Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Αντιδρούμε στα σχέδια απόσχισης έργου από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του - Η διοίκηση επαναφέρει σχέδια τύπου TRANSFER COMPANY
Αντιδρούμε στα σχέδια απόσχισης έργου από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του
Η διοίκηση επαναφέρει σχέδια τύπου TRANSFER COMPANY

Την Παρασκευή 17/10/2014 έγινε άλλη μία συνάντηση της ομοσπονδίας με τη διοίκηση όπου για άλλη μια φορά διαπιστώθηκαν οι εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και απόψεις για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Τις θέσεις αυτές τις έχουμε αναφέρει αναλυτικά στο προηγούμενο ενημερωτικό μας σημείωμα για τη συνάντηση που έγινε πριν μία εβδομάδα.
Έχουμε αναφερθεί επίσης στο ότι η διοίκηση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τόσο το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον όσο και το νέο πλαίσιο που ισχύει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε πλέον και αυτό το οποίο ονομάζει αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου του οργανισμού. Στην τελευταία συνάντηση έγινε σαφές το τι ακριβώς εννοεί όταν λέει αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου του ΟΤΕ. Ούτε λίγο ούτε πολύ προδιαγράφει ότι στο μέλλον – δεν οριοθετεί συγκεκριμένα για το πότε μιλάμε – θα επιχειρήσει να αποκόψει συγκεκριμένο έργο ή όπως αναφέρει την ορολογία θα προχωρήσει σε απόσχιση κλάδου. Σκοπεύει δηλαδή να πάρει δραστηριότητες που σήμερα ασκούνται από τον ΟΤΕ ή από τις θυγατρικές του ή παρεμφερές έργο που ασκείται και από τον ΟΤΕ και από κάποια θυγατρική του και να το μεταφέρει σε μια νέα εταιρεία μαζί με το προσωπικό που εργάζεται στο έργο αυτό. Η υπόθεση είναι παρόμοια με την  εταιρεία δικτύων VICTUS που ίδρυσαν από κοινού η VODAPHONE και η WIND. Οι δύο εταιρείες ίδρυσαν από κοινού μία τρίτη η οποία παρέχει υπηρεσίες δικτύου και στις δύο με θύματα τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι παρόμοια με την προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του ΟΤΕ πριν από τέσσερα χρόνια για την ίδρυση της λεγόμενης TRANSFER COMPANY. Πριν από τέσσερα χρόνια η διοίκηση πήρε το μήνυμα της καθολικής αντίδρασης των εργαζομένων στα σχέδιά της και αυτά μπήκαν στο ψυγείο. Σήμερα επανέρχονται ίσως επειδή πιστεύουν ότι οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές από τότε.
Η ενημέρωση και η καθολική αντίδραση σ’ αυτές τις επιδιώξεις μπορούν για άλλη μια φορά να τις φρενάρουν. Η διοίκηση της ΟΜΕ – ΟΤΕ οφείλει να προχωρήσει στην ενημέρωση των εργαζομένων σε όλο τον όμιλο και να οργανώσει την αντίστασή τους. Η ενημέρωση, η συμμετοχή και η αγωνιστική παρέμβαση απέναντι στα εργοδοτικά σχέδια θα στείλει για άλλη μια φορά τα σχέδια αυτά στη βαθιά κατάψυξη και παράλληλα θα βοηθήσει τη διαπραγματευτική δύναμη της ομοσπονδίας στην πορεία προς τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

blogger templates | Make Money Online