Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Τοποθέτηση του σ. Βασίλη Δενδρινού μέλους ΕΕ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ στην 34η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της Ένωσης. Το συνέδριο έγινε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2016 στον Βόλο.


Τοποθέτηση του σ. Βασίλη Δενδρινού μέλους ΕΕ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ στην 34η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της Ένωσης. Το συνέδριο έγινε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2016 στον Βόλο.

Δεν μπορείτε να δείτε το Video από υπολογιστή του Central-Domain

 

blogger templates | Make Money Online