
Η Ομοσπονδία έβαλε στη συζήτηση που άνοιξε το δικό της διαπραγματευτικό πλαίσιο με την επιφύλαξη να το επικαιροποιήσει αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Μπήκαν λοιπόν από τη μεριά μας τα παρακάτω ζητήματα.
·         Μισθολόγιο (ΣΣΕ) των εργαζομένων στις θυγατρικές
·         Ότι συμφωνηθεί να ισχύσει για όλους (προσληφθέντες πριν και μετά το 2006)
·         Να δοθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του 2013 σε όσους το δικαιούνται.
·         Να επανεξεταστούν οι χορηγίες του Λογαριασμού Νεότητας
·         Χρηματοδότηση Επαγγελματικού Ταμείου και Ταμείου Αρωγής από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στη βάση των ΣΣΕ 2003 και 2005. 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Η συζήτηση που μόλις ξεκίνησε δεν είναι εύκολη. Πάνω από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης πέφτει βαριά η σκιά των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων. Έχουμε ξαναπεί ότι μετά τα μνημόνια τίποτα στο εργατικό δίκαιο και στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν είναι ίδιο. Είναι απαραίτητο η διοίκηση να πάρει από την έναρξη κιόλας των διαπραγματεύσεων ένα σαφές μήνυμα. Ότι κατακτήσαμε με αγώνες δεν έχουμε το δικαίωμα να το παραχωρήσουμε. Ότι χάσαμε από την επίθεση της Τρόικας και των μνημονιακών κυβερνήσεων δεν το απεμπολούμε. Δεν θα γίνουμε άθυρμα στα χέρια της βουλιμίας της DT και των εγχώριων εκπροσώπων της.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές μας Κατακτήσεις
Υπερασπίζουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις, τη δουλειά μας, την αξιοπρέπειά μας
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

 

blogger templates | Make Money Online