Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή: Πρόγραμμα κάλπης για την Αθήνα


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Για όλα τα μέλη του Π.Α.Σ.Ε.- Ο.Τ.Ε.)
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
 Συνάδελφοι, 
 Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στη συνεδρίασή της, την 6η Δεκεμβρίου 2017, αφού έλαβε υπ’ όψη της την απόφαση του έκτακτου Δ.Σ. του Π.Α.Σ.Ε.-Ο.Τ.Ε. της 6ης Δεκεμβρίου 2017, καθόρισε το ακόλουθο πρόγραμμα εκλογών :
  Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α     Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
11/12/2017

08:00 – 10:00

Κτίριο Αχαρνών  (Αχαρνών  434, ΑΘΗΝΑ)

11:00 – 19:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (Λ. Κηφισίας 99, ΜΑΡΟΥΣΙ)
Τρίτη
12/12/2017

08:00 – 11:00

TELEMARKETING ΑΘΗΝΑΣ (Αθηνάς 45, Αθήνα)

12:00 – 19:00

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Αγ. Λουκά & Ικάρου 1, Παιανία)
Παρασκευή
15/12/2017
08:00 – 19:00
Ν.Υ.Μ.Α. (3ης  Σεπτεμβρίου 102-108, ΑΘΗΝΑ)
Δευτέρα
18/12/2017
08:00 – 19:00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (Λ. Κηφισίας 99, ΜΑΡΟΥΣΙ)
Τρίτη
19/12/2017

08:00 – 13:00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (Λ. Κηφισίας 99, ΜΑΡΟΥΣΙ)

14:00 – 19:00
Ν.Υ.Μ.Α. (3ης  Σεπτεμβρίου 102-108, ΑΘΗΝΑ)


                                                  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.         Οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, Δελτίο Αστυνομικής ή Υπηρεσιακής Ταυτότητας.
2.         Όλα τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε, από τα παραπάνω, κτίρια.
3.         Το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης, αναγράφεται στα ψηφοδέλτια που θα παραλαμβάνουν.
4.         Οι σταυροί προτίμησης μπαίνουν ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (με μπλε ή μαύρο στυλό).
5.         Απαραίτητη προϋπόθεση για να ψηφίσουν, οι συνάδελφοι, να είναι ταμειακώς εντάξει και να
έχουν εγγραφεί στον Π.Α.Σ.Ε.- Ο.Τ.Ε. μέχρι και τις 15/09/2017 (άρθρο 5 του Καταστατικού του
Συλλόγου).
                                  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                          Ο Πρόεδρος                                                                                               Η Γραμματέας
                    Κ. Μουστάκας                                                                                            Γ. Βλαχογιάννη
                                                                           Τα Μέλη   
   Β. Δέτσης - Ν. Γεωργίου - Ν. Δημητρίου

 

blogger templates | Make Money Online